Onboarding program : 6 ting du skal inkludere for at sikre succes

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

Onboarding er ikke lig med blomster og personalehåndbog

Onboarding er en strategisk trænings- og læringsproces, som bidrager til en god oplevelse,  får Jeres nye medarbejdere hurtigt up to speed og sikrer at de bliver en velintegreret og velfungerende del af virksomheden

Du har 90 dage til at sikre en succesfuld onboarding

Forskning og almindelig viden tyder på, at medarbejdere får omkring 90 dage til at bevise sig selv i et nyt job. Jo hurtigere de nyansatte føler sig velkomne og forberedt til jobbet, jo hurtigere vil de være i stand til at leveret et værdiskabende bidrag. Erfaringer har vist, at et målrettet onboarding program kan accelerere og forstærke en ny medarbejders præstation væsentligt. En sidegevinst er, at den usikkerhed, der ofte er forbundet med den første periode i et nyt ansættelsesforhold, reduceres betydeligt. Enhver organisation har sin egen version af det komplekse onboarding program, hvor den nyansatte tilegner sig holdninger , viden, færdigheder og adfærd der kræves for at fungere effektivt . Vi tillader os at kalde det en organisatorisk socialisering .

Alloker de rette ressourcer og lyt til medarbejderne

Det handler også om, at I stiller de rigtige ressourcer og det rigtige værktøj til rådighed for jeres nye medarbejdere, så læringsprocessen bliver så kort og effektiv som muligt. Nøglen til god onboarding ligger hos jeres medarbejdere. Lyt til dem og få indsigt i hvad der skal til for, at de kommer hurtigt up to speed.

Definer klare mål for trænings- og vidensopbygning

Sæt læringsmål for de nye medarbejdere. Læringsmål er med til at afstemme forventninger mellem virksomhed og medarbejder. Det skal bidrage til at sikre de nyansatte får lært det de skal indenfor en passende tidsramme.

Formålet med et Onboarding program er, at accelerere og forstærke en ny medarbejders præstation i jobbet og virksomheden – med fokus på de første 3-6 måneder. Erfaringer har vist os, at et målrettet forløb kan accelerere og forstærke en ny medarbejders præstation væsentligt.

Vær ambitiøs, definer målene for de første 3-6 måneder og still helt skarpt på de elementer, der kan sikre medarbejderen et hurtigt og slagkraftigt ”gennembrud” i jobbet. I skal understøtte den nye medarbejder med fokus på medarbejderens evne til, at sætte retning, eksekvere og skabe velfungerende samarbejdsrelationer.

Personlige kompetencer er afgørende for velfungerende samarbejdsrelationer og derved for succes i jobbet

I dag løses de fleste opgaver i jobbet i en sammenhæng – som oftest i teams. Et samarbejde, som foregår på kryds og tværs i organisationen – nationalt og globalt. Medarbejderen skal forholde sig til nye og skiftende kolleger, der alle møder op med hver deres vaner og forventninger til samarbejdet og forestillinger om, hvad der skal til, for at løse opgaven og få succes i jobbet – det er her, der stilles krav til både faglighed og personlighed. 

Social Integration – læs mere i nedenstående – er et område der absolut ikke bør negliseseres, da netop dette vil hjælpe medarbejderen med at opnå accept og respekt fra  de øvrige kollegaer.

6 ting du bør fokusere på i dit onboarding program.

Preboarding Onboarding program ADVANZ
Preboarding og Onboarding

Preboarding er de elementer der forberedes inden medarbejderen starter, hvor Onboarding er aktiviteter der gennemføres efter starten

1. Fundamentet

Naturligvis skal et onboarding program indeholde de helt basale ting som anvisning af arbejdsplads, udlevering af PC, oprettelse i diverse it-systemer, adgangskort, m.m.

Det kan også gælde eventuelt ansøgning om visa, fysisk flytning m.m.

2. Formidling 

Kommuniker til de væsentligste interessenter om tiltrædelse af den nye medarbejder, dennes rolle og ansvar samt forventninger til interessenternes bidrag til en succesfuld integration.

Kommuniker med den nye medarbejdere mindst en gang inden opstart. Det kan være fremsendelse af onboarding programmet men også andre væsentlige informationer som vedrører stillingen.

3. Forståelse & forventninger

Brug tid på at lade medarbejderen forstå deres nye job, opgaver, ansvar og ikke mindst forventninger fra nærmeste leder og omgivelser. Skab også forståelse for jobbet set i forhold til virksomhedens strategi, produkter/services, kunder m.m.

4. Forbindelser 

Hjælp medarbejderen med at skabe de vitale interpersonelle relationer samt et godt informationsnetværk. Som en del af et onboarding program planlæg da tidligt møder med disse personer og hjælp eventuelt medarbejderen med at skabe sig et overblik ud fra andet end en organisationsdiagrammet.

5. Fællesskab & Social integration

Fællesskab eller social integration er en bred kategori , der omfatter at give medarbejderen en følelse af de organisatoriske formelle og uformelle normer.

6. Forenkling 

Gør det nemt for medarbejderen at nå de første successer. Brug tid på at overveje hvilke mål der er mest relevante i den første periode af jobbet og inkluder dette i onboarding programmet.

Onboarding program skal gælde alle personalegrupper. Et Onboarding program skal bevise sit værd efter 90 dage. Et onboarding program er også lederens ansvar.Et onboarding program skal udarbejdes i fællesskab mellem HR og ledelse. Investeringen i et onboarding program er relativt lille. Et succesfuldt onboarding program kan ses på bundlinjen

Skabelon til dit onboarding program

I kan med fordel arbejde med, at lave skabeloner til Jeres onboarding programmer. Specielt Pre-boarding aktiviteter har de samme aktiviteter.

Overvej at lave en skabelon pr. funktionsområde for selve onboardingen. I skabelonen anvender I som udgangspunkt spørgsmål og tjeklister, der guider Jer til sammensætningen af det rette program.

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

Nysgerrig på mere?

Læs mere om Rekruttering eller andre emner

Search & Rekruttering

Rekruttering
"Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den."

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

"Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes."

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Pin It on Pinterest