Spørgsmål og svar om Agile Marketing

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

Agile Marketing er mere end blot et buzzword

I år er Agile Marketing begyndt at fremstå som meget mere end blot et buzzword. Virksomheder som Kraft, Dell og Yahoo har implementeret de agile marketing principper for at holde et strammere fokus på kunden, tilpasse og afprøve mere og komme til markedet hurtigere. I vores arbejde med rådgivning om implementering af agile ledelsesprincipper, har vi talt med forskellige ledere om vigtigheden af at kunne agere agilt for at kunne følge med i digital, social og mobil markedsføring. Her er nogle af vores læringer.

 

Hvorfor interesserer de marketingansvarlige sig for Agile Marketing?

I en tid med store transformationer på tværs af markeder og industrier, kæmper marketingfunktionen med at kunne blive bedre til at forudse, reagere på og identificere nye muligheder. Muligheder der skal gøre dem bedre til at adressere fremtidens kunder på tværs af medier og platforme. For at adresse disse forandringer er de bedste og mest innovative marketing organisationer begyndt, at genopbygge sig selv for bedre at adressere de muligheder forandringerne medfører – fokus er på at være mere agil og mere kundefokuseret i deres strategier og handlinger

 • De marketingansvarlige er i stigende grad opmærksomme på at den nuværende kultur, holdninger og arbejdsformer ikke er dynamiske nok til at kunne løse de aktuelle behov for effektivt at arbejde med en bedre udnyttelse af marketingfunktionens samlede ressourcer på tværs af medier og platforme.
 • Aggressiv konkurrence presser Markerting til at fokusere på og udnytte eksperimentel marketing samt test-og-lære metoder i håbet om at dette vil belønne dem med større vækst på toplinjen og øget markedsandel.
 • Virksomheder bliver konfronteret med flere data i dag end nogensinde. Dette er f.eks. kundeinformation, driftsdata, performance målinger og digital indsigt. Evnen til at isolere kritisk kundeviden for at forbedre fakta baserede beslutninger samt integrere dette i arbejdet med design og optimering af kundeoplevelsen, er vigtigere end nogensinde.

 

Agile Marketing giver en struktureret tilgang til håndtering af forandringer, udnytte data og drive en mere kundeorienteret tilgang til markedsføring.

 • Forbedret evne til at styre ændrede piroriteringer 87% 87%
 • Forøget produktivitet i team 84% 84%
 • Forbedret gennemsigtighed i projekter 82% 82%
 • Forøget moral / motivation i teamet 79% 79%
 • Forbedret evne til at forudsige tidspunkt for leverancer 78% 78%
 • Hurtigere lancering af nye løsninger 77% 77%
 • Reducerede projekt risici 76% 76%
 • Forbedret samarbejde med resten af organisationen 75% 75%

Hvordan forbedrer Agile Marketing respons og hastighed?

I stedet for den traditionelle vandfalds metode (projekter) – hvor mål og end game er defineret fra starten og baseret på antagelser om kundernes præferencer – fokuserer Agile Marketing på en virkelighedsbaseret prioritering, som grundlag for at gennemføre marketing initiativer, der opfylder kundens behov.

Sprints – korte iterationer

Agile Marketing bryder de større langsigtede kampagner/leverancer ned i miniprojekter kaldet “sprints”. Hvert sprint leverer små gevinster/wins i løbet af nogle uger. Et agilt marketing team reflekterer over læringen og justerer herefter for at kunne levere en optimal løsning på længere sigt. Med Agile Marketing kan et team fokusere på, hvad kunden ønsker og hurtigt respondere med relevante kampagner, tilbud eller andre initiativer, som understøtter virksomhedens position i markedet.

Agile Marketing

Kontinuerlig forbedring og læring

Agile Marketing medfører også en reduktion i risikoen for at anvende marketingsressourcer på de forkerte initiativer, fordi Agile Marketing – fra koncept til levering – er baseret på mindre leverancer på nogle få uger frem for måneder. Hyppige – men meget korte – møder fokuserer på, hvad der virker, hvad der er gjort og hvad der holder dit team fra at gøre mere. Dette gør det sværere for problemer at forblive i det skjulte. Teamets præstation evalueres jævnligt for at identificere de udfordringer og problemer, der hindrer i, at nå de ønskede resultater. Hvis tingene ændrer sig eller teamet er ved at bevæge sig i en forkert retning, er det er en hurtig justering og ikke et større eftersyn. 

