Agil ledelse og organisation

Vi udvikler og forstærker virksomheders og organisationers kompetencer på deres agile rejse med fokus på at transformere kultur (mindset og værdier), organisationsstruktur, ledelsesprincipper og arbejdsform.

Vi hjælper med at skabe din agile organisation

Når vores kunder har udfordringer med, at formulere deres agile rejse hjælper vi med planlægning og hurtig gennemførelse.

Vores ekspertise med at skabe reelle agile organisationer er funderet i en solid erfaring med kultur, struktur, højt præsterende teams og ikke mindst agile arbejdsformer.

Vi bidrager til at skabe et agilt mindset og kulturel forståelse, der gør vores kunder i stand til at flytte sig fra en fastlåst rigid struktur til en fremtidssikret agil organisation. En agil organisation hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab skaber en bedre forretning.

Bliv inspireret eller lær af vores erfaringer

Vi har Danmarks mest besøgte blog om agilitet. Den er baseret på erfaringer fra vores arbejde med agilitet de sidste 10 år.

Hvad er SCRUM

Introduktion til SCRUM  SCRUM-metoden er udviklet med udgangspunkt i de principperne for agil...

Hvis du glemmer “T” i Agilt Team får du aldrig en agil kultur.

Hvordan medarbejdere skal ledes i den agile kultur og organisation. Agile organisationer er...

Agile organisationer og virksomhedskultur

Organisationsstruktur og virksomhedskultur spiller en vigtig rolle i en succesfuld implementering...

Hvordan motiverer du et team der er modstander af agile principper?

Når organisationen praktiserer kontinuerlig forbedring i det agile miljø er den eneste konstant...

4 ting du skal have på plads for, at få succes med agile metoder

Din succes afhænger af 4 elementer Du får ikke det bedste resultat med det team som kan alle de...

Agil projektledelse og SCRUM

Agil projektledelse er ikke lig med SCRUM For mange tror fejlagtigt tror at SCRUM også leverer en...

Agile metoder – et overblik

4 niveauer af agile metoder. Agile metoder har vundet stort indpas i danske IT-organisationer. Der...

Scrum Product Owner – opgaver og ansvar

Product Owner rollen i Scrum. Product Owner rollen kan betragtes i 2 overordnede dele Forberedende...

Hvad er Design Thinking?

Design Thinking er en metode og en iterativ proces. Design Thinking er ikke en eksklusiv rettighed...

Agile kontrakter : Hvorfor kunder får flest fordele med “Team og Metode”

Sammenhæng mellem læring og effektivitet. Softwareudviklings-projekter kan gennemføres med...

Agil Transformation

 
 

Vi hjælper dig med din agile transformation, gennem rådgivning samt træning og coaching af ledere og medarbejdere

1

Overvejer du implementering af en agil organisation ?

Vi skaber forståelse for den agile ledelsesform, principper og praktikker samt krav til organisation og kultur. Vi får top- og mellemledelsen engageret i udarbejdelse af en agil roadmap så de agile principper og praktikker kan udbredes i hele organisationen.

 

p

Introduktion til Agile metoder for ledelse og medarbejdere

Vi gennemfører et seminar på 0,5-1 dags varighed for ledelsen eller medarbejdere. På seminaret gennemgår vi hvorfor agile metoder, mest gængse agile metoder, hvad er forandringerne og hvad kræves der af ledelse og medarbejdere.

Busines case for agile metoder til IT-organisationen

Vi gennemgår det nuværende set up og angiver hvor agile metoder kan give en gevinst i forhold til produktivitet, kvalitet og arbejdsglæde.

*

Ønsker du en agil projektportefølje eller en agil projektmodel?

 Vi træner dig i vores unikke værktøj til definition af en projektportefølje, der kan afvikles agilt eller vi definerer samspillet mellem SCRUM/KANBAN og din projektmodel.

 

Ønsker du etablering af styregrupper i agile miljøer?

Vi giver styregruppen træning og forståelse for hvorledes de skal agere i agile miljøer.

Har du brug for uddannelse og støtte?

Vi træner dit agile team i SAFe, Scrum, Kanban og DevOps principperne samt støtter dig i din forandirng

Ønsker du at booste dine eksisterende agile teams?

Vi hjælper interne projektledere, Product Owners, Scrum Masters og Agile teams med at optimere deres agile principper, arbejdsgange og samarbejde. Vi evaluerer dine agile teams og revitaliserer gennem teambuilding samt forbedret samarbejde og rolleforståelse.

 

Ønsker du uddannelse af interne agile coaches?

 Vi uddanner dine egne agile coaches i agil transformation, 1:1 coaching og mentoring.

OBS! Alle deltagere skal have et indgående kendskab til SCRUM/KANBAN.

Har du brug for agile ledere og medarbejdere?

 Vi hjælper dig med at finde de medarbejdere der i sin tanke og virkemåde er agilt indstillet. Vi kan rekruttere udviklere, Product Owners, Scrum Masters eller Agile Coaches.

Pin It on Pinterest