Strategi-implementering

“Execution is a specific set of behaviors and techniques that companies need to master in order to have competitive advantage. It’s a discipline of its own.”

Ram Charan and Larry Bossidy

Eksekveringskompetence er afgørende for din organistion.

Evnen til at eksekvere med succesfulde resultater kræver grundig formdiling af behov for realisering af mål og indsats, en robust projektkultur samt evnen til at træffe de rette beslutninger undervejs. Moderne organisationers overlevelse hænger sammen med deres evne til at opbygge gode eksekveringskompetencer i en stadig mere dynamisk verden.

 

 

 

Opbygning af eksekveringskompetence er ikke kun en HR-opgave.

Ledelsen har et stort ansvar for at arbejde struktureret med dels at være synlige men også vurdere behovet for udvikling af kompetencer og arbejdsform der kan tilgodese behovet for gennemføelse af handlingsplaner.

 

 

 

Services

Vi hjælper og udvikler organisationer med at drive implementering af strategien.

Strategi implementering.

Baseret på vores ekspertise inden for ledelse, projekter og forandringer af organisationer har vi udviklet en fremgangsmåde til implementering af strategier, der kan hjælpe dig med at opnå succesfulde resultater.

Vores model er dels baseret på en struktureret fremgangsmåde men også et sæt af services der kompetenceudvikler din organisation til, en mere effektiv eksekvering og implementering.

w

Skab forståelse for strategien

Vi hjælper dig med at skabe en sammenhængende historiefortælling med fokus på hvorfor, hvad og hvordan. Sammen nedbryder vi strategien i mål og indsatser.

Vi gør din organisation i stand til at eksekvere effektivt

Vi hjælper med at etablere et Project Management Office (PMO), herunder implementering af og træning i metoder. Vi assisterer med afdækning af kompetencebehov og ressourceplanlægning. 

Accelereret eksekvering i iterationer

Vi er eksperter i agile implementeringsmetoder og støtter dine projekter med afvikling efter agile principper.

f

Koordiner beslutninger

Mange indsatser og projekter har behov for at kunne koordinere beslutninger og indsats på tværs. Vi hjælper dig med, at få overblik over afhængigheder og konsekvenser.

Varig forankring af ny adfærd

Nye adfærdsmønstre og accept af forandringer hos ledelse og medarbejdere er essentielle for, at kunne skabe værdien. Vi støtter dig i, at skabe varige forankringer.

Læring - Opfølgning - Justering

Ingen planer kan eksekveres uden grundig opfølgning , evaluering af resultater og justering af planer. Vi hjælper dig med at opbygge en selvkorrigerende kultur hvor medarbejdere og ledelse i fællesskab justerer indsats og planer.

Agil projektledelse af det nye sort oh har vist fantastiske resultater. Agilt projektledelse fremmer samarbejder på tværs.Agilt projektledelse er også agil ledelse. Agil projektledelse giver øget dynamik. Agil udvikling findes i 8 ud af 10 virksomheder. Agilt udvikling kan gennemføres med SCRUM og Kanban. SCRUM og Kanban kan anvendes forskelligt. SCRUM er en leverancemodel. SCRUM skal understøttes af fx. PRINCE2 Agile

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig,
dit team og din organisation.

Kontakt René Sejberg

Rådgivning, Coaching & Udvikling

  +45 40994602

  Send mail

Pin It on Pinterest