Opbygning af SCRUM Board

Agil Projektledelse, Scrum

Digitalt eller fysisk SCRUM Board?

De fleste bliver en anelse forbløffede når de ser et SCRUM Board første gang. Hvorfor anvende en tavle med post it i vores digitale tidsalder? Svaret på spørgsmålet er enkelt – det handler om menneskelig psykologi. Med en fysisk tavle synliggøres resultaterne af arbejdet på en anden måde end hvis der blev anvendt en elektronisk udgave. Der er en vis tilfredsstillelse for medarbejderne i, at markere en opgave som Done. Et SCRUM Board medfører også at alle i et SCRUM team samles om tavlen og der er mulighed for at skabe et rum af realtids opdatering og koordinering. Fællesskabet dyrkes på en anden måde sammenlignet med en digital løsning.

Materialerne til dit SCRUM Board

For at lave et SCRUM Board skal der bruges

  • En stor whiteboard
  • Tape til at lave kolonner
  • Post it i 2 farver – en til User Stories og en til Task
  • Magneter med ansigter på. Print nogle billeder af teamet og sæt dem oven på nogle runde magneter. Disse anvendes til at indikere hvem der løser en task.
  • Nogle røde magneter som skal anvendes til at markere de tasks der er blokeret for fremdrift

Design dit SCRUM Board

Et SCRUM Board kan designes på flere måder og vi anbefaler en enkel model i starten som senere kan ændres. Flowet designes af SCRUM teamet efter deres måde at arbejde på.

Lav kolonnerne

  • Sprint Backlog (Til de User Stories der er udtaget til et sprint)
  • To-Do (Indeholder de tasks der skal gennemføres for at levere en User Story)
  • Doing (Indeholder de tasks som der arbejdes på)
  • To Verify (Validering af software, tabel eller lign)
  • Done (Når tasken er færdig og valideret)
SCRUM Board
User Story og Task til dit SCRUM Board
User Story i et SCRUM Board
Task i et SCRUM Board

Alt ikke planlagt arbejde som senere identificeres skal også beskrives som tasks. Vi anbefaler anvendelse af en tredie farve til post it, som teamet kan se hvor meget ikke planlagt arbejde der fremkommet. Denne viden kan teamet anvende i retrospective møder.

SCRUM Board SCRUM tavle
Burndown chart

Brun down grafen bør opdateres på en daglig basis og umiddelbart efter det daglige stand-up møde.

Defintion af Done

Done kriterier som kodeoptimering, unit test, funktionstest, dokumentation m.m. bør hænge på tavlen som en reminder til teamet. Done kriterier brydes normalt ikke ned i tasks og done kriterier kan derfor være en hjælp til teamet.

Actions fra Retrospective

Efter det forrige sprint review burde teamet havde identificeret nogle indsatsområder, der kan forbedre flowet. Disse indsatsområder bør være synlige.

Kanban er det bedste agile værktøj. 

Scrum board. SCrum baord kan designes på felre måder. Start med et simpelt SCRUM Board. Et godt SCRUM board kan også involvere elementer fra kanban

Hvad er SCRUM

Hvad er SCRUM

Introduktion til SCRUM SCRUM-metoden er udviklet med udgangspunkt i de principperne for agil udvikling (læs om andre agile metoder her eller det agile manifest her). Agil udvikling er baseret på en trinvis og iterativ tilgang. I stedet for omfattende analyse,...