CEO

Organisationers succes er i høj grad defineret af den administrerende direktør.

Den globale økonomi bliver stadig mere kompleks. Organisationer må gardere sig mod strammere regulering, øget konkurrence, komplekse back-office systemer, usikkerhed omkring nye markeder og nye teknologier. Samtidig er organisationer i høj grad forbundet med hinanden, deres kunder og omgivelser.

For at vokse i dette miljø, efterspørger organisationer administrerende direktører, der besidder såvel tekniske færdigheder, som et strategisk fremsyn for at udnytte de teknologiske, lovgivningsmæssige og økonomiske muligheder. Disse færdigheder skal kombineres med evnen til at engagere og inspirere interessenter på alle niveauer på tværs af virksomheden: fra bestyrelsesmedlemmer og en mangfoldig arbejdsstyrke til forbrugere og medier.

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi gennem rekruttering kan udvikle dit team og din organisation.

Kontakt Rikke Pihl

Rekruttering, Executive Search, Leder- og specialistvurdering

  +45 40 25 68 86  
  Send mail

Pin It on Pinterest