Forandringsledelse

“Slowness to change usually means fear of the new”

Philip Crosby

Effekten er målet

En hurtig omstilling er ikke målet i sig selv – det er naturligvis også effekten og mulighederne for at realisere fordele til gavn for organisationen. Forandringsledelse er en løbende proces, hvor du som leder vænner din arbejdsplads til forandringer ved at tage initiativer, der gør medarbejderne mere fleksible og robuste.

Forandringsledelse er et redskab, der skal gøre omstillingen mere nærværende og håndgribelig samt motivere dine medarbejdere, så de får mod på de nye muligheder, som forandringerne medfører. Derudover er det et redskab til at imødegå usikkerhed og frustrationer blandt dine medarbejdere.

Balance i forandringen

Det centrale i gennemførsel af forandringer er aldrig strategi, struktur, kultur eller systemer. De er vigtige, men det centrale er altid medarbejdernes adfærd. At ændre medarbejdernes adfærd er det vanskeligste, fordi det drejer sig om medarbejdernes følelser. Ændring af medarbejdernes følelser bestemmer hvordan en forandringsproces gennemføres. Her bør der bør skelnes mellem den forretningsmæssige / organisatoriske forandring og den individuelle personlige forandring.

I succesfulde forandringer er den forretningsmæssige og den individuelle forandring håndteret i balance.

Fleksibel & rummelig værktøjskasse

Vi tager udgangspunkt i, at alle organisationer er forskellige, og det er individerne også. Derfor skal forandringsprocessen og den tilhørende værktøjskasse til forandringsledelse være rummelig.

Vores forandringsmodel anvender 7 enkle velafprøvede principper, der hurtigt og effektivt sikrer en praktisk plan som kan gennemføres med maksimal effekt.

Forandringsledelse ADVANZ

Hvorfor fejler nogle agile transformationer ?

Vi har har kortlagt hvilke barrierer de fleste organisationer skal imødegå ved en agil...

Hvordan motiverer du et team der er modstander af agile principper?

Når organisationen praktiserer kontinuerlig forbedring i det agile miljø er den eneste konstant...

Byg din Business Case med Benefits Dependency Network

Hvad er Benefits Dependency Network? Benefits Dependency Network er en metode til, at kortlægge de...

Forandringskommunikation – Sådan kan det gøres

Forandringskommunikation : Mening - Løsning - Gennemførelse - AnvendelseForandringskommunikation...

Få succes med forandringsledelse

Forandringsledelse er komplekst og mange organisationer er fejlet med gennemførelse af større...

Hvad vi gør

Støtte til planlægning af forandringen

Grundig planlægning med udgangspunkt i interessenterne øger chancerne for en succesfuld forandring. Sammen udarbejder vi retning og valg af strategi for forandringen, kommunikationsplan, organisering af ledelsens rolle og ansvar i forandringen samt udarbejdelse af detaljerede aktivitetsplaner.

+

Coaching & støtte til ledere gennem hele forløbet

Forandringsledelse vil kræve aktiv og til tider stor involvering af lederne og sætte deres eksisterende lederkompetencer på prøve.  Vi arbejder sammen med lederne individuelt og udvikler de kompetencer der skal sikre motivation og engagement hos de berørte medarbejdere.

forandring

forandring betyder ledelse af forandringer af de menneskelige ressourcer. forandring er et ledelsesværktøj. forandring giver mere effektivitet. Forandring i balance.Forandringskommunikation og forandring

Uddannelse til ledere og specialister

Vores uddannelse i forandringsledelse tager udgangspunkt i de aktuelle udfordringer og kommende forandringsprojekter. Derved kan vi sikre at undervisningen indeholder elementer fra dagligdagen som kan kombineres med vores værktøjskasse.