Enhver organisationsstruktur bør jævnligt justeres efter hvad der ønskes opnået

Afspejler din organisationsstruktur hvad du ønsker opnået?

Gør det nemt for medarbejderne at levere værdi.

Medarbejdere og de teams de arbejder i er byggestene til enhver organisation. Men hvordan skal de organiseres således, at det gør det nemt for dem at eksekvere og levere værdi ?

Uanset hvad der ønskes opnået – lean organisation med lavest mulige omkostninger, en super kundeorienteret organisation der prioriterer service eller den agile og fleksible organisation der hurtigt omstiller sig til nye markedsvilkår  – er udgangspunktet for vores arbejde kundens forretning og ønsket om at styrke den.

Målet er at udvikle og forbedre Jeres organisationsstruktur, så den præcist afspejler, hvad virksomheden ønsker opnået i markedet

3 temaer som udgangspunkt for din nye organisationsstruktur

Vælg det rigtige fokus, der afspejler virksomhedens prioriteringer og ambitioner.

Kundeorientering

Hvordan du organiserer dine teams – efter marked, efter geografi, efter funktion – vil have en betydelig indvirkning på præstationen.

Lean

En lean organisationsstruktur er en struktur , der er designet til at skabe mere værdi for kunderne ved hjælp af færre ressourcer end en traditionel organisationsstruktur. Målet er konstant at finde måder, hvorpå processerne i organisationen kan forbedres, således at den bliver gjort mere effektiv.

Agil

En af grundene til at den moderne organisation skal være mere agil er, at den mødes med stadig nye udfordringer i et stadig større tempo, samtidig med, at kravet om opbygning og deling af viden  bliver stadig mere omfattende.

Hvis du glemmer “T” i Agilt Team får du aldrig en agil kultur.

Hvordan Talent Management skal ledes i den agile organisation. Agile organisationer er...

Agile organisationer og virksomhedskultur

Organisationsstruktur og virksomhedskultur spiller en vigtig rolle i en succesfuld implementering...

Hvad er Servant Leadership?

Ledelse er ikke hvad det har været – der er behov for Servant Leadership. Vi går fra en - lang -...

Hvad er Design Thinking?

Design Thinking er en metode og en iterativ proces. Design Thinking er ikke en eksklusiv rettighed...

Fordelene ved en flad organisationsstruktur

Medarbejdere i en flad organisation skal være bemyndiget til at tage beslutninger. Den...

Hvad er disruption?

Hvorfor er disruption på agendaen? Disruption er for tiden et meget anvendt begereb. "Disrupt...

360 graders feedback. 7 årsager til de fejler.

Hvorfor 360 graders feedback fejler 360 graders feedback har været anvendt i en årrække og der...

Leadership Pipeline – succes med intern udvikling af ledere

Hvad er Leadership Pipeline? Teorien om Leadership Pipeline siger, at forskellige ledelsesniveauer...

Transformation : Fra driftsafdeling til forretningsorienteret IT

ADVANZ og HMN Naturgas gennemfører omfattende transformation af  IT-organisationen fra...

Hvad vi gør

I samarbejde med ledelsesgruppen hjælper vi med at identificere forbedringsområder og forslag til en organisationsstruktur, der vil kunne understøtte de valgte strategier og mål. 

T

Review af Jeres organisationstruktur

Vi gennemgår den eksisterende organisationsstruktur og identificerer områder der ikke understøtter strategien.

Design af ny organisationsstruktur

Vi hjælper med at definere den nye organisationsstruktur som medfører at medarbejderne kan levere størst mulig værdi. Stuktur, ledelsesområder og
-ansvar defineres i overensstemmelse med de valgte strategier og mål.

Implementering

Vi understøtter overgangen til en ny organisationsstruktur gennem planlægning, samt støtte til kommunikation og coaching

Pin It on Pinterest