Leadership Pipeline – succes med intern udvikling af ledere

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

Hvad er Leadership Pipeline?

Teorien om Leadership Pipeline siger, at forskellige ledelsesniveauer i organisationen kræver forskellige ledelsesmæssige færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter. Hvert ledelsesniveau beror altså på særlige opgaver og udfordringer, som løses med særlige ledelsesmæssige færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter. Teorien Leadership Pipeline skelner mellem de forskellige ledelsesniveauer og giver et bud på, hvorledes organisationer kan understøtte de bedst mulige ledelsespræstationer på hvert enkelt niveau i organisationen og samtidig tilrettelægge arbejdet, så organisationen udvikler egne ledere.

Ved forskellige færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter menes der:

 • Færdigheder – de kompetencer, der skal mestres for at kunne udfylde et givent ansvarsområde.
 • Prioriteter – de tidsrammer, der er styrende for lederens prioritering.
 • Arbejdsværdier – det som lederen sætter i centrum og opfatter som vigtigst.

Leadership Pipeline er en af de nyeste tilgange til systematisk lederudvikling og intern lederrekruttering. Fokus ligger på lederens opgaver samt prioriteringen af den løbende udvikling af virksomhedens ledere i det daglige.

Leadership Pipeline handler om:

 1. Virksomhedens arbejde med konstant at have kvalificerede medarbejdere til at sætte i ledige lederstillinger.
 2. Virksomhedens sikring af, at alle ledere skaber tilfredsstillende resultater ved at kende og være trænet i den opgave, de skal løse.
 3. Lederens vigtige ansvar i forhold til målrettet udvikling af ledere i direkte reference.

Niveaudelt syn på ledelsesopgaven

Den kontekst, som lederen skal agere i, og ledelsesopgaven i relation til konteksten, er et overset begreb i ledelseslitteraturen. Det er her Leadership Pipeline for alvor sætter en meningsfuld ramme!

I figuren nedenfor ses, hvordan man inden for Leadership Pipeline skelner mellem forskellige ledelsesniveauer for præcist at kunne definere opgaven på det enkelte niveau og sætte fokus på den vanskelige transition fra ledelsesniveau til ledelsesniveau.

Leadership Pipeline

De væsentligste grunde til at arbejde med Leadership Pipeline

Få en god opstart på Jeres Leadership Pipeline

Kontakt os og høre mere om vores Leadership Pipeline løsning, der kan tilpasses Jeres virksomhed

To aspekter er helt centrale for at forstå tankegangen bag Leadership Pipeline. For det første skal det sikre effektiv intern rekruttering af ledere. Dette ud fra en betragtning om, at det er bedre at træne og opfostre hovedparten af virksomhedens ledere selv. Det er et spørgsmål om kontinuitet og økonomi i forhold til omkostningerne ved rekruttering og effektivitetsnedgang i forbindelse med udskiftning af ledere. For det andet skal det skabe en ramme at udvikle lederne inden for, der er forståelig og mulig at håndtere for alle ledere.

Fordelene ved at anvende Leadership Pipeline vedrører blandt andet:

 • For mange ledere – erfaringsmæssigt mere end 20 procent – lykkes ikke til fulde i lederjobbet. Nogle falder helt fra, mens andre skaber for dårlige resultater eller bruger for lang tid til at finde deres ben og komme ind i rollen. Præcisering af ledelsesopgaven hjælper på den problemstilling.
 • Der skal bruges rigtig mange gode ledere fremover, når man kigger på vækst og generationsskifte. Der skabes et godt sprog for ledelse og lederudvikling, så tankerne bevæger sig ud af HR og bliver en del af ledelsens fokus.
 • Ledelse skal simplificeres, og den konkrete ledelsesopgave sættes i fokus. Diffuse begreber som nærvær, autenticitet og andet, der knytter sig tæt til personlighedstræk, skal nedtones i lederudviklingen. Der er mange måder, man kan være på som person og stadig løse ledelsesopgaven godt.
 • Der skabes større bevidsthed hos lederne omkring deres ansvar for at udvikle ledere til deres opgaver og opdyrke potentialet til at gå til næste niveau.
 • Lederne inddrages i at udvikle egne medarbejdere, så talentudvikling ikke kun drives af en HR-afdeling, men derimod er en integreret del af enhver leders opgave.

Leadership pipeline.

LEadership pipeline handler om udvikling af ledere. Leadership pipeline i det offentlige. Leadership pipeline region hovedstaden.

Leadership pipeline er en del af talent management. Leadership pipeline er nødvendigt for virksomehdens overlevelse. Leadership pipeline i den offentlige sektor.

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

Nysgerrig på mere?

Læs mere om HR | Lederudvikling | Talent Management eller andre emner

Search & Rekruttering

Rekruttering
"Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den."

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

"Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes."

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Pin It on Pinterest