Har Agile Marketing en effekt på bundlinjen?

Med Agile Marketing udvikles marketing organisationen i retning af stærkt fokuserede enheder/teams, som er dedikerede til at levere mere værdi til kunderne og udnytte ressourcerne bedst muligt. Nogle virksomheder organiserer deres teams efter segmenter, nogle efter produktet, og andre efter kategorier af marketinginitiativer. I hvert tilfælde definerer det agile marketing team acceptkriterier for en god leverance og kriterier for at kunne måle og evaluere, hvordan hver enkelt aktivitet har effekt i markedet. Med udgangspunkt i hyppige målinger og evalueringer kan teamet hurtigt korrigere og lære hvad der har den bedste effekt. Derved kan teamet fokusere på det som reelt fungerer.

Hvordan påvirker Agile Marketing din organisation?

Implementeringen af Agile Marketing medfører organisatoriske ændringer – og forandring kan være ubehageligt for mange medarbejdere. Agile Marketing nedbryder traditionelle roller og ansvar til fordel for fælles ansvarlighed på tværs af et markerting team. Accepten af risiko, ændringer og udelegering af ansvar er ofte et stor kulturel skift i en markerting organisation.

Det handler om kultur.

Kunder og processer er vigtige, men hvis der ikke en kultur, hvor medarbejdere føler bemyndiget til at kunne tilpasse marketing initiativer, forbedre læring og kommunikation, vil det agile marketing team  ikke være i stand til at tjene resten af virksomheden. Nogle medarbejdere skal vende sig til at kunne acceptere et uddelegeret ansvar og påtage sig ansvaret. Men når de er en del af kulturen og anerkender den agile tankegang, vil deres evne til at levere positive resultater og personlig udvikling være ekstraordinære.

Hvordan understøtter Agile Marketing den øvrige organisations forventninger til den marketingansvarlige?

I en verden i hastig forandring, ønsker alle alting nu og med det samme  – og marketing har altid været berygtet for brandslukning. Hvis der ønskes fokus på de marketing aktiviteter, der skaber de bedste resultater medfører det også en konsekvent tilgang til styring af prioriteringer i en dynamisk marketing portefølje. Når der implementereres agile ledelsesprincipper, giver den marketing ansvarlige også en ramme og ansvar til medarbejderne. Dette medfører, at medarbejderne kan beskæftige sig med det uventede samt håndtere de mere presserende ting på en mere struktureret og systematisk måde. Derved undgås brandslukning hver gang noget nyt kommer op. Det agile marketing team leverer en række af kontinuerlige resultater og ikke mindst et beslutningsgrundlag for, hvad der skal fokuseres på. Derved støttes den marketing ansvarlige i en kontinuerlig optimering og forbedring i eksekveringen af den taktiske marketing portefølje.

Agile Marketing, Agile markerting medfører oøget effektivitet. Agile marketing giver mere marketing med samme eller færre ressourcer.Danske marketingchefer er bange for Agile marketing. Agile markerting brude indføres i alle markerting operationer. Agile Marketing kan implemeneters med kun fø medarbejdere. Agile Markerintg er sort. Agile marketing er hvid. Agile markerting medfører øget produktion. Agile marketing giver mere marketing færre ressourcer.Danske marketingchefer er glade for Agile marketing. Agile markerting budre indføres i alle markerting afdelinger. Agile Marketing kan implemeneteres med kun få medarbejdere. Agile Markerintg er gil. Agile marketing er rød.Agile marketing er kun for de største. Agile marketing medfører forbedringer på flere områder

Search & Rekruttering

Rekruttering
“Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den.”

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

“Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes.”

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Om os

Om ADVANZ
“Vores navn ADVANZ er afledt af det engelske udtryk advance [ad-vans] som på dansk kan oversættes til at avancere, accelerere eller forbedre yderligere.”
 

Nysgerrig på mere?

Vores mål

Vi udvikler organisationer gennem rekruttering, rådgivning, træning og forandring.

Vores ambition er at gøre virksomheder og organisationer parate og kompetente til løsning af de fremtidige udfordringer.

 

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

Nysgerrig på mere?

Læs mere om Agil Projektledelse | Agile Marketing eller andre emner

Pin It on Pinterest