Medier

Medieindustrien er i opbrud, og de dramatiske forandringer rammer såvel de elektroniske som de trykte medier.

 

De elektroniske medier

I denne del af mediebranchen er forandringerne og de medfølgende udfordringer først og fremmest drevet af fire faktorer:

  1. Den teknologiske udvikling
  2. Internationalisering
  3. Regulering (og deregulering)
  4. Ændret brugeradfærd.

Hos indholdsproducenterne skaber store investeringer i ny teknologi økonomiske vanskeligheder. Samtidig udfordres producenterne af mindre betalingsvillighed for indholdet og en mærkbar stagnation i reklameindtægterne. Også knappe ressourcer til journalistisk indhold og en øget konkurrence om medieforbrugernes tid kræver konstant effektivisering, nye processer og stærke kompetencer inden for innovation.

De trykte medier

Her mærkes presset om muligt endnu stærkere, især hos betalingsaviserne. Efter mere end 10 år i tilbagegang må de fleste avisledelser oven i købet konstatere, at såvel de lavthængende frugter som de mere strategiske muligheder for at effektivisere gennem partnerskaber, fusioner, samredaktioner etc. er ved at være opbrugt. Hos ADVANZ tror vi på, at det fortsat er nødvendigt for medievirksomhederne at effektivisere markant og kontinuerligt. Hvis de store udfordringer skal håndteres med succes, er det imidlertid nødvendigt at kombinere effektiviseringsindsatsen med innovation og nytænkning, der kan udvikle og realisere nye forretningsmuligheder.

Vores konsulenter har arbejdet for

  • Aller
  • Intermail Graphic (StroedeRalton)
  • JP/Poltikens Hus
  • Schultz Grafisk

Pin It on Pinterest