Hvad er Servant Leadership?

Agil Projektledelse, Lederudvikling

Ledelse er ikke hvad det har været – der er behov for Servant Leadership.

Vi går fra en – lang – periode med hierarki mod en periode, hvor ledelse kan betegnes ved ord som empati, parathed, fleksibilitet – og evnen over alt andet: evnen til at inspirere og skabe entusiasme, engagement, indhold og holisme for dem, man er sat som leder af.

Vi går mod en periode, hvor ledelse kan karakteriseres som et enzym, en katalysator, hvor ansvaret ikke er at bestemme over andre, men at sørge for at andre fungerer i deres job. Eller sagt på en anden måde Lederen skal gøre det nemt for medarbejderne at skabe værdi.

 

Hvad er Servant Leadership?

 

Servant leadership is both a leadership philosophy and set of leadership practices. Traditional leadership generally involves the accumulation and exercise of power by one at the “top of the pyramid.” By comparison, the servant-leader shares power, puts the needs of others first and helps people develop and perform as highly as possible.  

Robert Greenleaf

Hvad er Servant Leadership

Command & Control
Traditionel ledelse er typisk baseret på akkumuleret magt fra toppen af pyramiden

Servant Leadership

En tjenende leder deler sin magt, sætter andres behov først og hjælper medarbejdere til at udvikle sig og præstere
det bedste de kan

Grundlæggende skaber Servant Leadership værdi gennem, at lederen skal gøre det nemt for medarbejderne at levere værdi. Det vil sige at lederen skal

 • skabe flow og fremdrift ved at fokusere på at fjerne alle blokeringer / forhindringer som blokerer for fremdrift og kvalitet i arbejdet.
 • skabe et grundlag for faglig vækst som også er en strategisk kompetence fleksibilitet og grundlag for ressourceudnyttelse. Dette gøres ved at arbejde med kompetenceudvikling så en medarbejder kan udfylde flere roller, arbejder efter flere forskellige metoder, have en bedre domæneviden om systemer, forretning m.m.
 • skabe grundlaget for at teamet selv tager ansvar for indsats, resultater og arbejdet med kontinuerlig forbedring
 • skabe et professionelt miljø, der bidrager til fastholdelse af nøgleressourcer

11 Temaer i Servant Leadership

Servant Leadership kan inddeles i 11 teamer som anvendes til evaluering af modenhed i organisationen og fastlæggelse af lederens eget ståsted.

Servant Leadership

Servant Leadership i forhold til Agile metoder

Scrum, Kanban, SAFe med flre har Servant Leadership som fundament både PO, Scrum Master, Projektleder og Mellemledere skal alle agere som Servant Leaders.

Værdiskabelse gennem Servant Leadership

Brugertilfredshed

 • Øget bruger tilfredshed gennem bidrag til øget hastighed og kvalitet i de agile team
 • Øget ressourceudnyttelse / produktivitet

Teamet og medarbejderen

 • At bidrage til individuel faglig udvikling og fagligt fællesskab
 • At bidrage til  et stimulerende arbejdsmiljø der understøtter ønsket om, at tiltrække,

  fastholde og udvikle kritiske ressourcer

Primære mål & målepunkter

 • Udvikling i kompetencer (T-profilen)
 • Udvikling af fagligt fællesskab
 • Fastholdelse af nøgleressourcer
 • Øget ressourceudnyttelse / produktivitet

Få mere viden om Servant Leadership

Kontakt os og høre mere om vores trænings- og udviklingsforløb for Servant Leadership i praksis.

Servant Leadership er god forrenting. Offboarding kan koste millioner. Servant Leadership har betydning for rekruttering af nye medarbejdere. Servant Leadership er til for medarbejderen. Servant Leadership. Servant Leadership skla styrke mod sårbarheder. gøt kræver efterfølger planlægning. Servant Leadership skal drives af HR. Servant alle er græn. Servant Leadership er omvendt onboarding.gøt alumni. gør eksempel. En god afsked er en god forretning

Hvad er SCRUM

Hvad er SCRUM

Introduktion til SCRUM  SCRUM-metoden er udviklet med udgangspunkt i de principperne for agil udvikling (læs om andre agile metoder her eller det agile manifest her). Agil udvikling er baseret på en trinvis og iterativ tilgang. I stedet for omfattende analyse,...

Agil projektledelse og SCRUM

Agil projektledelse og SCRUM

Agil projektledelse er ikke lig med SCRUM. For mange tror fejlagtigt tror at SCRUM også leverer en metode til agil projektledelse. SCRUM indeholder nogle ledelses- og arbejdsprodukter som Produkt Vision, Release Plan, Product Backlog og Burn Down Chart. SCRUM har dog...

Scrum Product Owner – opgaver og ansvar

Scrum Product Owner – opgaver og ansvar

Product Owner rollen i Scrum. Product Owner rollen kan betragtes i 2 overordnede dele Forberedende aktiviteter som udarbejdelse af Produkt Vision, Produkt Roadmap og Releaseplan. Eksekverende aktiviteter som prioritering og vedligeholdelse af Produkt Backlog, Sprint...

Agil projektkontrakt

Agil projektkontrakt

En Agil projektkontrakt skal understøtte et tillidsbaseret samarbejde. Til trods for at det agile manifest indeholder en passage om, at samarbejde med kunden er mere vigtig end kontraktforhandlinger, er det stadigvæk nødvendigt med en kontrakt. Kontrakten har til...

Pin It on Pinterest

Share This