Strategi & implementering

“Strategy is about setting yourself apart from the competition. It’s not a matter of being better at what you do – it’s a matter of being different at what you do.” 

Michael Porter

Strategi 

Vi assisterer med og faciliterer strategiformulering med en bred forståelse og forankring i ledergruppen

Fit for Growth

Alle virksomheder med vækstambitioner bør sikre sig af bundlinien følger med. Vi identificerer områder med behov for struktur, standardiserng,  automatisering m.m. som vil sikre en omkostningseffektiv skalering

Forretningsstrategi

Kerne i alle succesfulde strategier er fokus og differentiering. Vi faciliterer ledergruppen igennem et forløb med identifikation af differentieringsfaktorer. prioritering af fokusområder samt en masterplan til gennemførelse

M&A - Post Merger

At skabe værdi fra M&A og Post Merger integration afhænger af at tage de rigtige strategiske beslutninger og proaktivt styre forretningsporteføljen over tid. Mere end halvdelen af ​​alle M&A-transaktioner og Post Merger Integrationer ødelægger værdien. Vi tilbyder ekspertisen og mulighederne for at hjælpe klienter med at maksimere værdien af ​​ M&A aktiviteter samt Post Merger Integrationer

Strategiimplementering

Vi udvikler og forstærker virksomheders og organisationers kompetencer i deres strategiarbejde med fokus på at transformere strategiformulering og eksekveringskompetence.

w

Forståelse for strategien

Vi hjælper dig med at skabe en sammenhængende historiefortælling med fokus på hvorfor, hvad og hvordan. Sammen nedbryder vi strategien i mål og indsatser.

Porteføljeledelse

Vi hjælper med at etablere et Project Management Office (PMO), herunder implementering af og træning i metoder som business cases, rapportering,
road mapping m.m.    

Accelereret eksekvering

Vi er eksperter i agile og iterative arbejdsmetoder. Vi støtter din eksekvering gennem assistance til projektledelse eller med  træning i agile principper og metoder.

f

Koordinerede beslutninger

Mange indsatser og projekter har behov for at kunne koordinere beslutninger og indsats på tværs. Vi hjælper dig med, at få overblik over afhængigheder og konsekvenser.

Varig forankring af ny adfærd

Nye adfærdsmønstre og accept af forandringer hos ledelse og medarbejdere er essentielle for, at kunne skabe værdien. Vi støtter dig i, at skabe varige forankringer.

Læring - Opfølgning - Justering

Ingen planer kan eksekveres uden grundig opfølgning , evaluering af resultater og justering af planer. Vi hjælper dig med at opbygge en selvkorrigerende kultur.