Projekt- og forandringsledelse

“Execution is a specific set of behaviors and techniques that companies need to master in order to have competitive advantage. It’s a discipline of its own.”

Ram Charan and Larry Bossidy

Projektledelse uddannelse. Projektledelse effektivitet. Agil projektledelse. Prince2 og projektledelse. Projektledelse i løst koblede systemer. SCRUM projektledelse

Z

Din succes er afgjort af hvordan du tilrettelægger og organiserer forandringsarbejdet !

Eksekveringskompetence er afgørende for din organisation

Evnen til at eksekvere med succesfulde forandringer og resultater kræver grundig formidling af behov for realisering af mål og indsats, en robust projektkultur samt evnen til at træffe de rette beslutninger undervejs. Moderne organisationers overlevelse hænger sammen med deres evne til at opbygge gode eksekverings- og forandringskompetencer i en stadig mere dynamisk verden.

Projekt- og forandringskompetencer er afgørende for virksomhedens eksekveringsevne

Eksekveringsevnen er ledelsens evne til at omsætte nye mål, identificere indsatsområder og igangsætte succesfulde forandringsprojekter med den rette ledelsesinvolvering og forankring hos medarbejdere.

Projektarbejdsformen anvendes bredt men ikke alle har succes med arbejdsformen. Ofte fejler projekterne blandt andet som følge af manglende opbakning fra ledelse og medarbejdere, uklare mål og afgrænsning, urealistiske planer samt for stor kompleksitet.

Som leder skal du vide, hvor du – og din forretning – skal hen. Du skal også vide, hvorfor og hvordan du gør det. Din succes er afgjort af hvordan du gennem projektledelse tilrettelægger og organiserer forandringsarbejdet.

Bliv inspireret eller lær af vores erfaringer

Vi har samlet et sæt af artikler om forandrings- og projektledelse.

Hvorfor fejler nogle agile transformationer ?

Vi har har kortlagt hvilke barrierer de fleste organisationer skal imødegå ved en agil...

Hvordan motiverer du et team der er modstander af agile principper?

Når organisationen praktiserer kontinuerlig forbedring i det agile miljø er den eneste konstant...

Byg din Business Case med Benefits Dependency Network

Hvad er Benefits Dependency Network? Benefits Dependency Network er en metode til, at kortlægge de...

Forandringskommunikation – Sådan kan det gøres

Forandringskommunikation : Mening - Løsning - Gennemførelse - AnvendelseForandringskommunikation...

Få succes med forandringsledelse

Forandringsledelse er komplekst og mange organisationer er fejlet med gennemførelse af større...

Projektkultur

Vi hjælper dig med udvikling af en robust projektkultur, gennem rådgivning samt træning og coaching af ledere og medarbejdere

PMO, Porteføljestyring og roadmaps

Vi rådgiver om opsætning af PMO med definition af rolle, ansvar og kompetencer. Desuden implementerer vi metoder til porteføljestyring og herunder også agil porteføljestyring.

 

Projektøkonomi og estimering

Vi gennemfører træning samt implementerer metoder og skabeloner til forbedret estimering og budgettering.

Business Cases og realiseringsplan

Vi uddanner i forskellige metoder til kvantificering af business cases og trykprøver eksisterende business cases.

Træning i projektledelse

Vi definerer projektmodeller og gennemfører action learning baseret træning. Få fx. en IT-projektmodel der anvender PRINCE2 principper.

 

Rekruttering og vurdering

Vi gennemfører evaluering af eksisterende ressourcer eller hjælper dig med nye PMO specialister og projektledere.

Kultur og modenhedsvurdering

Vi stiller skarpt på kulturen og  modenhed med projektarbejdsformen. Vores evaluering tilrettelægges efter Jeres formål.

Forandringsledelse

Støtte til planlægning af forandringen

Grundig planlægning med udgangspunkt i interessenterne øger chancerne for en succesfuld forandring. Sammen udarbejder vi retning og valg af strategi for forandringen, kommunikationsplan, organisering af ledelsens rolle og ansvar i forandringen samt udarbejdelse af detaljerede aktivitetsplaner.

+

Coaching & støtte til ledere gennem hele forløbet

Forandringsledelse vil kræve aktiv og til tider stor involvering af lederne og sætte deres eksisterende lederkompetencer på prøve.  Vi arbejder sammen med lederne individuelt og udvikler de kompetencer der skal sikre motivation og engagement hos de berørte medarbejdere.

forandring

forandring betyder ledelse af forandringer af de menneskelige ressourcer. forandring er et ledelsesværktøj. forandring giver mere effektivitet. Forandring i balance.Forandringskommunikation og forandring

Uddannelse til ledere og specialister

Vores uddannelse i forandringsledelse tager udgangspunkt i de aktuelle udfordringer og kommende forandringsprojekter. Derved kan vi sikre at undervisningen indeholder elementer fra dagligdagen som kan kombineres med vores værktøjskasse.

Projektledelse uddannelse. Projektledelse effektivitet. Agil projektledelse. Prince2 og projektledelse. Projektledelse i løst koblede systemer. SCRUM projektledelse