Strategi-implementering

“Execution is a specific set of behaviors and techniques that companies need to master in order to have competitive advantage. It’s a discipline of its own.”

Ram Charan and Larry Bossidy

Eksekveringskompetence er afgørende for din organisation.

Evnen til at eksekvere med succesfulde resultater kræver grundig formidling af behov for realisering af mål og indsats, en robust projektkultur samt evnen til at træffe de rette beslutninger undervejs. Moderne organisationers overlevelse hænger sammen med deres evne til at opbygge gode eksekveringskompetencer i en stadig mere dynamisk verden.

Opbygning af eksekveringskompetence er ikke kun en HR-opgave.

Ledelsen har et stort ansvar for at arbejde struktureret med dels at være synlige men også vurdere behovet for udvikling af kompetencer og arbejdsform der kan tilgodese behovet for gennemførelse af handlingsplaner.

Strategi-implementering

“Execution is a specific set of behaviors and techniques that companies need to master in order to have competitive advantage. It’s a discipline of its own.”

Ram Charan and Larry Bossidy

Eksekveringskompetence er afgørende for din organisation.

Evnen til at eksekvere med succesfulde resultater kræver grundig formidling af behov for realisering af mål og indsats, en robust projektkultur samt evnen til at træffe de rette beslutninger undervejs. Moderne organisationers overlevelse hænger sammen med deres evne til at opbygge gode eksekveringskompetencer i en stadig mere dynamisk verden.

Opbygning af eksekveringskompetence er ikke kun en HR-opgave.

Ledelsen har et stort ansvar for at arbejde struktureret med dels at være synlige men også vurdere behovet for udvikling af kompetencer og arbejdsform der kan tilgodese behovet for gennemførelse af handlingsplaner. 

Services

Vi hjælper og udvikler organisationer med at drive implementering af strategien.

w

Forståelse for strategien

Vi hjælper dig med at skabe en sammenhængende historiefortælling med fokus på hvorfor, hvad og hvordan. Sammen nedbryder vi strategien i mål og indsatser.

Porteføljeledelse

Vi hjælper med at etablere et Project Management Office (PMO), herunder implementering af og træning i metoder som business cases, rapportering,
road mapping m.m.    

Accelereret eksekvering

Vi er eksperter i agile og iterative arbejdsmetoder. Vi støtter din eksekvering gennem assistance til projektledelse eller med  træning i agile principper og metoder.

f

Koordinerede beslutninger

Mange indsatser og projekter har behov for at kunne koordinere beslutninger og indsats på tværs. Vi hjælper dig med, at få overblik over afhængigheder og konsekvenser.

Varig forankring af ny adfærd

Nye adfærdsmønstre og accept af forandringer hos ledelse og medarbejdere er essentielle for, at kunne skabe værdien. Vi støtter dig i, at skabe varige forankringer.

Læring - Opfølgning - Justering

Ingen planer kan eksekveres uden grundig opfølgning , evaluering af resultater og justering af planer. Vi hjælper dig med at opbygge en selvkorrigerende kultur. 

Pin It on Pinterest