Forretningsdrevet IT

Den fornemste opgave for IT-organisationen er at få forretningen til at køre bedre, være mere effektiv og skabe nye kommercielle muligheder.

En IT-organisation, der opfattes og opleves som forretningsorienteret, vil kræve, at IT-ledelsen arbejder med

  • Redefinering af mission, roller og opgaver, så opgaverne ikke nødvendigvis kun består af drift, support og levering af nye løsninger. Opgaver skal blandt andet også omfatte rådgivning til forretningen om proces-optimering.
  • Implementering af IT-governance, så dialog, beslutningsprocesser og opfølgning på IT-investeringer er etableret i forhold til resten af virksomheden.
  • Udvikling af nye kompetencer, der kan sikre hurtigere levering af nye projekter, realisere effektiviseringer og bidrage med besparelser i den øvrige del af virksomheden.

 

The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.

Bil Gates

Hvad vi gør

Vi udvikler nye færdigheder, der medfører at IT-funktionen kan agere mere agilt og forretningsorienteret. Vi arbejder med både rådgivning og kompetenceudvikling og eksempler på opgaver er:

1

Organisation og ledelse

Vi arbejder med redefinering af IT’s mission, rolle og overordnede ansvar i forhold til den øvrige forretning og Digitalisering.
$

IT portfølje- og leverancestyring

Vi bistår med definition og implementering af IT-governance og det tværgående samarbejde.
!

Træning

Vi uddanner IT Business Partner/Relationship managers og IT-forretningskonsulenter