Offentlig

Øget service med færre ressourcer

De offentlige virksomheder er nødt til at arbejde parallelt med 3 større udfordringer

 • Der skal ydes mere for mindre i de kommende år.
 • Borgerne stiller stadig mere kritiske og øgede krav om åbenhed, dokumentation, kvalitet og personlighed i de services, de modtager.
 • På medarbejdersiden vil det inden for en kort årrække nærmest umuligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til løsning af kerneopgaver i stat, region og kommune.

En væsentligt fællesnævner og middel til at imødegå disse udfordringer er anvendelse af teknologi. Dette medfører et stort behov for, at ledere og medarbejdere mobiliseres til at gennemføre digitalisering i fællesskab med it-funktionen.  Der vil blive stillet krav om, at digitale løsninger kan implementeres hurtigt, organisatorisk forankret og med synlig effekt. Dette medfører også at den offentlige sektor er nødt til, at sikre de har kompetencerne til at arbejde succesfuldt med it.

Vores konsulenter har arbejdet for

 • Aalborg Universitet
 • Aalborg Kommune – Sekretariatet for rammeaftaler
 • DTU
 • HMN
 • Landsbyen Sølund
 • Region Hovedstaden
 • Skanderborg Kommune
 • SKAT

Pin It on Pinterest