Introduktion til SCRUM

 

SCRUM-metoden er udviklet med udgangspunkt i de principperne for agil udvikling (læs om andre agile metoder her eller det agile manifest her). Agil udvikling er baseret på en trinvis og iterativ tilgang. I stedet for omfattende analyse, afgrænsning og planlægning i begyndelse af projektet, er agil udvikling åben for ændringer undervejs. Agil udvikling er baseret tæt involvering af slutbruger med hyppig feedback. Tværorganisatoriske teams arbejder med iterativ udvikling af et produkt og arbejdet er organiseret i en prioriteret backlog (efter forretningsmæssig eller kundemæssig værdi). Målet med hver iteration er at producere en fungerende del af det samlede produkt.

 

scrum metode - scrum principper - scrum model

I den agile tanke skal ledelsen opfordre til tværorganisatorisk teamarbejde, ansvarlighed og hyppig dialog. Repræsentanter fra forretningen arbejder tæt sammen med udviklere for at sikre det endelige produkt er i overensstemmelse kundebehov og/eller virksomehdens mål med produktet.

Fordelene ved den agile fremgangsmåde

Den agile fremgangsmåde fokuserer på fleksibilitet, kontinuerlig forbedring og høj hastighed. Nogle af de fordele der kan opleves er:

 • Ændringer forankres hurtigere: Med korte iterationer og derved også hyppig replanlægning er det nemt at integrere nye behov i backloggen. Backloggen opdateres og prioriteres løbende mellem hver iteration.
 • Slutproduktet er ukendt: Den agile fremgangsmåde er rigtig god for projekter hvor slut produktet ikke kendes i detaljer. Efterhånden som projektet skrider frem vil slutproduktet bedre kunne defineres i detaljer og udviklingsarbejdet kan nemt tilpasses nye krav.
 • Hurtigere leverancer i rette kvalitet: Nedbrydning af projektet i iteration med mindre klumper af arbejde medfører at teamet gennem hver iteration fokuserer på kvalitet i udviklingsarbejdet, test og samarbejde. Gennemførelse af test i hver iteration medfører at fejl hurtigere identificeres og løses tilsvarende hurtigere.
 • Stærk samarbejde og interaktioner: Den agile tanker hvioler på et bærende princip om hyppig interaktion og kommunikation. Det medfører en fælles forståelse og danner grundlaget for at teamet kan tage ansvar for det arbejde de skal gennemføre.
 • Kundefokus / slutbrugerfokus :  Kunder / slutbrugere har undervejs i det agile projekt mange muligheder for at se dele af løsningen blive leveret, give feedback og påvirke resultater af slutproduktet. De arbejder tæt sammen med projekt-teamet og derved sikres også en tidlig forankring.
 • Kontinuerlig forbedring : Den agile tanke opmuntrer til systemetisk og hyppigt at indsamle feedback fra brugere og medlemmer i projektet således at læringkan implementeres hurtigt i den kommende iteration. 

SCRUM metoden

SCRUM er et sæt af værktøjer, arbejdsprocesser og roller som i en sammenhæng anvendes til at lede og kontrollere leverancer af løsninger/produkter som møder de forretningsmæssige behov. Metoden skaber overblik i komplekse løsninger og gennemtvinger en løbende prioritering af hvad der er vigtigst for forretningen i en løsning. Alle som har komplekse projekter fx som følge af brugere der har svært ved at definere deres krav eller løsninger som skal installeres i miljøer med mange integrationer, kan få udbytte af metoden.  

De største problemer med disse ældre, formelle metoder er:

 • Man kender ikke alle krav i begyndelsen af en proces.
 • Krav kan ændre sig i løbet af processen.
 • Processen bliver uforudsigelig, når der bruges nye værktøjer og teknologier.

