Forretningsidé

Vores navn ADVANZ er afledt af det engelske udtryk advance [ad-vans] som på dansk kan oversættes til avancere.

  1. opnå en bedre position, fx en bedre position i markedet.
  2. bevæge sig fremad; rykke frem; accelerere.
  3. forbedre yderligere.

Vores mål er at udvikle organisationer så medarbejdere og ledelse skaber en bedre forretning. Vores forretningsidé understøttes af en række ydelser indenfor rekruttering, rådgivning og udvikling, der hver for sig eller som en sammenhæng skal gøre medarbejdere og ledere i stand til at løse de fremtidige udfordringer.

 

Værdier

J

Ærlighed

Vi forsøger altid at følge den rette vej i forhold til den nemme vej. Dette guider os i vores daglige ansvar sammen med vores kunder og med hinanden.

&

Passion og engagement

Vi er stolte af at være en del en kultur, der tilfører kunderne værdi og professionalisme. Vi er passioneret omkring vores opgaver og vores medarbejdere. Vores engagement kommer fra en dyb tro på, at vi skaber værdi og får energi af vores samarbejde med kunderne.

/

Integritet

Integritet er et naturligt element i ethvert samarbejde, hvor viden om hinanden og kunderne omgås med fortrolighed og anerkendelse.

1

Udvikling og læring

Vi forsøger at gøre vores bedste hver gang i alt hvad vi gør. Det er vores ambition, konstant at udvikle vores faglige viden og personlige kompetencer til gavn for os selv og vores kunder.

Konsulenter med kant

Erfarne problemløsere

Vi er erfarne konsulenter, der anvender velafprøvede metoder og menneskelig indsigt.

Nytænkning

Vi udfordrer eksisterende løsninger og praksis. Vi tænker nyt og alternativt – og leverer løsninger der gør en forskel i markedet.

Collaborative Change

 Vi tænker implementering fra dag 1 og indgår i et partnerskab baseret på åbenhed, skræddersyede forløb og en tæt involvering af medarbejdere og ledelse.

Ledelse & Selskabsoplysninger

Rekruttering

Rikke Pihl

Adm.direktør og Partner i ADVANZ │ Search & Selection

Hovedkontor

Springforbivej 4
DK-2930 Klampenborg

CVR : 36081589

  +45 40256886
   Send mail

Rådgivning

René Sejberg

Adm. direktør og partner i ADVANZ │ Consulting

Hovedkontor

Springforbivej 4
DK-2930 Klampenborg

CVR : 33083890

  +45 40994602
   Send mail

Tidligere beskæftigelse

Rikke har 15 års erfaring med executive og specialist search, hvor hun har rekrutteret ledere og specialister nationalt og internationalt. Rikke har tidligere været Partner i Laigaard & Partners og senest Director i Compass Human Ressources.

Tidligere beskæftigelse

René har 24 års erfaring, heraf 14 års erfaring fra konsulent og IT-branchen, bl.a som direktør og partner i PA Consulting, EG og Tieto. Desuden 6 års erfaring fra dental og fødevarebranchen som projektleder og forretningsudvikler.

 

 

Pin It on Pinterest