Projektkultur og omstillingsevne

Din succes er afgjort af hvordan du tilrettelægger og organiserer forandringsarbejdet.

Projektledelse påvirker virksomhedens omstillingsevne. Omstillingsevnen er ledelsens evne til at se ændringer i branchen, kundekrav og konkurrenceevne, forstå hvordan dette påvirker virksomheden, og reagere i tide ved at udforme og tilpasse virksomheden – således den igen er konkurrencedygtig.

Uden de rigtige medarbejdere, organiseret på den rigtige måde og som samarbejder effektivt, kan du som leder ikke levere de forventede resultater – et faktum flere ledere i stigende grad anerkender.

Projektarbejdsformen anvendes bredt men ikke alle har succes med arbejdsformen. Ofte fejler projekterne blandt andet som følge af manglende opbakning fra ledelse og medarbejdere, uklare mål og afgrænsning, urealistiske planer samt for stor kompleksitet.

Som leder skal du vide, hvor du – og din forretning – skal hen. Du skal også vide, hvorfor og hvordan du gør det. Din succes er afgjort af hvordan du gennem projektledelse tilrettelægger og organiserer forandringsarbejdet.

Hvordan motiverer du et team der er modstander af agile principper?

Når organisationen praktiserer kontinuerlig forbedring i det agile miljø er den eneste konstant...

Byg din Business Case med Benefits Dependency Network

Hvad er Benefits Dependency Network? Benefits Dependency Network er en metode til, at kortlægge de...

Forandringskommunikation – Sådan kan det gøres

Forandringskommunikation : Mening - Løsning - Gennemførelse - AnvendelseForandringskommunikation...

Få succes med forandringsledelse

Forandringsledelse er svært og mange organisationer er fejlet med gennemførelse af større...

Projektledelse uddannelse. Projektledelse effektivitet. Agil projektledelse. Prince2 og projektledelse. Projektledelse i løst koblede systemer. SCRUM projektledelse

Projektkultur

Vi hjælper dig udvikling af en robust projektkultur, gennem rådgivning samt træning og coaching af ledere og medarbejdere

PMO og Porteføljestyring

Vi rådgiver om opsætning af PMO med definition af rolle, ansvar og kompetencer. Desuden implementerer vi metoder til porteføljestyring og herunder også agil porteføljestyring.

Projektøkonomi og estimering

Vi gennemfører træning samt implementerer metoder og skabeloner til forbedret estimering og budgettering.

Business Cases og ROI

Vi uddanner i forskellige metoder til kvantificering af business cases og trykprøver eksisterende business cases.

Træning i projektledelse

Vi definerer projektmodeller og gennemfører action learning baseret træning. Få fx. en IT-projektmodel der anvender PRINCE2 principper.

Rekruttering og vurdering

Vi gennemfører evaluering af eksisterende ressourcer eller hjælper dig med nye PMO specialister og projektledere.

Kultur og modenhedsvurdering

Vi stiller skarpt på kulturen og  modenhed med projektarbejdsformen. Vores evaluering tilrettelægges efter Jeres formål.

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig,
dit team og din organisation.

Kontakt René Sejberg

Rådgivning, Coaching & Udvikling

  +45 40 99 46 02
  Send mail

Pin It on Pinterest