Forretningsidé

Vores navn ADVANZ er afledt af det engelske udtryk advance [ad-vans] som på dansk kan oversættes til at avancere.

  1. opnå en bedre position, fx en bedre position i markedet.
  2. bevæge sig fremad; rykke frem; accelerere.
  3. forbedre yderligere.

Vores mål er, at forny og udvikle organisationer så medarbejdere og ledelse skaber en bedre forretning. Vores forretningsidé understøttes af en række ydelser indenfor rekruttering, rådgivning og udvikling, der hver for sig eller som en sammenhæng skal gøre medarbejdere og ledere i stand til at løse de fremtidige udfordringer.

 

Hvad vi gør

Rekruttering eller headhunting af talentfulde ledere og specialister der gør en forskel

Med erfarne konsulenter og et europæisk netværk finder vi talentfulde ledere og specialister til Jeres aktuelle udfordringer, strategier og mål.

Transformation af organisation og forretningsmodel
med udgangspunkt i ambitøse målsætninger

Vi leverer den ekspertise, erfaring og de værktøjer som
gør Jer i stand til, at formulere ambitiøse mål og tilpasse virksomheden.

Implementering af ledelsesprincipper og -adfærd med fokus på autonomi og agilitet

Vi hjælper dig med at gennemføre udviklingsforløb der skal gøre ledere og medarbejdere i stand til at løse de fremtidige udfordringer.

Fornyelse og udvikling gennem…

Rekruttering eller headhunting af talentfulde ledere og specialister der gør en forskel

Med erfarne konsulenter og et europæisk netværk finder vi talentfulde ledere og specialister til Jeres aktuelle udfordringer, strategier og mål.

Fornyelse og udvikling gennem…

Transformation af organisation og forretningsmodel

Vi leverer den ekspertise, erfaring og de værktøjer som
gør Jer i stand til, at formulere ambitiøse mål og tilpasse virksomheden.

Fornyelse og udvikling gennem…

Implementering af ledelsesprincipper og -adfærd med fokus på autonomi og agilitet

Vi hjælper dig med at gennemføre udviklingsforløb der skal gøre ledere og medarbejdere i stand til at løse de fremtidige udfordringer.

Konsulenter med kant

Erfarne problemløsere

Vi er erfarne konsulenter, der anvender velafprøvede metoder med menneskelig indsigt.

Nytænkning

Vi udfordrer eksisterende løsninger og praksis. Vi tænker nyt og alternativt – og leverer løsninger der gør en forskel i markedet.

Tæt samarbejde i forandringen

 Vi tænker implementering fra dag 1 og indgår i et partnerskab baseret på åbenhed, skræddersyede forløb og en tæt involvering af medarbejdere og ledelse.

Værdier

u

Nysgerrighed

Vi sætter spørgsmålstegn ved status quo og har modet til at udforske og udfordre. Vi udforsker nye muligheder, fortsætter med at lære og til gavn for bæredygtig fornyelse af fremtidens organisationer.

Ansvarlighed

Vi har en stærk ansvarsfølelse. Vi tager ansvar for både vores eget arbejde og vores kollektive indvirkning på de organisationer vi arbejder med. Vi skaber bæredygtige løsninger, der er baseret på indsigt fra interessenter og egne erfaringer. Vi går aldrig på kompromis med vores moral.

Integritet

Vi tror på gennemsigtighed. Vi driver vores forretning på en etisk måde, har ingen skjulte dagsordener og følger vores adfærdskodeks i vores daglige forretnings- og arbejdsmetoder.

Respekt

Vi sætter stor pris på hinanden og alle vores interessenter, såsom vores kunder og partnere. Vores succes stammer fra at opretholde en alsidig og inkluderende virksomhedskultur, hvor alle føler sig bemyndiget til at trives og indfri deres fulde potentiale.

Ledelse 

Rekruttering

Rikke Pihl

Rikke Pihl

Adm.direktør og Partner i ADVANZ │ Search & Selection

Hovedkontor

Strandvejen 70, 2.sal
2900 Hellerup

Tlf. +45 40256886
Mail:  Send mail

Rådgivning

René Sejberg

René Sejberg

Adm. direktør og partner i ADVANZ │ Consulting

Hovedkontor

Strandvejen 70, 2.sal
2900 Hellerup

Tlf. +45 40994602
Mail:  Send mail