Metoden bygger på nogle principper, der skal sikre bedst mulige grundlag for en effektiv arbejdsgruppe og derved levere hurtigere løsninger med en højere kvalitet. I SCRUM er udviklingsprocessen modsat vandfalds- og spiralmetoderne ikke en lineær proces. I langt de fleste tilfælde består disse lineære processer af følgende fire aktiviteter: Analyse, Design, Implementering og Test. SCRUM derimod fastsætter ikke nogen retningslinjer for i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal implementeres. Et projekt kan derfor starte med en hvilken som helst aktivitet, og skifte til en anden aktivitet på ethvert tidspunkt. Dette øger projektets fleksibilitet og produktivitet.

Andre punkter der kendetegner metoden er:

 • Fleksible tidsplaner
 • Fleksible deadlines
 • Små udviklingshold
 • Hyppig gennemgang
 • Samarbejde mellem udviklingshold

SCRUM i 8 trin

scrum metode - scrum principper - scrum model

SCRUM – kort forklaring

 

Tre Forberedelsesaktiviteter

1. Produkt Vison  En oveordnet beskirvelse af hvad løsningen vedrører og omfang

2. Product Roadmap – En overordnet plan for hvornår hvilke nøgle features forventes leveret.

3. Release Plan – En inddeling af Produkt Roadmap i en eller flere releases, hvor den første release er planlagt efter minimum indhold af features/funktioner.

Tre artefakter

4. Produkt Backlog En samlingsplads for alle krav til systemet. Håndteres af systemets ejer. Der er ingen begrænsning på hvor mange krav der må være. Til gengæld benyttes prioritering. Jo højere prioritet, jo bedre specificeret skal kravene være. 

5. Sprint Backlog Den del af en Produkt Backlog som gruppen påtager sig at implementere under den kommende Sprint. 

Burn Down Chart – Visuel diagrammering af fremdrift.

Tre ceremonier

5. Sprint Planlægning – Planlægning af det enkelte sprint

6. Dagligt Stand Up – Daglig koordinerings måde, Hvad har jeg lavet, hvad skal jeg i dag og har jeg evt. nogle blokeringer

7. Sprint Review – Gennemgang og godkendelse af Sprintets leverancer

8. Retrospektive regnes ikke for en ceremoni der har med leverance at gøre. Den har fokus på teamets samarbejde

Tre roller

Metoden indeholder tre roller som er essentielle for gennemførelsen af et projekt ved brug af SCRUM. 

Product Owner: Denne er ansvarlig for produktet og planlægge leverancerne til kunden igennem en effektiv kravstyring. 

Scrum Master har til opgave at sikre en succesfuld gennemførelse af de enkelte sprints og samtidig synliggøre fremdriften for Product Owner. 

Scrum Team: Holdet er ansvarlig for at færdiggøre de enkelte sprints indenfor de fastsatte budgetter.

Få mere viden om SCRUM eller andre agile metoder

Kontakt os og høre mere om vores trænings- og udviklingsforløb for Agile metoder i praksis. Dette er fx. SAFe, Scrum, Kanban

SCRUM – lidt længere forklaring

 

Forberedelse.

 

Trin 1. Produkt Vision

Produkt Vision indeholder en beskrivelse af det overordnede mål for udviklingsarbejdet. Visionen skal være i overensstemmelse med virksomhedens strategi og beskrive overordnet hvad der ønskes opnået. 

Trin 2. Produkt Roadmap

En Roadmap er en milepælsbeskrivelse, hvor visionen inddeles i klumper af overordnede funktioner. Desuden udarbejdes en business case, hvor business casen inddeles i forhold til milepælene.

Trin 3. Releaseplanen

Releaseplanen er en yderligere nedbrydning af Roadmappens milepæle i releases hvor det beskrives hvilken specifik funktionalitet der er indeholdt i hver release.

Eksekvering.

 

Trin 4. Produkt Backlog

Produkt Backlog er en detaljeret beskrivelse af de EPICS og User Stories teamt skal levere. 

