4 ting du skal have på plads for, at få succes med agile metoder

Agil Kultur, Agil Projektledelse, Agile Metoder

Din succes afhænger af 4 elementer

Du får ikke det bedste resultat med det team som kan alle de agile metode regler og principper. Du får de bedste resultater med det team som arbejder bedst sammen, har et agilt mindset, tager et kollektivt ansvar og som har lyst til læring og fornyelse.

1. Et velfungerende team er mere vigtigt end metoden

En Agil metode som SCRUM, KANBAN skaber i sig selv ikke et højt præsterende team. Det kræver Jeres aktive indsats!.

Et velfungerende team er karakteriseret ved:

  • Teamet har mod / tør kommitte sig til Sprint mål eller lignende
  • Der tages både kollektivt og individuelt ansvar
  • Det enkelte teammedlem har også fokus på at gøre andre i teamet gode ved, at tilbyde hjælp, træning eller lign,
  • Der er en gensidig tillid mellem teamet og Produkt Owner samt mellemledere. En tillid der skal fostre et åbent og lærende miljø

I forbindelse med implementering af agile metoder er det vores oplevelse, at der skal forkuseres på reel team building og teamet skal igennem de 4 faser : Forming, Norming, Storming og Performing. 

Undgå den faldgrube, at I definerer en gruppe som et selvstyrende team og de så overlades til, selv at identificere hvad det betyder og medfører. Det kræver ledelseserfaring at skabe et selvstyrende team med højt præstationsniveau og ikke alle agile coaches har disse erfaringer.

Ser vi på indsatsen i forbindelse med agile implementeringer er der et overvejende fokus på træning i metode og for lidt indsats på at skabe det helt rigtige team.

2. I skal fremme en lærings- og forbedringskultur.

SCRUM og Kanban er i deres fundament anlagt på at være en lærende organisation

A. End-To-End Organisation skal tænke som et lærende system med forståelse for optimering af de gensidige afhængigheder Fra formulering af user story / krav til idriftsættelse er den kæde af aktiviteter der skal optimeres.

B. Personlig beherskelse af læring Individets kommitment til læring og læringsprocesser

C. Team baseret læring Teamets kommitment til at dele viden og læring så flaskehalse, blokeringer og hindringer kan overkommes i fremtiden

D. Mentale modeller Aflæring af dårlige / forkerte værdier og indlæring af nye værdier

E. En fælles vision for læring og fornyelse Der skal formuleres en vision for læring og fornyelse, der gælder alle organisatoriske niveauer og funktioner. Fra ledelsen skal der skabes fokus på læring, sættes læringsmål og lederne skal fremme en kultur præget af kultivering og opmuntring til læring.

 

Din succes afhænger af et velfungerende Retrospektive

Ovenstående betyder også at Retrospektive møder med efterfølgende opfølgning skal være velfungerende. En god retrospektive-kultur er karakteriseret ved, at teamet tør udfordre hinanden, tale åbent og ærligt, kan identificere blokeringer udarbejde løsningsforslag og ikke mindst sikre at de vigtigste forandringer bliver implementeret.

En god retrospektive kultur forudsætter også et velfungerende team.

3. Byg din agile organisation med agile medarbejdere.

Det er vigtigt at den agile organisation gør det nødvendige for at sikre læring, uddannelse samt at nye idéer hurtigt absorberes og distribueres inden for organisationen. Denne tilgang er nødvendig da det vil være naivt at tro at ved blot at følge de agile metoder i alle projekter også medfører en lærende organisation. Kernen i det agile: “byg din organisation med medarbejdere som ønsker at lære” – og giv dem derefter så mange muligheder som muligt. Agilitet virker trods alt kun, hvis du ved hvad laver.

Ønsker du agile medarbejdere

Kontakt os og høre mere om vores erfaringer både rekttering af nye medarbejdere og test af de nuværende

4. SCRUM og KANBAN virker ikke uden agil projektledelse.

SCRUM og Kanban må ikke forveksles med agil projektledelse. Det skal betragtes som metoder til ledelse af leveranceproduktion. Til trods for at begge metoder indeholder elementer af projektledelse vil de ikke kunne anvendes som erstatning for projektledelse. Omvendt er agil projektledelse heller ikke en metode til at sikre en effektiv leveranceledelse. 

Agil projektledelse - Scrum - Kanban

Implementering af SCRUM vil altid kræve at den enkelte organisation integrerer SCRUM som en form for leveranceledelse, herunder også rollerne i SCRUM.

Agil projektledelse - Scrum - Kanban

Det er i sig selv ikke et succeskriterie at alle SCRUM elementer er på plads fra starten, men det er essentielt at organisationen formår at etablere en lærende kultur, der af sig selv vil sikre den endelige implementering af alle SCRUMs elementer.

Speed boat til innovation. Speed boat til Scrum. Speed boat til Retrospective.

speedboat

Få mere viden om hvordan vi sikrer successen

Kontakt os og høre mere om vores erfaringer med at sikre succesen. Vores værktøjskasse inkluderer blandt andet Udvikling af højtpræsterende teams, Værktøjer til retrospektive og meget mere.

Hvad er SCRUM

Hvad er SCRUM

Introduktion til SCRUM SCRUM-metoden er udviklet med udgangspunkt i de principperne for agil udvikling (læs om andre agile metoder her eller det agile manifest her). Agil udvikling er baseret på en trinvis og iterativ tilgang. I stedet for omfattende analyse,...