Scrum Product Owner (PO) – Rolle, opgaver og ansvar

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

Product Owner (PO) rollen i Scrum

Product Owner rollen kan betragtes i 2 overordnede dele

 1. Forberedende aktiviteter som udarbejdelse af Produkt Vision, Produkt Roadmap og Releaseplan.
 2. Eksekverende aktiviteter som prioritering og vedligeholdelse af Produkt Backlog, Sprint planlægning samt gennemførelse af Sprint Review.

I tilknytning til den overordnede inddeling er succeskriteriet at Product Owner skaber værdi og begejstrer brugerne med hurtige løsninger og den rette funktionalitet.

Product Owner er forretningens repræsentant i projektet og bør komme fra forretningen.

 

Product Owner rollen i Scrum

Forberedelse

 

Trin 1. Produkt Vision

Produkt Vision indeholder en beskrivelse af det overordnede mål for udviklingsarbejdet. Visionen skal være i overensstemmelse med virksomhedens strategi og beskrive overordnet hvad der ønskes opnået. Det er Product Owners rolle er at drive arbejdet i samarbejde med andre repræsentanter fra Senior ledelsen fra henholdsvis forretning og IT.

Trin 2. Produkt Roadmap

En Roadmap er en milepælsbeskrivelse hvor visionen inddeles i klumper af overordnede funktioner og samtidig udarbejdes en business case hvor business casen inddeles i forhold til milepælene.

Product Owners rolle er sammen med andre forretningsspecialister udarbejdelse af dels en business case men også en opsætning af milepæle.

Trin 3. Releaseplanen

Releaseplanen er en yderligere nedbrydning af Roadmappens milepæle i releases hvor det beskrives hvilken specifik funktionalitet der er indeholdt i hver release.

Product Owner vil normalt lave releaseplanen sammen med medlemmerne i Scrum Teamet.

Eksekvering

 

Trin 4. Produkt Backlog

Produkt Backlog er en detaljeret beskrivelse af de EPICS og User Stories teamt skal levere. Product Owner har ansvaret for at der skrives User Storires samt at disse indeholder accept kriterier.

Trin 5. Sprint Planlægning

I Sprint Planlægningen kommunikerer Product Owner målene med sprintet samt udtager en mængde af User Storires teamet skal levere. Product Onwer gennemgår User Stories med Scrum Teamet og sikrer sig kommitment til gennemførelse og levering mod sprintets afslutning.

Trin 6. Dagligt Stand Up møde.

Product Owner kan deltage på Stand Up mødet men det er ikke obligatorisk. Det anebfales dog at Product Owner deltager et par gange om ugen for at have føling med teamets udfodringer. Hvis der er nolge udfordringer skal Product Owner i samarbejde med Scrum Master søge at eliminere disse.

Trin 7. Sprint Review

I dette møde skal Product Owner godkende teamets leverancer og sikre sig at de i overensstemmelse med acceptkriterierne og ikke mindst også at Done kriterierne er overholdt.

Product Owner skal desuden på Sprint Review  mødet lave en status på resultatet samt give feedback til teamet på egne observationer.

Reflekter og lær

 

Trin 8. Retrospective

Retrospective er som udgangspunkt et møde, hvor Scrum Teamet laver sig egen evaluering over samarbejde og resultater. Product Owner kan deltage på dette møde.

Andre opgaver som Product Owner bør varetage

 • Evaluere scrum teamet sammen med Scrum Master
 • Evaluerer behovet for tilførelse af nye teknologiske kompetencer
 • Koordinere fremdrift med Projektleder
 • Koordinere ressourceallokering
 • Håndtere sine interessenter

Krav til Product Owner

 • Bør have et godt kendskab til Scrum  
 • Dyb forretningsforståelse for det forretningsområde applikationen vedrører
 • God analytisk værktøjskasse og evner at opbygge og vedligeholde en business case
 • Gode kommunikationsevner
 • Evner at håndtere usikkerheder
 • Forhandlingskompetencer
 • Tilgængelig
 • Proaktiv
 • Beslutningsdygtig
 • Pragmatisk
 • Resultatorienteret

Nye trends

PO rollen er en bred og krævende rolle, hvorfor nogle organisationer vælger at opsplitte rollen i en Strategisk og Taktisk Product Owner. Dette er også i erkendelsen af at rollen kræver en del i vedligeholdelse af business casen samt udarbejdelse af finansielle forecast på udviklingen af løsningen

Strategisk og taktisk product owner

Ses PO rollen i forhold til et produkts livscyklus vil der også være forskellige krav til varetagelse af opgaver og ansvar. Nogle organisationer har een måde at definere PO rollen på indtil produktet er lanceret og anden definition af PO rollen til vedligeholdelse af produkktet.

Strategisk og taktisk product owner

Arbejdsopgave fordeling inklusive nye trends

Arbejdsopgaver Product Owner Scrum Master Agilt Team
Produkt vision og udarbejdelse af benefits case +
Udarbejdelse af og opfølgning på budget + +
Sikre at projekter indfrier krav og mål +
Udvikling af projektplan
Udvikling of af Roadmap (Release Plan) + + +
Udvikling af arbejdsplaner +
Teststrategi +
Ressourceallokering +
Overvåge budget og vedligeholdelse af planer +
Overvåge og styre risici + +
Overvåge og styre operationelle issues +
Ledelse af ressourcer +
Varetagelse af teamets interesser og teamdannelse +
Interessenthåndtering og kommunikation + +
Projektrapportering og fremdrift +
Rapportering på Team performance +
Sikre kontinuerlig læring og udvikling af team performance +

Speed boat til innovation. Speed boat til Scrum. Speed boat til Retrospective.

speedboat

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

Nysgerrig på mere?

Læs mere om Agile Metoder | Scrum eller andre emner

Search & Rekruttering

Rekruttering
"Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den."

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

"Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes."

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Pin It on Pinterest