Enhver organisationsstruktur bør jævnligt justeres efter hvad der ønskes opnået

Afspejler din organisationsstruktur hvad du ønsker opnået?

Gør det nemt for medarbejderne at levere værdi.

Medarbejdere og de teams de arbejder i er byggestene til enhver organisation. Men hvordan skal de organiseres således, at det gør det nemt for dem at eksekvere og levere værdi ?

Uanset hvad der ønskes opnået – lean organisation med lavest mulige omkostninger, en super kundeorienteret organisation der prioriterer service eller den agile og fleksible organisation der hurtigt omstiller sig til nye markedsvilkår  – er udgangspunktet for vores arbejde kundens forretning og ønsket om at styrke den.

Målet er at udvikle og forbedre Jeres organisationsstruktur, så den præcist afspejler, hvad virksomheden ønsker opnået i markedet

3 temaer som udgangspunkt for din nye organisationsstruktur

Vælg det rigtige fokus, der afspejler virksomhedens prioriteringer og ambitioner.

Vækst

Hvordan du organiserer dine teams – efter marked, efter geografi, efter funktion – vil have en betydelig indvirkning på præstationen. Den vækstorienterede organisation er typisk meget decentral i sit set-up med en klar ambition, mål og strategi for området

Lean

En lean organisationsstruktur er en struktur , der er designet til at skabe mere af det samme eller mere værdi for kunderne ved hjælp af færre ressourcer end en traditionel organisationsstruktur. Målet er en kombination af centrale og decentrale funktioner der giver det optimale mix af omkostningseffektivitet og effekt i markedet.

Agil

En af grundene til at den moderne organisation skal være mere agil er, at den mødes med stadig nye udfordringer i et stadig større tempo, samtidig med, at kravet om opbygning og deling af viden  bliver stadig mere omfattende.

Bliv inspireret eller lær af vores erfaringer

Vi har samlet en række artikler om leder- og organisationsudvikling.

Hvorfor fejler nogle agile transformationer ?

Vi har har kortlagt hvilke barrierer de fleste organisationer skal imødegå ved en agil...

Agil organisation og virksomhedskultur

Agil organisation - Organisationsstruktur og kultur spiller en vigtig rolle i en succesfuld...

Hvad er Servant Leadership?

Ledelse er ikke hvad det har været – der er behov for Servant Leadership. Denne artikel er en...

Hvis du glemmer “T” i Agilt Team får du aldrig en agil kultur.

Hvordan medarbejdere skal ledes i den agile kultur og organisation. Agile organisationer er...

Hvad er Design Thinking?

Design Thinking er en metode og en iterativ proces. Design Thinking er ikke en eksklusiv rettighed...

Hvad vi gør

I samarbejde med ledelsesgruppen hjælper vi med at identificere forbedringsområder og forslag til en organisationsstruktur, der vil kunne understøtte de valgte strategier og mål. 

T

Review af Jeres organisationstruktur

Vi gennemgår den eksisterende organisationsstruktur og identificerer områder der ikke understøtter strategien.

Design af ny organisationsstruktur

Vi hjælper med at definere den nye organisationsstruktur som medfører at medarbejderne kan levere størst mulig værdi. Stuktur, ledelsesområder og
-ansvar defineres i overensstemmelse med de valgte strategier og mål.

Implementering af struktur og ansvarsområder

Vi understøtter overgangen til en ny organisationsstruktur gennem planlægning, samt støtte til kommunikation og coaching