Enhver organisationsstruktur bør justeres efter de fastsatte mål

Organisationsstruktur - Tilpasning & design

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

Organisationsstrukturen skal afspejle hvad du vil opnå

Medarbejdere og de teams de arbejder i er byggestene til enhver organisation. Men hvordan skal de organiseres således, at det gør det nemt for dem at eksekvere og levere værdi ?

Uanset hvad der ønskes opnået – lean organisation med lavest mulige omkostninger, en super kundeorienteret organisation der prioriterer service eller den agile og fleksible organisation der hurtigt omstiller sig til nye markedsvilkår  – er udgangspunktet for vores arbejde kundens forretning og ønsket om at styrke den.

Målet er at udvikle og forbedre Jeres organisationsstruktur, så den præcist afspejler, hvad virksomheden ønsker opnået i markedet

3 eksempler som udgangspunkt for din nye organisationsstruktur

Vælg det rigtige fokus, der afspejler virksomhedens prioriteringer og ambitioner.

Vækst

Hvordan du organiserer dine teams – efter marked, efter geografi, efter funktion – vil have en betydelig indvirkning på præstationen. Den vækstorienterede organisation er typisk meget decentral i sit set-up med en klar ambition, mål og strategi for området

Lean

En lean organisationsstruktur er en struktur , der er designet til at skabe mere af det samme eller mere værdi for kunderne ved hjælp af færre ressourcer end en traditionel organisationsstruktur. Målet er en kombination af centrale og decentrale funktioner der giver det optimale mix af omkostningseffektivitet og effekt i markedet.

Agil

En af grundene til at den moderne organisation skal være mere agil er, at den mødes med stadig nye udfordringer i et stadig større tempo, samtidig med, at kravet om opbygning og deling af viden  bliver stadig mere omfattende.

Organisationsstruktur og design. Organisationsstruktur og vækst.
Vækst orienteret organisationsstruktur  Primære mål er – ja vækst

Væsentlige design principper og fokusområder er:

 • Høj grad er decentral funktionsorienteret organisationsstruktur med uddelegeret mandat
 • Organisering i Business Units efter Geografi eller marked
 • Hver Business units har ofte et fuldt sæt af funktioner som salg, marketing, produktion, supply chain samt sin egen P/L for at skabe transparens omkring indtjeninger og investeringer
 • Business units tildeles forholdsvist stort mandat til at agere selvstændigt i markedet
 • Typisk allokeres en øget mængde ressourcer til Salg, Marketing og Produkt- & serviceudvikling
 • Fokus på at optimere Time To Market for nye produkter
Lean orienteret organisationsstruktur – Primært mål er øget indtjening

Væsentlige design principper og fokusområder er:

 • Høj grad er centraliseret organisationsstruktur som f.eks. Shared Service for HR, IT, Finans
 • Business units kan være defineret til kun at være Salgsselskaber med en mere centraliseret supply chain og produktion på tværs af alle BU.
 • Fokus på at standardisere og optimere processer som herefter forsøges automatiseret
 • Typisk allokeres en øget mængde ressourcer til standardisering af produkter og høj volumen i produktion
Den agile organisationsstruktur – Primære mål er vækst, indtjening og opfyldelse af individuelle kundebehov

Væsentlige design principper og fokusområder er:

 • Høj grad er decentral procesorienteret organisationsstruktur med uddelegeret mandat til selvstyrende teams. Dette kan være på tværs af hele organisationen eller indenfor de enkelte Business Units
 • Selvstyrende teams organiseres efter End-To-End processer på tværs af funktioner
 • En fladere organisationsstruktur med færre ledelseslag grundet de selvstyrende teams
 • Organisering i Business Units efter Geografi eller marked
 • Typisk allokeres en øget mængde ressourcer til opbygning af produkter og services, der kan konfigureres efter kundernes behov

Afspejler din organisationsstruktur hvad du ønsker opnået?

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

Nysgerrig på mere?

Læs mere om Organisationsudvikling eller andre emner

Search & Rekruttering

Rekruttering
"Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den."

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

"Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes."

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Pin It on Pinterest