Hvad er Servant Leadership?

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

Ledelse er ikke hvad det har været – der er behov for Servant Leadership.

Denne artikel er en forlængelse af artiklen “Agile organisationer og virksomhedskultur“. Læs den eventuelt her (Agil organisation & Kultur

Vi går fra en – lang – periode med hierarki mod en periode, hvor ledelse kan betegnes ved ord som empati, parathed, fleksibilitet – og evnen over alt andet: evnen til at inspirere og skabe entusiasme, engagement, indhold og holisme for dem, man er sat som leder af.

Vi går mod en periode, hvor ledelse kan karakteriseres som et enzym, en katalysator, hvor ansvaret ikke er at bestemme over andre, men at sørge for at andre fungerer i deres job. Eller sagt på en anden måde Lederen skal gøre det nemt for medarbejderne at skabe værdi.

 

Behovet for Servant Leadership er drevet af forandringer i virksomheders kultur

En af den mest citerede kulturelle modeller kommer fra William Schneider “The Reengineering Alternative”. I følge Schneider kan organisationer inddeles i fire kernekulturer: Kontrol, Samarbejde, Kompetencer eller Kultivering. Her er udgangspunktet måden hvorpå organisationen arbejder for at opnå succes.

  I den agile organisation vil der som oftest være en kombination af Samarbejde og Kultivering, hvor den Kultiverende kultur er dominerende. Disse organisationer vil ofte være kendetegnet ved:

  • Et åbent og positivt miljø
  • Fælles beslutninger
  • Netværksbaseret flad organisationsstruktur med udelegeret kompetencer
  • Fokus på kontinuerlig refleksion og læring
  • Formaliseret og struktureret arbejde med faglig vækst
  • Afslappet og opfordrende ledelsesstil til kreativitet, læring og udvikling

  I organisationer med fokus på en samarbejdende og kultiverende kultur er Servant Leadership et rigtig godt bud på  en ledelesstil. 

  Hvad er Servant Leadership?

  Servant leadership is both a leadership philosophy and set of leadership practices. Traditional leadership generally involves the accumulation and exercise of power by one at the “top of the pyramid.” By comparison, the servant-leader shares power, puts the needs of others first and helps people develop and perform as highly as possible.  

  Robert Greenleaf

  Hvad er Servant Leadership

  Command & Control

  Traditionel ledelse er typisk baseret på akkumuleret magt fra toppen af pyramiden

  Servant Leadership

  En tjenende leder deler sin magt, sætter andres behov først og hjælper medarbejdere til at udvikle sig og præstere det bedste de kan

  Grundlæggende skaber Servant Leadership værdi gennem, at lederen skal gøre det nemt for medarbejderne at levere værdi. Det vil sige at lederen skal

  • skabe flow og fremdrift ved at fokusere på at fjerne alle blokeringer / forhindringer som blokerer for fremdrift og kvalitet i arbejdet.
  • skabe et grundlag for faglig vækst som også er en strategisk kompetence fleksibilitet og grundlag for ressourceudnyttelse. Dette gøres ved at arbejde med kompetenceudvikling så en medarbejder kan udfylde flere roller, arbejder efter flere forskellige metoder, have en bedre domæneviden om systemer, forretning m.m.
  • skabe grundlaget for at teamet selv tager ansvar for indsats, resultater og arbejdet med kontinuerlig forbedring
  • skabe et professionelt miljø, der bidrager til fastholdelse af nøgleressourcer

  10 Temaer i Servant Leadership

  Servant Leadership kan inddeles i 10 teamer som anvendes til evaluering af modenhed i organisationen og fastlæggelse af lederens eget ståsted.

  Servant Leadership

  At arbejde med implementering af Servant Leadership er ikke kun implementering af et sæt praksisiser hvorpå ledelse udøves. Det er en grundlæggende forandring i ledernes mindset om at agere opfordrende, opnå tillid og agere som en leder, hvis fokus er på: “det skal være nemt for medarbejderene at skabe værdi både på den korte og lange bane.”

  Eksempler på Servant Leadership i forhold til Agile metoder

  Servant LEadership

  Scrum, Kanban, SAFe med flere har Servant Leadership som fundament. Både PO, Scrum Master, Release Train Engineer  og mellemledere skal alle agere som Servant Leaders. Dog har metoderne kun fokus på den operationelle agilitet og behovet for Servant Leadership

  Servant Leadership er god forrenting. Offboarding kan koste millioner. Servant Leadership har betydning for rekruttering af nye medarbejdere. Servant Leadership er til for medarbejderen. Servant Leadership. Servant Leadership skla styrke mod sårbarheder. gøt kræver efterfølger planlægning. Servant Leadership skal drives af HR. Servant alle er græn. Servant Leadership er omvendt onboarding.gøt alumni. gør eksempel. En god afsked er en god forretning

  Benefits ved Servant Leadership

  Vores erfaringer og studier viser klare fordele ved Servant Leadership. Vi har listet nogle af disse i nedenstående

  Individuelt

  • Stress (-)
  • Medarbejderomsætning (-)
  • Engagement i arbejdet (+)
  • Organisational citizenship behaviour (+)
  • Kreativitet og innovation (+)
  • Organisatorisk
   kommitment (+)
  • Tillid (+)
  • Individuel effektivitet (+)
  • Individuelt Job match og
   match med organisationen (+)
  • Leder og
   medarbejderrelation (+)
  • Work-life balance (+)

  Team

  • Team effektivitet (+)
  • Team Organisational
   citizenship behaviour (+)
  • Tilhørsforhold til
   gruppen/teamet (+)
  • Service kultur
   og miljø (+)

  Organisatorisk

  • Kundeorientering og
   kundeservice (+)
  • Organisatorisk effektivitet (+)
  • Salgspræstation (+)

  Få mere viden om Servant Leadership

  Kontakt os og høre mere om vores trænings- og udviklingsforløb for Servant Leadership i praksis.

  Search & Rekruttering

  Rekruttering
  "Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den."

  Services

  Mere om os

  Rådgivning & Udvikling

  Rekruttering

  "Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes."

  Blog

  Rekruttering

  Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

  Tema

  Seneste indlæg

  6 dynamikker i højt præsterende lederteams

  6 dynamikker i højt præsterende lederteams

  Dynamikker og adfærd i ledergruppen   Organisatorisk succes kræver et sammenhængende ledelsesteam. Et sammenhængende ledelsesteam er den stærkeste faktor med indflydelse på adfærden i resten af organisationen. Det omfatter også den enkelte lederes udfyldelse af...

  Om os

  Om ADVANZ
  "Vores navn ADVANZ er afledt af det engelske udtryk advance [ad-vans] som på dansk kan oversættes til at avancere, accelerere eller forbedre yderligere."  

  Nysgerrig på mere?

  Vores mål

  Vi udvikler organisationer gennem rekruttering, rådgivning, træning og forandring.

  Vores ambition er at gøre virksomheder og organisationer parate og kompetente til løsning af de fremtidige udfordringer.

   

  Pin It on Pinterest