Onboarding program for nye medarbejdere med maksimal success

HR, Rekruttering, Talent Management

Et målrettet tilpasset onboarding program er det bedste

Forskning og almindelig viden tyder på, at medarbejdere får omkring 90 dage til at bevise sig selv i et nyt job. Jo hurtigere de nyansatte føler sig velkomne og forberedt til jobbet, jo hurtigere vil de være i stand til at leveret et værdiskabende bidrag. Erfaringer har vist, at et målrettet onboarding program kan accelerere og forstærke en ny medarbejders præstation væsentligt. En sidegevinst er, at den usikkerhed, der ofte er forbundet med den første periode i et nyt ansættelsesforhold, reduceres betydeligt. Enhver organisation har sin egen version af det komplekse onboarding program, hvor den nyansatte tilegner sig holdninger , viden, færdigheder og adfærd der kræves for at fungere effektivt . Vi tillader os at kalde det en organisatorisk socialisering .

Personlige kompetencer er afgørende for succes i jobbet

I dag løses de fleste opgaver i jobbet i en sammenhæng – som oftest i teams. Et samarbejde, som foregår på kryds og tværs i organisationen – nationalt og globalt. Medarbejderen skal forholde sig til nye og skiftende kolleger, der alle møder op med hver deres vaner og forventninger til samarbejdet og forestillinger om, hvad der skal til, for at løse opgaven og få succes i jobbet – det er her, der stilles krav til både faglighed og personlighed. 

Social Integration – læs mere i nedenstående – er et område der absolut ikke bør negliseseres, da netop dette vil hjælpe medarbejderen med at opnå accept og respekt fra  de øvrige kollegaer.

6 ting du bør fokusere på i dit onboarding program.

Onboarding program for medarbejdere

Hjælp til effektiv onbaording

Kontakt os og høre mere om vores 2 dages forløb i onbaording tilpasset Jeres virksomhed

1. Fundamentet

Naturligvis skal et onboarding program indeholde de helt basale ting som anvisning af arbejdsplads, udlevering af PC, oprettelse i diverse it-systemer, adgangskort, m.m.

2. Formidling 

Kommuniker til de væsentligste interessenter om tiltrædelse af den nye medarbejder, dennes rolle og ansvar samt forventninger til interessenternes bidrag til en succesfuld integration.

3. Forståelse

Brug tid på at lade med-arbejderen forstå deres nye job, opgaver, ansvar og ikke mindst forventninger fra nærmeste leder og omgivelser. Skab også forståelse for jobbet set i forhold til virksomhedens strategi, produkter/services, kunder m.m.

4. Forbindelser 

Hjælp medarbejderen med at skabe de vitale inter-personelle relationer samt et godt informationsnetværk. Som en del af et onboarding program planlæg da tidligt møder med disse personer og hjælp eventuelt med-arbejderen med at skabe sig et overblik ud fra andet end en organisations-diagrammet.

5. Fællesskab 

Fællesskab eller social integration er en bred kategori , der omfatter at give medarbejderen en følelse af organisatoriske både formelle og uformelle normer.

6. Forenkling 

Gør det nemt for medarbejderen at nå de første successer. Brug tid på at overveje hvilke mål der er mest relevante i den første periode af jobbet og inkluder dette i onboarding programmet.

Onboarding program skal gælde alle personalegrupper. Et Onboarding program skal bevise sit værd efter 90 dage. Et onboarding program er også lederens ansvar.Et onboarding program skal udarbejdes i fællesskab mellem HR og ledelse. Investeringen i et onboarding program er relativt lille. Et succesfuldt onboarding program kan ses på bundlinjen

Send en besked

6 + 10 =

Besøg os i København

Springforbivej 4A, 1.sal
2930 Klampenborg

+45 70203302

Rekruttering & Headhunting
Rikke Pihl

Rådgivning & Udvikling
René Sejberg

Besøg os i Aarhus

Skæringvej 88
8520 Lystrup

+45 70203302

Rekruttering & Headhunting
Rikke Pihl

Rådgivning & Udvikling
René Sejberg

Følg os

Copyright © 2010 - 2019 ADVANZ ApS | All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This