Scrum Master – Opgaver og ansvar

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

SCRUM Master og succeskriterier

Grundlæggende er succeskriteriet for en Scrum Master etablering af en velfungerende Scrum proces. Ved Scrum Proces forstås her arbejdet fra Sprint Planlægning til Teamet har gennemført et Retrospective på det gennemførte Sprint.

En velfungerende Scrum proces er karakteriseret ved:

  1. Alle Ceremonier er planlagte og gennemføres hvert Sprint
  2. Teamet reflekterer over egen præstation og identificerer forbedringsområder (Retrospective)
  3. Teamet tager ansvar og agerer som en selvstyrende / medstyrende team

Grundlæggende er det essentielt at forstå Scrum Master skal opleves som en neutral faciliterende rolle. Det er vigtigt at teamet ikke havner i en misforståelse mellem ledelse af aktiviteter og teamets egen forvaltning af ansvar og beslutninger. Derfor bør en Scrum Master ikke være en person der også er personaleleder eller lead developer. En Scrum Master kan fint være en person fra Scrum Teamet eller en person udefra teamet.

Scrum Master

Opgaver og ansvar for Scrum Master

En Scrum Master skal sikre at følgende arbejdsopgaver og ceremonier gennemføres

Sprint Planlægning : Her er der Scrum Masters ansvar at forberede mødet med Product Owner. Under selve mødet skal Scrum Master facilitere mødet i henhold til agendaen og sikre fremdrift.

Daglig Stand Up : Scrum Master indkalder til mødet på et fast tidspunkt hver dag og sikrer at alle teammedlemmer afrapporterer Hvad har jeg lavet, Hvad skal jeg i dag og Hvad har jeg af udfordringer. Desuden skal vedkommende sikre at hvert teammedlem skriver antal timer tilbage på de tasks de er igang med. Efter mødet bør vedkommende følge op på de udfordringer teamet eventuelt har tilkendegivet i deres afrapportering. Scrum Master skal eventuelt sammen med Product Owner og andre interessenter søge at fjerne de udfordringer teamet har.

Opdatering af Brun Down Chart sker også efter mødet. En Scrum Master bør printe dette og hænge ved tavlen så teamet også kan se fremdrift af eget arbejde.

Sprint Review / Demo : Scrum Master skal sikre at alle interessenter er inviteret, at teamet har en fungerende software der kan demonstreres samt forberedelse af agendaen med Product Owner.

Retrospective : Scrum Master forbereder agendaen til retrospective og har eventuelt drøftet opmærksomhedsområder med Product Owner. Vedkommende indkalder til mødet og sikrer der sker en dokumentation af teamets beslutninger.

 

Arbejdsopgave fordeling inklusive nye trends

Arbejdsopgaver Product Owner Scrum Master Agilt Team
Produkt vision og udarbejdelse af benefits case +
Udarbejdelse af og opfølgning på budget + +
Sikre at projekter indfrier krav og mål +
Udvikling af projektplan
Udvikling of af Roadmap (Release Plan) + + +
Udvikling af arbejdsplaner +
Teststrategi +
Ressourceallokering +
Overvåge budget og vedligeholdelse af planer +
Overvåge og styre risici + +
Overvåge og styre operationelle issues +
Ledelse af ressourcer +
Varetagelse af teamets interesser og teamdannelse +
Interessenthåndtering og kommunikation + +
Projektrapportering og fremdrift +
Rapportering på Team performance +
Sikre kontinuerlig læring og udvikling af team performance +

Scrum Master vs. Agil Coach

Rollen som Scrum Master er en neutral faciliterende rolle, hvis formål er at sikre en velfungerende Scrum Proces. Vedkommende er dog ikke en Agil Coach men flere organisationer hyrer Scrum Masters som kan agere som Agil Coach.

Scrum Master som Agil Coach

En agil coach vil have et sæt af ekstra kompetencer og erfaringer sammenlignet med en Scrum Masters erfaringer.

Rollen som Agil Coach vil medføre at vedkommende også skal arbejde med implementering af Scrum  / Agil Transformation. Vedkommende skal derfor have gode trænings- og udannelseskompetencer, forståelse for teamdannelse og ikke mindst skal der vedkommende have kompetencer indefor  tilrettelæggelse af forandringer. 

En Agil Coach vil typisk være i stand til at rådgive ledelsen om hvad det vil sige at være agil, hvilke forandringer der skal gennemføres og ikke mindst hvad er Business Casen. Ligeledes vil en Agil Coach også være i stand til at coache Product Owner i en udfyldelse af rollen samt coache teamet gennem deres team dannelse.

En god agil coach kommer med en Værktøjskasse der kan uddanne, coache og lede organisationen gennem forandringen.

 

Speed boat til innovation. Speed boat til Scrum. Speed boat til Retrospective.

scrum retrospective. bekendelser

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

Nysgerrig på mere?

Læs mere om Agile Metoder | Scrum eller andre emner

Search & Rekruttering

Rekruttering
"Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den."

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

"Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes."

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Pin It on Pinterest