Talent Management

“Human resources are like natural resources; they’re often buried deep. You have to go looking for them, they’re not just lying around on the surface. You have to create the circumstances where they show themselves.”

Ken Robinson

Talent Management skal forankres i forretningen

Talent Management er integrerede og tværgående processer, der med udgangspunkt i en strategisk behovsplanlægning skal sikre, at organisationen arbejder strukturereret med at tiltrække udvikle de nødvendige kompetencer. Moderne virksomheders overlevelse hænger sammen med deres evne til at spotte, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere.

Det er vigtigt for alle og kræver radikale forandringer

Derfor er det også for topledelsen vigtigt, at Talent Management fungerer. De enkelte ledere er interesserede, fordi de i dagligdagen har ansvaret for at udvikle talenter. Den enkelte medarbejder – talentet – har en personlig interesse i talent management, og for HR er det en af de vigtigste opgaver.

Talent Management er ikke kun en HR-opgave.

Den nærmeste linieleder har et stort ansvar for at arbejde struktureret med indsamling af resultater, planlægge udviklingssamtaler, støtte udviklingsaktiviteter og følge op på disse. Dette vil kræve at lederen kan og vil afsætte tid til dette arbejde.

Leadership Pipeline – succes med intern udvikling af ledere

Hvad er Leadership Pipeline? Teorien om Leadership Pipeline siger, at forskellige ledelsesniveauer i organisationen kræver forskellige ledelsesmæssige...

Action learning baseret Talent Management

Talent Management program baseret på action learning Dyrup ønsker at pleje og udvikle deres talenter gennem udviklingsprogrammet "Unlock your potential"....

Hvad vi gør

I samarbejde med HR hjælper vi med at definere og implementere virksomhedens model til arbejdet med udvikling af talenterne.

Processer, metoder og værktøjer

Vi hjælper med at definere Jeres egen Talent Management model. Processer, metoder og værktøjer er måden hvorpå virksomheden tilrettelægger arbejdet med Talent Management samt gennemførelse og evaluering. Vi hjælper med at designe og implementere processer på tværs af HR og de øvrige funktioner.

Action Learning baseret udvikling

De bedste udviklingsprogrammer skaber værdi for talentet og virksomheden på samme tid. Vi hjælper med at definere udviklingsprogrammer, hvor reelle forretningsmæssige problemer kombineres med en individuel udviklingsplan.

&

Udviklings- og karrieremodel

Vi hjælper med at definere en tværgående og sammenhængende model for de faglige og organisatoriske udviklingsmuligheder, der skal gælde for ledere og specialister.