Hvad er Servant Leadership?

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

Det stigende fokus på den agile arbejdsform driver behovet for Servant Leadership.

Denne artikel er en forlængelse af artiklen “Agile organisationer og virksomhedskultur“. Læs den eventuelt her (Agil organisation & Kultur

Vi går fra en – lang – periode med hierarki mod en periode, hvor ledelse kan betegnes ved ord som empati, parathed, fleksibilitet, psykologisk tryghed – og evnen over alt andet: evnen til at inspirere og skabe entusiasme, engagement, indhold og holisme for dem, man er sat som leder af.

Vi går mod en periode, hvor ledelse kan karakteriseres som et enzym, en katalysator, hvor ansvaret ikke er at bestemme over andre, men at sørge for at andre fungerer i deres job. Eller sagt på en anden måde Lederen skal gøre det nemt for medarbejderne at skabe værdi.

Vi går fra en en – lang – periode med hieraki, hvor ledelse kan betegnes ved ord som

 • Command & Control
 • Akkumuleret magt op i organisationen
 • Ansvars ses som et “Blame Game”
 • Ledere koordinerer initiativer og daglig drift
 • Kortsigtede målsætninger

 

Vi går mod en periode, hvor ledelse kan betegnes ved ord som

 • Empati & psykologisk tryghed
 • Parathed, fleksibilitet og agilitet
 • Selvstyrende teams og uddelegeret ansvar
 • Skabelse af lærende miljøer
 • Langsigtede målsætninger

Og faktoren over alt andet:

“Evnen til at inspirere og skabe entusiasme, engagement, samt indhold og holisme for de medarbejdere der ledes”

Hvad er Servant Leadership?

Servant leadership is both a leadership philosophy and set of leadership practices. Traditional leadership generally involves the accumulation and exercise of power by one at the “top of the pyramid.” By comparison, the servant-leader shares power, puts the needs of others first and helps people develop and perform as highly as possible.  

Robert Greenleaf

Hvad er Servant Leadership

Command & Control

Traditionel ledelse er typisk baseret på akkumuleret magt fra toppen af pyramiden

Servant Leadership

En tjenende leder deler sin magt, sætter andres behov først og hjælper medarbejdere til at udvikle sig og præstere det bedste de kan

10 elementer i Servant Leadership

Servant Leadership kan inddeles i 10 elementer.

Gruppe 1 : Servant – mindset
Her fokuseres der på ledernes adfærd i interaktionen med medarbejdere og teams.

Gruppe 2: Leader
Her fokuseres der på et sæt praksisser som lederen få sat i struktur i egen udøvelse af ledelse.

Gruppe 3: Fælles (Servant + Leader)
Her er der tale om både praksisser og lederens mindset i dennes adfærd

Servant Leadership

Grundlæggende skaber Servant Leadership værdi gennem, at lederen skal gøre det nemt for medarbejderne at levere værdi. Det vil sige at lederen skal

 • skabe flow og fremdrift ved at fokusere på at fjerne alle blokeringer / forhindringer som blokerer for fremdrift og kvalitet i arbejdet.
 • skabe et grundlag for faglig vækst som også er en strategisk kompetence fleksibilitet og grundlag for ressourceudnyttelse. Dette gøres ved at arbejde med kompetenceudvikling så en medarbejder kan udfylde flere roller, arbejder efter flere forskellige metoder, have en bedre domæneviden om systemer, forretning m.m.
 • skabe grundlaget for at teamet selv tager ansvar for indsats, resultater og arbejdet med kontinuerlig forbedring
 • skabe et professionelt miljø, der bidrager til fastholdelse af nøgleressourcer

At arbejde med implementering af Servant Leadership er ikke kun implementering af et sæt praksisiser hvorpå ledelse udøves. Det er en grundlæggende forandring i ledernes mindset om at agere opfordrende, opnå tillid og agere som en leder, hvis fokus er på: “det skal være nemt for medarbejderene at skabe værdi både på den korte og lange bane.”

