Bank & Forsikring

Banker

De globale udfordringer på kredit- og kapitalmarkederne med konkurser og redningsplaner for en række af de største realkreditselskaber, pengeinstitutter og investeringsbanker påvirker den danske finansielle sektor hårdt og direkte. De største banker fokuserer på at udnytte stordriftsfordele ved at optimere back office-funktioner og øge gennemsigtigheden i forretningen, så strategiske valg kan simuleres og synliggøres. Samtidig rettes fokus i stigende grad mod at styre en diversificeret organisation, ligesom ledelserne i de fleste banker forsøger at skabe konkurrencemæssige fordele gennem bedre indsigt i og prissætning af risici.

Forsikring

Den øgede liberalisering er i dag en væsentlig drivkraft i branchen med centrale elementer som fri bevægelighed over grænser, ophævelse af arbejdsmarkedspensioner mv. Samtidig mødes forsikrings- og pensionsselskaberne af stigende krav om at optimere både basisindtjening og investeringsoverskud. Deloptimering kan således ikke længere tilfredsstille investorerne.

Erfaringer

Vores konsulenter har arbejdet for

  • Atradius
  • Intrum Justitia
  • Topdanmark
  • Willis

Pin It on Pinterest