Leder- og specialistvurdering

Sammensætning, dynamik, præstationer og resultater.

T

Ledervurdering

Ledervurdering tager udgangspunkt i en dyb forståelse af virksomhedens forretningsmæssige og organisatoriske problemstillinger – kombineret med en tilsvarende indsigt i ledergruppens personligheder, kompetencer og indbyrdes dynamikker.

Målet er at skabe en højtydende ledergruppe, der evner at udvikle – og ikke mindst eksekvere og realisere – strategi og målsætninger. Det handler dels om den rigtige sammensætning af teamet og dels om at løfte teamets præstation på forretningskritiske områder.

Vi går tæt på

  • sammenhængen mellem strategi og mål – og de deraf afledte præstationskrav til ledergruppen, de individuelle ledere og organisationen. 
  • Ledergruppens evne til at sætte retning, eksekvere, skabe velfungerende samarbejdsrelationer og frigøre energi i organisationen.
  • de individuelle ledere og deres respektive ansvarsområder, herunder hver enkelt leders personlighed og potentiale – set i forhold til de performancekrav, de møder.

Vi præsenterer relevante konklusioner med konkrete, underbyggede anbefalinger om lederteamets sammensætning og udviklingspotentiale – koblet direkte til ejerkredsens/bestyrelsens forventninger og resultatkrav.

 

U

Specialistvurdering

Vores Specialistvurdering tager udgangspunkt i en kobling mellem virksomhedens forretningsmæssige og organisatoriske problemstillinger samt stillingens profil.

Målet er at sikre, at specialisten har kompetencer og personlighed til at præstere både individuelt og i samarbejde med den øvrige organisation.  

Vi går tæt på

  • sammenhængen mellem virksomhedens organisation, strategi og mål – og de deraf afledte præstationskrav til stillingen.
  • personligheden og potentiale – set i forhold til de præstationskrav, de vil møde.
  • indviddets evne til selvledelse, eksekvere samt skabe velfungerende samarbejdsrelationer.

Vi præsenterer relevante konklusioner med konkrete, underbyggede anbefalinger om stærke sider og udviklingsområder i forhold til nærmeste leders forventninger og resultatkrav.

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig,
dit team og din organisation.

Kontakt Rikke Pihl

Executive Search, Rekruttering, Leder- og specialistvurdering, Onboarding
  +45 40 25 68 86
  Send mail

Pin It on Pinterest