Coaching

“A coach is someone who can give correction without causing resentment.”

John Wooden

Vi er specialister i personlig coaching og rådgivning til ledere

Som leder skal du vide, hvor du – og din forretning – skal hen. Du skal også vide, hvorfor og hvordan du gør det. Din succes er afgjort af, hvordan du tager beslutninger, forholder dig til de sværeste udfordringer og af, hvordan du eksekverer og leverer resultater. I lederstillingen er der sjældent tid til at træde tilbage og tænke de store og vigtige tanker.

Vi hjælper med at løse nogle af lederens mest aktuelle udfordringer og overvejelser. Vi adskiller os fra mange andre rådgivere ved både at sparre på dine udfordringer og mål i forretningen, på din lederstil samt på dine personlige ambitioner og udfordringer.

Coaching
ET godt coaching forløb

Et godt forløb tager udgangspunkt i den enkelte, muligheder og begrænsninger.

Hvad vi gør

Coachingforløb

Vi gør meget ud af, at tilpasse et coachingforløb til den enkelte person eller det enkelte team. Ved opstart foretager vi en grundig analyse, således at den enkelte tildeles den coach, som professionelt og personligt matcher vedkommende.

Undertiden afvikles et forløb som klassisk coaching, andre gange kombineres coachingen med sparring og mentoring. Den enkeltes erfaringsniveau og behov afgør, hvilke metoder, der bringes i spil. Det er også muligt at kombinere med on-the-spot coachingsessioner, hvor coachen følger med ud i din virksomhed og observerer fx et møde eller en præsentation og efterfølgende giver feedback.

Executive Coaching

Executive Coaching er for topledere og bestyrelsesmedlemmer. På dette niveau arbejdes med fokus på forretningsmæssige og personlige udfordringer med særlig vægt på strategi, værdier, forretningen og de organisatoriske udfordringer. Betydningen af egen personlighed i lederskabet står centralt.

Et coachingforløb indeholder ofte en værditest, der sætter fokus på værdier og valg samt en 360˚ analyse, med input fra centrale personer i kredsen omkring toplederen.

Coaching af mellemledere

Coaching af mellemledere er for den operationelle leder, der ønsker at optimere sin ledelseseffektivitet via fokus på det personlige lederskab og de væsentligste forretningsmæssige udfordringer. Der arbejdes værktøjsbaseret med udgangspunkt i konkrete ledelsesmæssige udfordringer.

I disse forløb indgår ofte en 360˚ analyse, der giver lederen et meget præcist billede af egen ledelsesstil set med omverdenens øjne.