SCRUM Sprint – Hvad sker der og hvad er den optimale længde

Agil Projektledelse, Scrum

Et SCRUM sprint er et sæt af handlinger i en fastsat periode.

Scrum sprint

Udgangspunkttet for et scrum sprint er en prioriteret produkt backlog. Alle User Stories (feature A,B,C) som udtages til et sprint skal være ”Sprint Ready”. 

”Sprint Ready” kriterier

  • User Story er godkendt af Produkt Owner
  • User Story har accept kriterier defineret
  • User Story er estimeret i User Story Points eller lignende

Sprint planlægning

Sprint planlægning foregår i 2 dele. I del 1 fremlægger Product Owner (PO) sine mål for sprintet og de enkelte user stories udtaget til sprintet gennemgås. Her er det PO’s ansvar at sikre alle har samme forståelse for hvad der skal opnås.

I del 2 nedbryder teamet hver User Story i Tasks og estimerer hver tasks i timer. Når alle user stories er nedbrudt og estimeret summeres timerne og teamet vurder om de kan nå alle user stories i forhold til kapacitet til rådighed.

Resultatet af planlægning er en Sprint Backlog der visualiseres på en fysisk tavle eller elektronisk tavle.

Opbygning af dit Scrum Board (læs mere her)

Udviklingsarbejdet

Teamet har inden i forbindelse med opstarten af det agile projekt besluttet hvilke udviklingsprincipper de bruger. Det kan fx Test Driven Development (TDD) eller eXtreme Programming (XP).

Dagligt scrum

Dette er et dagligt koordineringsmøde, hvor teamets medlemmer orienterer hinanden på hvad de har nået siden sidste daglige møde, hvad de skal nå i dag og om de har nogle blokeringer.

For hver task der arbejdes på angives det hvor mange timer der forventes at være tilbage.

Sprint Review

I dette møde demonstreres de udviklede features og godkendes af PO. Der laves en status på sprintet og eventuelle User Stories der ikke er færdige overføres til sprint backloggen for næste sprint.

Der er 2 nøgletal som teamet bør drøfte. Dels er det teamets hastighed (Velocity) – som opgøres som det gennemsnitlige antal User Story Points teamet leverer i hvert sprint (Kun færdige User Stories medtages i beregningen). Dels er det Completion Rate, som angiver i procent hvor mange User Storires der blve færdige i forhold til planen. Normalt bør Completion rate ligge mellem 90-100% for de gode teams

Sprint Retrospektive

Formålet med dette møde er at teamet evaluerer hvad der gik godt og på hvilke område teamet kan forbedre sig. Der vælges typisk 2-3 indsatsområder som inkluderes i det efterfølgende sprint som Forbedrings User Stories. Her skal teamet arbejde aktivt med implementering af løsninger der vil forbedre samarbejdet.

Længden på et Sprint

Sprint længden kan være fra 1-6 uger og ved en start på Scrum vil det ofte være en fordel af starte med 3 eller 4 ugers sprint. Herefter kan teamet gå til 2 ugers sprint som normalt er den sprint længde der giver den bedste præstation.

Nedenstående figur er fra vores Scrum Survey med 99 respondenter (læs mere her)

 

Scrum Sprint længde

I figuren har vi for hver sprint længde angivet hvilke Completion rates de forskellige teams har. For et 2 ugers sprint fremgår det, at langt de fleste teams i undersøgelsen har den bedste completion rate.

 

scrum sprint er god forrenting. scrum sprint kan koste millioner. scrum sprint har betydning for rekruttering af nye medarbejdere. scrum sprint er til for medarbejderen. scrum sprint. scrum sprint skla styrke mod sårbarheder. scrum sprint kræver efterfølger planlægning. scrum sprint skal drives af HR. scrum sprint er græn. scrum sprint er omvendt onboarding.scrum sprint alumni. scrum sprint eksempel. En god afsked er en god forretning

Hvad er SCRUM

Hvad er SCRUM

Introduktion til SCRUM  SCRUM-metoden er udviklet med udgangspunkt i de principperne for agil udvikling (læs om andre agile metoder her eller det agile manifest her). Agil udvikling er baseret på en trinvis og iterativ tilgang. I stedet for omfattende analyse,...

Hvad er Servant Leadership?

Hvad er Servant Leadership?

Ledelse er ikke hvad det har været – der er behov for Servant Leadership. Vi går fra en - lang - periode med hierarki mod en periode, hvor ledelse kan betegnes ved ord som empati, parathed, fleksibilitet - og evnen over alt andet: evnen til at inspirere og skabe...

Agil projektledelse og SCRUM

Agil projektledelse og SCRUM

Agil projektledelse er ikke lig med SCRUM. For mange tror fejlagtigt tror at SCRUM også leverer en metode til agil projektledelse. SCRUM indeholder nogle ledelses- og arbejdsprodukter som Produkt Vision, Release Plan, Product Backlog og Burn Down Chart. SCRUM har dog...

Agile metoder – et overblik

Agile metoder – et overblik

4 niveauer af agile metoder. Agile metoder har vundet stort indpas i danske IT-organisationer. Der er mange begreber og filosofier og vi vil her guide dig til en bedre forståelse. Vi har inddelt metoderne i forhold til Porteføljestyring, Projektledelse,...

Scrum Product Owner – opgaver og ansvar

Scrum Product Owner – opgaver og ansvar

Product Owner rollen i Scrum. Product Owner rollen kan betragtes i 2 overordnede dele Forberedende aktiviteter som udarbejdelse af Produkt Vision, Produkt Roadmap og Releaseplan. Eksekverende aktiviteter som prioritering og vedligeholdelse af Produkt Backlog, Sprint...

Pin It on Pinterest

Share This