Hvad er Kanban?

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

Kanban er af førende agile eksperter betragtet som bedre end SCRUM.

Kanban er en anden metode (alternativ til SCRUM), der anvendes til at implementere agile arbejdsformer i IT . Tilbage i 1940’erne, optimerede Toyota sine arbejdsprocesser ved at modellere den efter hvordan supermarkeder opfylder deres hylder . Supermarkeders lagre er lige store nok til at opfylde forbrugernes efterspørgsel, en praksis, der optimerer flowet mellem supermarkedet og forbrugeren. Fordi lagerniveauerne er tilpasset efterspørgselsmønstre, opnår supermarkedet en betydelig effektivitet i lagerstyring og optimering for kunden . Toyota bragte denne idé til produktionen. Her skulle produktions teams levere et kort, eller “Kanban” , og signalere, at de har overskydende kapacitet og er klar til at trække flere materialer . Selvom signaleringsteknologien har udviklet sig , er dette system er stadig kernen for “just in time ” produktion i dag . Kanban gør det samme for IT teams. Ved at matche mængden af igangværende opgaver til teamets kapacitet giver Kanban mere fleksible planlægningsmuligheder, hurtigere leverancer , klart fokus og gennemsigtighed i hele udviklingen cyklus.

Fleksibilitet i planlægning

Et Kanban team er kun fokuseret på det arbejde, der er aktivt i gang. Når teamet afslutter en opgave, tager den den næste prioriterede opgave fra en Backlog (backlog=prioriteret liste af arbejdsopgaver. Ikke igangsatte arbejdsopgaver kan løbende omprioriteres. Det handler om at varetage prioiteringsopgaven løbende så de mest presserende arbejdsopgaver altid er øverst og teamet leverer det som skaber mest værdi for forretningen.

Minimering af cyklus tid – tid fra start til slut af en opgave.

Cyklus tid er en vigtig parameter for Kanban teams. Cyklus tid er den tid, det tager for en opgave at komme igennem arbejdsflowet med løsning af opgaven. (fx analyse, løsning, test og relase til produktion). Ved at optimere cyklustid, kan holdet arbejde med hurtigere leverancer og blive mere øvede i, at forudsige hvornår opgaven er færdig. Når medarbejdere i teamet har overlappende kompetencer øges sandsynligheden for at reducere den samlede cyklustid. Flere hænder giver øget fleksibilitet. I de tilfælde hvor kun én medarbejder har kompetencerne opstår der en flaskehals. Derfor er det teamets opgave løbende at finde måder hvorpå flere kan opbygge nye kompetencer så flaskehalse fjernes. Derved reduceres cyklustiden også. I Kanban metoden, det er hele teamets ansvar at sikre arbejdet bevæger sig problemfrit gennem processen.

Øget effektivitet opnås gennem fokus

Multitasking dræber effektivitet . Jo flere arbejdsopgaver som er i gang på samme tidspunkt tidspunkt , jo mere skal der skiftes mellem opgaver / omstilling. Hver gang der foretages et skift til en anden igangværende opgave blokerer dette for at en anden opgave med sandsynlighed kunne blive afsluttet. Det er derfor et centralt element i kanban at begrænse mængden af samtidige igangværende opgaver ( WIP Work In Progress) . WIP grænser synliggør flaskehalse og undtrestøtter teamets bestræbelser på at reducere gennemløbstid gennem fokus på færdiggørelse af opgaven, fjerne forhindringer samt opbygge overlappende kompetencer.

Kanban principper

4 Regler

  • Visualiser workflow
  • Begræns antal samtidige opgaver (WIP=work in progress)
  • Mål tiden i flowet (Cyklustid / gennemløbstid)
  • Kontinuerlig læring og forbedring med henblik på at reducere cyklus tid / gennemløbstid, forbedring af kvalitet m.m.

1 Tavle = 1 værktøj

Kanban Board / Kanban Tavle

1 Selvstyrende team

Med udgangspunkt i en prioriteret backlog laver teamet selv arbejdsplaner og koordinerer indbyrdes, hvordan de vil løse opgaven. Teamet har i deres planlægning fokus på at levere på den kortest mulige tid, og hvis blokeringer opstår at det hele teamet som forsøger at løse opgaven

Få mere viden om Kanban

Kontakt os og høre mere om vores trænings- og udviklingsforløb for Kanban i praksis.

Kanban board

Kanban board er det bedste agile værktøj. Kanban board kan erstatte SCRUM. Kanban board kan også bruges sammen med agil projektledelse. Agil projektledelse skal anvendes sammen med en valgte leverancemetode

Search & Rekruttering

Rekruttering
“Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den.”

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

“Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes.”

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Om os

Om ADVANZ
“Vores navn ADVANZ er afledt af det engelske udtryk advance [ad-vans] som på dansk kan oversættes til at avancere, accelerere eller forbedre yderligere.”
 

Nysgerrig på mere?

Vores mål

Vi udvikler organisationer gennem rekruttering, rådgivning, træning og forandring.

Vores ambition er at gøre virksomheder og organisationer parate og kompetente til løsning af de fremtidige udfordringer.

 

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

Nysgerrig på mere?

Læs mere om Agile Metoder | Kanban eller andre emner

Pin It on Pinterest