Agil ledelse og organisation

Vi udvikler og forstærker virksomheders og organisationers kompetencer på deres agile rejse med fokus på at transformere kultur (mindset og værdier), organisationsstruktur, ledelsesprincipper og arbejdsform.

Vi hjælper med at skabe din agile organisation

Har du udfordringer med, at formulere den agile rejse hjælper vi med planlægning og hurtig gennemførelse.

Vores ekspertise med at skabe reelle agile organisationer er funderet i en solid erfaring med kultur, struktur, højt præsterende teams og ikke mindst agile arbejdsformer.

Vi bidrager til at skabe et agilt mindset og kulturel forståelse, der gør vores kunder i stand til at flytte sig fra en fastlåst rigid struktur til en fremtidssikret agil organisation. En agil organisation hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab skaber en bedre forretning.

Bliv inspireret eller lær af vores erfaringer

Vi har Danmarks mest besøgte blog om agilitet. Den er baseret på erfaringer fra vores arbejde med agilitet de sidste 10 år.

Hvorfor fejler nogle agile transformationer ?

Vi har har kortlagt hvilke barrierer de fleste organisationer skal imødegå ved en agil...

Agil organisation og virksomhedskultur

Agil organisation - Organisationsstruktur og kultur spiller en vigtig rolle i en succesfuld...

Hvad er Servant Leadership?

Ledelse er ikke hvad det har været – der er behov for Servant Leadership. Denne artikel er en...

Hvad er SCRUM

Introduktion til SCRUM SCRUM-metoden er udviklet med udgangspunkt i de principperne for agil...

Hvis du glemmer “T” i Agilt Team får du aldrig en agil kultur.

Hvordan medarbejdere skal ledes i den agile kultur og organisation. Agile organisationer er...

Agil Transformation

 
 

Vi hjælper dig med din agile transformation, gennem rådgivning samt træning og coaching af ledere og medarbejdere

Overvejer du implementering af en agil organisation ?

Vi skaber forståelse for den agile ledelsesform, principper og praktikker samt krav til organisation og kultur. Vi får top- og mellemledelsen engageret i udarbejdelse af en agil roadmap så de agile principper og praktikker kan udbredes i hele organisationen.

 

p

Introduktion til Agile metoder for ledelse og medarbejdere

Vi gennemfører et seminar på 0,5-1 dags varighed for ledelsen eller medarbejdere. På seminaret gennemgår vi hvorfor agile metoder, mest gængse agile metoder, hvad er forandringerne og hvad kræves der af ledelse og medarbejdere.

Busines case for agile metoder til IT-organisationen

Vi gennemgår det nuværende set up og angiver hvor agile metoder kan give en gevinst i forhold til produktivitet, kvalitet og arbejdsglæde.

*

Agil porteføljestyring eller en agil projektmodel?

Vi træner dig i vores unikke værktøj til definition af en projektportefølje, der kan afvikles agilt eller vi definerer samspillet mellem SCRUM/KANBAN og din projektmodel.

 

Etablering af styregrupper i agile miljøer?

Vi giver styregruppen træning og forståelse for hvorledes de skal agere i agile miljøer.

Har du brug for uddannelse og støtte?

Vi træner dit agile team i SAFe, Scrum, Kanban og DevOps principperne samt støtter dig i din forandirng

Ønsker du at booste dine eksisterende agile teams?

Vi hjælper interne projektledere, Product Owners, Scrum Masters og Agile teams med at optimere deres agile principper, arbejdsgange og samarbejde. Vi evaluerer dine agile teams og revitaliserer gennem teambuilding samt forbedret samarbejde og rolleforståelse.

 

Ønsker du uddannelse af interne agile coaches?

Vi uddanner dine egne agile coaches i agil transformation, 1:1 coaching og mentoring.

OBS! Alle deltagere skal have et indgående kendskab til SCRUM/KANBAN.

Har du brug for agile ledere og medarbejdere?

 Vi hjælper dig med at finde de medarbejdere der i sin tanke og virkemåde er agilt indstillet. Vi kan rekruttere udviklere, Product Owners, Scrum Masters eller Agile Coaches.