Eksempler på Servant Leadership i forhold til strategisk og operationel agilitet

Servant LEadership

Scrum, Kanban, SAFe med flere har Servant Leadership som fundament. Både PO, Scrum Master, Release Train Engineer  og mellemledere skal alle agere som Servant Leaders. Dog har metoderne kun fokus på den operationelle agilitet og derved de operationelle aspekter af Servant Leadership.

Servant Leadership vil kræve, at der bevidst arbejdes med en kulturel forandring

I den agile organisation vil der som oftest være en kombination af Samarbejde og Kultivering, hvor den Kultiverende kultur er dominerende. Ved kultivering forstås her et prioriteret fokus på udvikling af medarbejderens kompetencer i forhold til virksomhedens vision. Disse organisationer vil ofte være kendetegnet ved:

 • Et åbent og positivt miljø
 • Psykologisk tryghed
 • Fælles beslutninger
 • Netværksbaseret flad organisationsstruktur med udelegeret kompetencer
 • Fokus på kontinuerlig refleksion og læring
 • Formaliseret og struktureret arbejde med faglig vækst
 • Afslappet og opfordrende ledelsesstil til kreativitet, læring og udvikling

I organisationer med fokus på en samarbejdende og kultiverende kultur er Servant Leadership et rigtig godt bud på  en ledelesstil. 

En af den mest citerede kulturelle modeller kommer fra William Schneider “The Reengineering Alternative”. I følge Schneider kan organisationer inddeles i fire kernekulturer: Kontrol, Samarbejde, Kompetencer eller Kultivering. Her er udgangspunktet måden hvorpå organisationen arbejder for at opnå succes.

  Som oftest vil implementering af den agile arbejdsform også medføre at der sker en påvirkning af kulturen i virksomheden.  De fleste organisationer vil måske overvejende være en Kontrol-kultur med fokus på standarder, processer, kontroller og rapportering. Den agile arbejdsform vil påvirke kulturen mod at være mere samarbejdsorienteret med mindre fokus på at følge processerne. Vi har illustreret påvirkningen i nedenstående.

  Agil Kultur Organisation
  Agil organisation kultur
  Servant Leadership er god forrenting. Offboarding kan koste millioner. har betydning for rekruttering af nye medarbejdere. er til for medarbejderen.. gøt kræver efterfølger planlægning. er omvendt onboarding.gøt alumni. gør eksempel. En god afsked er en god forretning

  Benefits ved Servant Leadership

  Vores erfaringer og studier viser klare fordele ved Servant Leadership. Vi har listet nogle af disse i nedenstående

  Individuelt

  • Stress (-)
  • Medarbejderomsætning (-)
  • Engagement i arbejdet (+)
  • Organisational citizenship behaviour (+)
  • Kreativitet og innovation (+)
  • Organisatorisk kommitment (+)
  • Tillid (+)
  • Individuel effektivitet (+)
  • Individuelt Job match og
   match med organisationen (+)
  • Leder og medarbejderrelation (+)
  • Work-life balance (+)

  Team

  • Team effektivitet (+)
  • Team Organisational citizenship behaviour (+)
  • Tilhørsforhold til gruppen/teamet (+)
  • Service kultur og miljø (+)

  Organisatorisk

  • Kundeorientering og kundeservice (+)
  • Organisatorisk effektivitet (+)
  • Salgspræstation (+)

  Search & Rekruttering

  Rekruttering
  “Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den.”

  Services

  Mere om os

  Rådgivning & Udvikling

  Rekruttering

  “Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes.”

  Blog

  Rekruttering

  Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

  Tema

  Seneste indlæg

  Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

  Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

  Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

  Om os

  Om ADVANZ
  “Vores navn ADVANZ er afledt af det engelske udtryk advance [ad-vans] som på dansk kan oversættes til at avancere, accelerere eller forbedre yderligere.”
   

  Nysgerrig på mere?

  Vores mål

  Vi udvikler organisationer gennem rekruttering, rådgivning, træning og forandring.

  Vores ambition er at gøre virksomheder og organisationer parate og kompetente til løsning af de fremtidige udfordringer.

   

  Indled en dialog

  Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

  Nysgerrig på mere?

  Pin It on Pinterest