Trin 5. Sprint Planlægning og Sprint backlog
I Sprint Planlægningen kommunikerer Product Owner målene med sprintet samt udtager en mængde af User Storires teamet skal levere. Product Owner gennemgår User Stories med Scrum Teamet og sikrer sig kommitment til gennemførelse og levering mod sprintets afslutning.

Trin 6. Dagligt Stand Up møde.

Det daglige stand up møde har til formål at SCRUM teamet koordinerer og informere om fremdrift samt eventuelle blokeringer. SCRUM Master faciliterer dette møde.

Trin 7. Sprint Review

I dette møde skal Product Owner godkende teamets leverancer og sikre sig at de i overensstemmelse med acceptkriterierne og ikke mindst også at Done kriterierne er overholdt.

Reflekter og lær.

 

Trin 8. Retrospective

Retrospective er som udgangspunkt et møde, hvor Scrum Teamet laver sig egen evaluering over samarbejde og resultater. Product Owner kan deltage på dette møde. SCRUM Master faciliterer dette møde.

Scrum kan ikke erstatte en projektmodel

For mange der implementerer Scrum antager fejlagtigt at de 3 trin med Produkt Vision, Produkt Roadmap og Releaseplan erstatter projektledelse. Det gør de ikke og skal betragtes som nye værktøjer der kan erstatte dele af projektledelsen.

Scrum er at betragte som leveranceledelse af funktionsdygtig software. Andre leverancer som driftsrutiner, træning af brugere mm. indgår ikke. 

Ligeledes er Scrum heller ikke en metode til effektiv softwareudvikling – her bør der ses på Extreme Programming (XP) eller Lean development)

Hvorfor bør man overveje at anvende SCRUM?

Metoden har de redskaber som kan forandre projektledelse på tværs af alle industrier. Ved at anvende SCRUM vil den enkelte opleve at de bliver mere agile og kan reagere hurtigere og respondere mere præcist på behovet for ændringer. Ved at forblive fokuseret, samarbejds-orienteret og bevare åbenhed i kommunikationen kan alle i projektorganisationen overkomme at levere løsninger med succes. SCRUM er ikke et teoretisk modefænomen men en metode, som har bevidst at den kan effektivisere projektarbejdet og samtidig øge tilfredsheden hos de involverede medarbejdere. Universiteter anvender metoden i deres projekter for erhvervslivet, Militæret anvender SCRUM til at forberede deres krigsskibe til indsats. I automobilbranchen anvender Team Wikispeed SCRUM til at bygge en hurtig, billig, omkostningseffektiv og sikker bil til mindre end 130.000 DKK.

Hvad er Servant Leadership?

Hvad er Servant Leadership?

Ledelse er ikke hvad det har været – der er behov for Servant Leadership. Vi går fra en - lang - periode med hierarki mod en periode, hvor ledelse kan betegnes ved ord som empati, parathed, fleksibilitet - og evnen over alt andet: evnen til at inspirere og skabe...

Agil projektledelse og SCRUM

Agil projektledelse og SCRUM

Agil projektledelse er ikke lig med SCRUM. For mange tror fejlagtigt tror at SCRUM også leverer en metode til agil projektledelse. SCRUM indeholder nogle ledelses- og arbejdsprodukter som Produkt Vision, Release Plan, Product Backlog og Burn Down Chart. SCRUM har dog...

Agile metoder – et overblik

Agile metoder – et overblik

4 niveauer af agile metoder. Agile metoder har vundet stort indpas i danske IT-organisationer. Der er mange begreber og filosofier og vi vil her guide dig til en bedre forståelse. Vi har inddelt metoderne i forhold til Porteføljestyring, Projektledelse,...

Scrum Product Owner – opgaver og ansvar

Scrum Product Owner – opgaver og ansvar

Product Owner rollen i Scrum. Product Owner rollen kan betragtes i 2 overordnede dele Forberedende aktiviteter som udarbejdelse af Produkt Vision, Produkt Roadmap og Releaseplan. Eksekverende aktiviteter som prioritering og vedligeholdelse af Produkt Backlog, Sprint...

Pin It on Pinterest

Share This