Hvad er Servant Leadership?

Agil Projektledelse, Lederudvikling

Ledelse er ikke hvad det har været – der er behov for Servant Leadership.

Vi går fra en – lang – periode med hierarki mod en periode, hvor ledelse kan betegnes ved ord som empati, parathed, fleksibilitet – og evnen over alt andet: evnen til at inspirere og skabe entusiasme, engagement, indhold og holisme for dem, man er sat som leder af.

Vi går mod en periode, hvor ledelse kan karakteriseres som et enzym, en katalysator, hvor ansvaret ikke er at bestemme over andre, men at sørge for at andre fungerer i deres job. Eller sagt på en anden måde Lederen skal gøre det nemt for medarbejderne at skabe værdi.

 

Hvad er Servant Leadership?

 

Servant leadership is both a leadership philosophy and set of leadership practices. Traditional leadership generally involves the accumulation and exercise of power by one at the “top of the pyramid.” By comparison, the servant-leader shares power, puts the needs of others first and helps people develop and perform as highly as possible.  

Robert Greenleaf

Hvad er Servant Leadership

Command & Control
Traditionel ledelse er typisk baseret på akkumuleret magt fra toppen af pyramiden

Servant Leadership
En tjenende leder deler sin magt, sætter andres behov først og hjælper medarbejdere til, at udvikle sig og præstere det bedste de kan

Grundlæggende skaber Servant Leadership værdi gennem, at lederen skal gøre det nemt for medarbejderne at levere værdi. Det vil sige at lederen skal

 • skabe flow og fremdrift ved at fokusere på at fjerne alle blokeringer / forhindringer som blokerer for fremdrift og kvalitet i arbejdet.
 • skabe et grundlag for faglig vækst som også er en strategisk kompetence fleksibilitet og grundlag for ressourceudnyttelse. Dette gøres ved at arbejde med kompetenceudvikling så en medarbejder kan udfylde flere roller, arbejder efter flere forskellige metoder, have en bedre domæneviden om systemer, forretning m.m.
 • skabe grundlaget for at teamet selv tager ansvar for indsats, resultater og arbejdet med kontinuerlig forbedring
 • skabe et professionelt miljø, der bidrager til fastholdelse af nøgleressourcer

11 Temaer i Servant Leadership

Servant Leadership kan inddeles i 11 teamer som anvendes til evaluering af modenhed i organisationen og fastlæggelse af lederens eget ståsted.

Servant Leadership

Få mere viden om Servant Leadership

Kontakt os og høre mere om vores trænings- og udviklingsforløb for Servant Leadership i praksis.

Servant Leadership er god forrenting. Offboarding kan koste millioner. Servant Leadership har betydning for rekruttering af nye medarbejdere. Servant Leadership er til for medarbejderen. Servant Leadership. Servant Leadership skla styrke mod sårbarheder. gøt kræver efterfølger planlægning. Servant Leadership skal drives af HR. Servant alle er græn. Servant Leadership er omvendt onboarding.gøt alumni. gør eksempel. En god afsked er en god forretning

Det er en Servant Leaders ansvar at skabe et højtydende team

Skab tillid som grundlag for din drivkraft for teamet
At skabe et højtydende team kræver at lederen arbejder både med sig selv og teamet i flere dimensioner. Dels skal lederene skabe et fundament baseret på tillid mellem lederene og det det enkelte individ og teamet som helehed. Tilliden er afgørene for at skabe fundamentet for teamets adfærd og kommitment.

Arbejd med det agile mindset og skab fælles konsensus
Brug tid på at drøfte det agile manifest og brug dette som udgangspunkt for, at skabe noget meningsfyldt for Teamets værdier og samarbejdsform.

I vores arbejde med udvikling af Servant Leaders tager vi udgangspunkt i nedenstående model, hvor du som leder bliver klædt på til din rolle.

 

Træningsforløb i Servant Leadership

Dag 1:

Agilitet som arbejdsform

 • At arbejde agilt vs. at være agile
 • Hvad er agil ledelse og Servant Leadership
 • Introduktion til Cynefin framework og beslutningsprocesser.
 • Agilt overblik

Udvikling af agile teams

 • Motivation af agile teams
 • Synergier og udfordringer i teams
 • Team præstations modeller
 • Selvstyrende teams og uddelegering

Dag 2:

Ledelse i den agile organisation

 • Ledelsesstil som servant leader
 • Agil organisationskultur

Udvikling af en agil organisation

 • Organisatorisk design
 • Styring og håndtering af interessenter
 • Forandingsledelse
 • Selv udvikling som Servant Leader

Send en besked

7 + 10 =

Besøg os i København

Springforbivej 4A, 1.sal
2930 Klampenborg

+45 70203302

Rekruttering & Headhunting
Rikke Pihl

Rådgivning & Udvikling
René Sejberg

Besøg os i Aarhus

Skæringvej 88
8520 Lystrup

+45 70203302

Rekruttering & Headhunting
Rikke Pihl

Rådgivning & Udvikling
René Sejberg

Følg os

Copyright © 2010 - 2019 ADVANZ ApS | All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This