Digital Transformation

Vi rådgiver, faciliterer, udvikler og forstærker organisationers kompetencer i forhold til de strategiske overvejelser og den nødvendige transformation.

Digital Transformation handler ikke kun om nye teknologier eller opgradering af eksisterende

Digital transformation omhandler foruden anvendelse af nye teknologier og opgradering af eksisterende også det organisatoriske aspekt. Det organisatoriske aspekt vedrører organisationsstruktur, digital forståelse og kompetencer, måderne hvorpå der samarbejdes omkring de teknologiske platforme.

Vi leverer den ekspertise, erfaring og de værktøjer som gør Jer i stand til, at formulere ambitiøse mål og gennemføre en trinvis transformation.

Vores ekspertise med at gennemføre transformationer er baseret på egne erfaringer samt en robust værktøjskasse.

Vi bidrager til at I får defineret initiativer, organisatorisk forankring og understøtter med kompetenceopbygning af Jeres organisation undervejs

Hvad er målet med Jeres digitale overvejelser?

  1. Styrke den digitale forståelse, kultur og kompetencer
  • Organisationer, der fokuserer på at transformere kultur og opbygge digitale færdigheder inden en digital transformation, har signifikant større sandsynlighed for at få succes.
Digital forståelse hos ledelsen

Alle ledere bør vide nok til at kunne tale fornuftigt med de dygtigste specialister.

AI, Big DAta, Machine Learning, Apps, SaaS, Cloud m.v. Vi klæder dine ledere på til en fornuftig dialog med specialisterne og giver dem indsigt i teknologiernes muligheder.

Digital organisation

Når den digitale rejse starter, bør enhver virksomhed besvare spørgsmålet: Hvordan sætter jeg min organisation op til en digital transformation?

Vi ser på struktur, IT-Operating model, talenter
og kompetencer,  ledelse og kultur samt planlægning af den organisatoriske transformation.

Digitalt kompetencebehov

En kompetenceafdækning er typisk rolle, videns- og færdighedsbaseret.  Organisationer med behov for digitale transformation kan med fordel definere kompetencebehovet som input til rekrutteringsstrategien.

Vi hjælper med afdækning af kompetencebehovet samt definerer rekrutteringsstrategen. En rekrutteringsstrategi vil typisk tage udgangspunkt i, hvor det er nemmest at finde visse typer af kompetencer, hvilke lønningsniveauer,  hvilken tidshorisont skal der påregnes m.m.

Karriereveje i den digitale organisation

Karriereveje og -programmer er et “hot topic” i de fleste moderne teknologi-organisationer. Det  giver et grundlag for fastholdelse men også et grundlag for tiltrækning af nye talenter.

Et karriereprogram som fundament for en Digital Transformation er essentielt for evnen til, at komme i mål uden at miste for meget viden. Vi hjælper med at definere et karriereprogram, hvor vejen er vigtigere end slutmålet.

Agil kultur, struktur og samarbejde

At være agile og arbejde agilt er to forskellige ting.

Vi hjælper med at definere den kulturelle rejse, de nødvendige strukturerer og de overordnede principper for samarbejde på tværs i organisationen.

  1. Modernisering af kerneteknologier eller -applikationer
  • Teknologien har udviklet sig fra en løftestang til optimering til en kritisk drivkraft for forandring, der betyder noget. Nutidens beslutninger om ny teknologi skal være drevet af ambitiøse mål.
Enterprise Capability Mapping

Vi kortlægger de nuværende capabilities, deres modenhed og definerer fremtidige målsætninger

Digital og/eller IT-strategi

Med udgangspunkt i Jeres nuværende modenhed og understøttelse af forretningen med Digitale og IT-løsninger udarbjder vi en strategi og business case for gennemførelse.

Opgradering af teknologiske platforme

Vi hjælper med transformationsplanlægning – ofte med udgangspunkt i en Capability Mapping. Hjælper med identifikation af sourcing-strategi for den kommende opgradering og agerer som kundens trusted advisor i samarbejdet med eksterne leverandører.

  1. Optimering af IT leverancestyring og samarbejde
  • Alle ambitiøse initiativer skal kunne levere hurtige synlige resultater. En prioriteret IT portefølje, hvor planer og leverancer er afstemt i forhold til successive leverancer har det bedste grundlag for succes.
Etablering af PMO og portefølje

Vi rådgiver om opsætning af PMO med definition af rolle, ansvar og kompetencer. Desuden implementerer vi metoder til porteføljestyring og herunder også agil porteføljestyring.

IT projektoptimering
Vi hjælper kunder med at levere kritiske it-projekter til tiden og indenfor budgettet, mens vi maksimerer forretningsfordele og værdi.

Vores assistance omfatter nye projekter eller få mindre gode projekter tilbage på sporet.

Agile arbejdsformer og leverancer

Vi hjælper med kortlægning af Value Streams, sammensætning af teams, valg af metode og støtte til implementering.

Vi har arbejdet med SAFe, Kanban og Scrum.

Search & Rekruttering

Rekruttering
"Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den."

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

"Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes."

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Pin It on Pinterest