Kanban er af førende agile eksperter betragtet som bedre end SCRUM.

Kanban er en anden metode (alternativ til SCRUM), der anvendes til at implementere agile arbejdsformer i IT . Tilbage i 1940’erne, optimerede Toyota sine arbejdsprocesser ved at modellere den efter hvordan supermarkeder opfylder deres hylder . Supermarkeders lagre er lige store nok til at opfylde forbrugernes efterspørgsel, en praksis, der optimerer flowet mellem supermarkedet og forbrugeren. Fordi lagerniveauerne er tilpasset efterspørgselsmønstre, opnår supermarkedet en betydelig effektivitet i lagerstyring og optimering for kunden . Toyota bragte denne idé til produktionen. Her skulle produktions teams levere et kort, eller “Kanban” , og signalere, at de har overskydende kapacitet og er klar til at trække flere materialer . Selvom signaleringsteknologien har udviklet sig , er dette system er stadig kernen for “just in time ” produktion i dag . Kanban gør det samme for IT teams. Ved at matche mængden af igangværende opgaver til teamets kapacitet giver Kanban mere fleksible planlægningsmuligheder, hurtigere leverancer , klart fokus og gennemsigtighed i hele udviklingen cyklus.

Fleksibilitet i planlægning

Et Kanban team er kun fokuseret på det arbejde, der er aktivt i gang. Når teamet afslutter en opgave, tager den den næste prioriterede opgave fra en Backlog (backlog=prioriteret liste af arbejdsopgaver. Ikke igangsatte arbejdsopgaver kan løbende omprioriteres. Det handler om at varetage prioiteringsopgaven løbende så de mest presserende arbejdsopgaver altid er øverst og teamet leverer det som skaber mest værdi for forretningen.

Minimering af cyklus tid – tid fra start til slut af en opgave.

Cyklus tid er en vigtig parameter for Kanban teams. Cyklus tid er den tid, det tager for en opgave at komme igennem arbejdsflowet med løsning af opgaven. (fx analyse, løsning, test og relase til produktion). Ved at optimere cyklustid, kan holdet arbejde med hurtigere leverancer og blive mere øvede i, at forudsige hvornår opgaven er færdig. Når medarbejdere i teamet har overlappende kompetencer øges sandsynligheden for at reducere den samlede cyklustid. Flere hænder giver øget fleksibilitet. I de tilfælde hvor kun én medarbejder har kompetencerne opstår der en flaskehals. Derfor er det teamets opgave løbende at finde måder hvorpå flere kan opbygge nye kompetencer så flaskehalse fjernes. Derved reduceres cyklustiden også. I Kanban metoden, det er hele teamets ansvar at sikre arbejdet bevæger sig problemfrit gennem processen.

Øget effektivitet opnås gennem fokus

Multitasking dræber effektivitet . Jo flere arbejdsopgaver som er i gang på samme tidspunkt tidspunkt , jo mere skal der skiftes mellem opgaver / omstilling. Hver gang der foretages et skift til en anden igangværende opgave blokerer dette for at en anden opgave med sandsynlighed kunne blive afsluttet. Det er derfor et centralt element i kanban at begrænse mængden af samtidige igangværende opgaver ( WIP Work In Progress) . WIP grænser synliggør flaskehalse og undtrestøtter teamets bestræbelser på at reducere gennemløbstid gennem fokus på færdiggørelse af opgaven, fjerne forhindringer samt opbygge overlappende kompetencer.

Kanban principper

4 Regler

  • Visualiser workflow
  • Begræns antal samtidige opgaver (WIP=work in progress)
  • Mål tiden i flowet (Cyklustid / gennemløbstid)
  • Kontinuerlig læring og forbedring med henblik på at reducere cyklus tid / gennemløbstid, forbedring af kvalitet m.m.

1 Tavle = 1 værktøj

Kanban Board / Kanban Tavle

1 Selvstyrende team

Med udgangspunkt i en prioriteret backlog laver teamet selv arbejdsplaner og koordinerer indbyrdes, hvordan de vil løse opgaven. Teamet har i deres planlægning fokus på at levere på den kortest mulige tid, og hvis blokeringer opstår at det hele teamet som forsøger at løse opgaven

Få mere viden om Kanban

Kontakt os og høre mere om vores trænings- og udviklingsforløb for Kanban i praksis.

Kanban board

Kanban board er det bedste agile værktøj. Kanban board kan erstatte SCRUM. Kanban board kan også bruges sammen med agil projektledelse. Agil projektledelse skal anvendes sammen med en valgte leverancemetode

Hvad er SCRUM

Hvad er SCRUM

Introduktion til SCRUM SCRUM-metoden er udviklet med udgangspunkt i de principperne for agil udvikling (læs om andre agile metoder her eller det agile manifest her). Agil udvikling er baseret på en trinvis og iterativ tilgang. I stedet for omfattende analyse,...