Scrum Product Owner – opgaver og ansvar

Agil Projektledelse, Scrum

Product Owner rollen i Scrum.

Product Owner rollen kan betragtes i 2 overordnede dele

 1. Forberedende aktiviteter som udarbejdelse af Produkt Vision, Produkt Roadmap og Releaseplan.
 2. Eksekverende aktiviteter som prioritering og vedligeholdelse af Produkt Backlog, Sprint planlægning samt gennemførelse af Sprint Review.

I tilknytning til den overordnede inddeling er succeskriteriet at Product Owner skaber værdi og begejstrer brugerne med hurtige løsninger og den rette funktionalitet.

Product Owner er forretningens repræsentant i projektet og bør komme fra forretningen.

 

Product Owner rollen i Scrum

Forberedelse.

 

Trin 1. Produkt Vision

Produkt Vision indeholder en beskrivelse af det overordnede mål for udviklingsarbejdet. Visionen skal være i overensstemmelse med virksomhedens strategi og beskrive overordnet hvad der ønskes opnået. Det er Product Owners rolle er at drive arbejdet i samarbejde med andre repræsentanter fra Senior ledelsen fra henholdsvis forretning og IT.

Trin 2. Produkt Roadmap

En Roadmap er en milepælsbeskrivelse hvor visionen inddeles i klumper af overordnede funktioner og samtidig udarbejdes en business case hvor business casen inddeles i forhold til milepælene.

Product Owners rolle er sammen med andre forretningsspecialister udarbejdelse af dels en business case men også en opsætning af milepæle.

Trin 3. Releaseplanen

Releaseplanen er en yderligere nedbrydning af Roadmappens milepæle i releases hvor det beskrives hvilken specifik funktionalitet der er indeholdt i hver release.

Product Owner vil normalt lave releaseplanen sammen med medlemmerne i Scrum Teamet.

Eksekvering.

 

Trin 4. Produkt Backlog

Produkt Backlog er en detaljeret beskrivelse af de EPICS og User Stories teamt skal levere. Product Owner har ansvaret for at der skrives User Storires samt at disse indeholder accept kriterier.

Trin 5. Sprint Planlægning

I Sprint Planlægningen kommunikerer Product Owner målene med sprintet samt udtager en mængde af User Storires teamet skal levere. Product Onwer gennemgår User Stories med Scrum Teamet og sikrer sig kommitment til gennemførelse og levering mod sprintets afslutning.

Trin 6. Dagligt Stand Up møde.

Product Owner kan deltage på Stand Up mødet men det er ikke obligatorisk. Det anebfales dog at Product Owner deltager et par gange om ugen for at have føling med teamets udfodringer. Hvis der er nolge udfordringer skal Product Owner i samarbejde med Scrum Master søge at eliminere disse.

Trin 7. Sprint Review

I dette møde skal Product Owner godkende teamets leverancer og sikre sig at de i overensstemmelse med acceptkriterierne og ikke mindst også at Done kriterierne er overholdt.

Product Owner skal desuden på Sprint Review  mødet lave en status på resultatet samt give feedback til teamet på egne observationer.

Reflekter og lær.

 

Trin 8. Retrospective

Retrospective er som udgangspunkt et møde, hvor Scrum Teamet laver sig egen evaluering over samarbejde og resultater. Product Owner kan deltage på dette møde.

Andre opgaver som Product Owner bør varetage.

 • Evaluere scrum teamet sammen med Scrum Master
 • Evaluerer behovet for tilførelse af nye teknologiske kompetencer
 • Koordinere fremdrift med Projektleder
 • Koordinere ressourceallokering
 • Håndtere sine interessenter

Krav til Product Owner.

 • Bør have et godt kendskab til Scrum  
 • Dyb forretningsforståelse for det forretningsområde applikationen vedrører
 • God analytisk værktøjskasse og evner at opbygge og vedligeholde en business case
 • Gode kommunikationsevner
 • Evner at håndtere usikkerheder
 • Forhandlingskompetencer
 • Tilgængelig
 • Proaktiv
 • Beslutningsdygtig
 • Pragmatisk
 • Resultatorienteret

Nye trends.

PO rollen er en bred og krævende rolle, hvorfor nogle organisationer vælger at opsplitte rollen i en Strategisk og Taktisk Product Owner. Dette er også i erkendelsen af at rollen kræver en del i vedligeholdelse af business casen samt udarbejdelse af finansielle forecast på udviklingen af løsningen

Strategisk og taktisk product owner

Ses PO rollen i forhold til et produkts livscyklus vil der også være forskellige krav til varetagelse af opgaver og ansvar. Nogle organisationer har een måde at definere PO rollen på indtil produktet er lanceret og anden definition af PO rollen til vedligeholdelse af produkktet.

Strategisk og taktisk product owner

Speed boat til innovation. Speed boat til Scrum. Speed boat til Retrospective.

speedboat

Hvad er SCRUM

Hvad er SCRUM

Introduktion til SCRUM  SCRUM-metoden er udviklet med udgangspunkt i de principperne for agil udvikling (læs om andre agile metoder her eller det agile manifest her). Agil udvikling er baseret på en trinvis og iterativ tilgang. I stedet for omfattende analyse,...

Hvad er Servant Leadership?

Hvad er Servant Leadership?

Ledelse er ikke hvad det har været – der er behov for Servant Leadership. Vi går fra en - lang - periode med hierarki mod en periode, hvor ledelse kan betegnes ved ord som empati, parathed, fleksibilitet - og evnen over alt andet: evnen til at inspirere og skabe...

Agil projektledelse og SCRUM

Agil projektledelse og SCRUM

Agil projektledelse er ikke lig med SCRUM. For mange tror fejlagtigt tror at SCRUM også leverer en metode til agil projektledelse. SCRUM indeholder nogle ledelses- og arbejdsprodukter som Produkt Vision, Release Plan, Product Backlog og Burn Down Chart. SCRUM har dog...

Agile metoder – et overblik

Agile metoder – et overblik

4 niveauer af agile metoder. Agile metoder har vundet stort indpas i danske IT-organisationer. Der er mange begreber og filosofier og vi vil her guide dig til en bedre forståelse. Vi har inddelt metoderne i forhold til Porteføljestyring, Projektledelse,...

Agil projektkontrakt

Agil projektkontrakt

En Agil projektkontrakt skal understøtte et tillidsbaseret samarbejde. Til trods for at det agile manifest indeholder en passage om, at samarbejde med kunden er mere vigtig end kontraktforhandlinger, er det stadigvæk nødvendigt med en kontrakt. Kontrakten har til...

Pin It on Pinterest

Share This