Leder – og talentvurdering

Sammensætning, dynamik, præstationer og resultater.

T

Ledervurdering

Ledervurdering tager udgangspunkt i en dyb forståelse af virksomhedens forretningsmæssige og organisatoriske problemstillinger – kombineret med en tilsvarende indsigt i ledergruppens personligheder, kompetencer og indbyrdes dynamikker.

Målet er at skabe en højtydende ledergruppe, der evner at udvikle – og ikke mindst eksekvere og realisere – strategi og målsætninger. Det handler dels om den rigtige sammensætning af teamet og dels om at løfte teamets præstation på forretningskritiske områder.

Vi går tæt på

  • sammenhængen mellem strategi og mål – og de deraf afledte præstationskrav til ledergruppen, de individuelle ledere og organisationen. 
  • Ledergruppens evne til at sætte retning, eksekvere, skabe velfungerende samarbejdsrelationer og frigøre energi i organisationen.
  • de individuelle ledere og deres respektive ansvarsområder, herunder hver enkelt leders personlighed og potentiale – set i forhold til de performancekrav, de møder.

Vi præsenterer relevante konklusioner med konkrete, underbyggede anbefalinger om lederteamets sammensætning og udviklingspotentiale – koblet direkte til ejerkredsens/bestyrelsens forventninger og resultatkrav.

 

U

Talentvurdering

Vores talenttvurdering tager udgangspunkt i en kobling mellem virksomhedens forretningsmæssige og organisatoriske problemstillinger samt det enkelte talents profil.

Målet er at sikre, at Jeres talent har kompetencer og personlighed til at præstere både individuelt og i samarbejde med den øvrige organisation.

Vi går tæt på

  • sammenhængen mellem virksomhedens organisation, strategi og mål – og de deraf afledte præstationskrav til talentet.
  • personligheden og potentiale – set i forhold til de præstationskrav, de vil møde.
  • indviddets evne til selvledelse, eksekvere samt skabe velfungerende samarbejdsrelationer.

Vi præsenterer relevante konklusioner med konkrete, underbyggede anbefalinger om stærke sider og udviklingsområder i forhold til nærmeste leders forventninger og resultatkrav.