Agil organisation & ledelse

Vi udvikler og forstærker organisationers kompetencer på deres agile rejse med fokus på at transformere kultur (mindset og værdier), organisationsstruktur, ledelsesprincipper og arbejdsform.

Vi hjælper med at skabe din agile organisation

Har du udfordringer med, at definere den agile rejse hjælper vi med planlægning og gennemførelse.

Vores ekspertise med at skabe reelle agile organisationer er funderet i en solid erfaring med kultur, struktur, højt præsterende teams og ikke mindst agile arbejdsformer.

Vi bidrager til at skabe et agilt mindset og kulturel forståelse, der gør vores kunder i stand til at flytte sig fra en fastlåst struktur til en fremtidssikret agil organisation. En agil organisation hvor ledelse og medarbejdere i tværorganisatorisk fællesskab skaber en bedre forretning.

Hvad er målet med Jeres agile overvejelser?

 
 
  1. Implementere agil organisation
  • Organisationer, der fokuserer på at transformere kultur, struktur og opbygge agil forståelse inden en agil transformation, har signifikant større sandsynlighed for at få succes.
Agill forståelse hos ledelsen

Vi skaber forståelse for den agile ledelsesform, principper og praktikker samt krav til organisation og kultur. Vi får top- og mellemledelsen engageret i udarbejdelse af en agil roadmap så de agile principper og praktikker kan udbredes i hele organisationen.

Agil organisationsstruktur & kultur

Når den agile rejse starter, bør enhver virksomhed besvare spørgsmålet: Hvordan sætter jeg min organisation op til en agil transformation?

Vi ser på struktur, IT-Operating model, talenter
og kompetencer,  ledelse og kultur samt planlægning af den organisatoriske transformation.

Agile kompetencebehov

En kompetenceafdækning er typisk rolle, videns- og færdighedsbaseret.  Organisationer med behov for agil transformation kan med fordel definere kompetencebehovet som input til rekrutteringsstrategien.

Vi hjælper med afdækning af kompetencebehovet samt definerer rekrutteringsstrategen. En rekrutteringsstrategi vil typisk tage udgangspunkt i, hvor det er nemmest at finde visse typer af kompetencer, hvilke lønningsniveauer,  hvilken tidshorisont skal der påregnes m.m.

Karriereveje i den agile organisation

Karriereveje og -programmer er et “hot topic” i de fleste moderne teknologi-organisationer. Det  giver et grundlag for fastholdelse men også et grundlag for tiltrækning af nye talenter.

Et karriereprogram som fundament for en Agil organisation er essentielt for evnen til, at komme i mål uden at miste for meget viden. Vi hjælper med at definere et karriereprogram, hvor vejen er vigtigere end slutmålet.

Agile Projekter : Træning og uddannelse

Vi gennemfører træning i kendte metoder som Scrum, Kanban, SAFe. Vi uddanner dine agile coaches i ders tilgang til en metodisk sikker implementering

  1. Optimere det eksisterende agile set-up
  • Teknologien har udviklet sig fra en løftestang til optimering til en kritisk drivkraft for forandring, der betyder noget. Nutidens beslutninger om ny teknologi skal være drevet af ambitiøse mål, pragmatisk implementering og resolut eksekvering.
Skalering af det agile set-up

Vi kortlægger de nuværende capabilities, deres modenhed og definerer fremtidige målsætninger

Turn around af teams

Vi hjælper interne projektledere, Product Owners, Scrum Masters og Agile teams med at optimere deres agile principper, arbejdsgange og samarbejde. Vi evaluerer dine agile teams og revitaliserer gennem teambuilding samt forbedret samarbejde og rolleforståelse.

Agilt PMO & porteføljestyring

Vi rådgiver om opsætning af PMO med definition af rolle, ansvar og kompetencer. Desuden implementerer vi metoder til porteføljestyring og herunder også agil porteføljestyring.

Agil projekt- og leverancemodel

Vi ser på dine resultater, evaluerer og kommer med forbedringsforslag til en robust leverance model baseret på agile principper. Det kan være med udgangspunkt i Scrum, Kanban eller SAFe. 

Servant Leadership træning

Servant Leadership er for alle som har en ledende rolle i organisationen. Servant leadership skal udøves på både det operationelle niveau og øverste ledelses. Vi implemnterer et sammenhængende ledelseskoncept uafhængigt af metode.

Search & Rekruttering

Rekruttering
"Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den."

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

"Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes."

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Pin It on Pinterest