Agile kontrakter : Få flere fordele med “Team og Metode”

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

Sammenhæng mellem læring og effektivitet.

Softwareudviklings-projekter kan gennemføres med forskellige kontraktuelle konstruktioner.  Vi vil gerne introducere det agile koncept ”Team og Metode ”-kontrakt. Denne kontraktform medfører at kunden kan drage fordel af en læringseffekt opnået hos kunden og hos leverandøren.

Som udgangspunkt bør tankegangen om opnået effektivitet og kvaliteten i samarbejdet mellem kunde og leverandør ikke overraske nogen. Des mere erfaring en organisation har med at producere en given ting des mere effektivitet i frembringelsen af den givne ting. Den generelt accepterede tommelfingerregel er, hvis en organisation fordobler produktionsvolumen så vil omkostninger til produktion blive reduceret med 20 – 30%. Dette blev bevist af Boston Consulting Group i 1970’erne (læs mere her https://en.wikipedia.org/wiki/Experience_curve_effects)

agil projektledelse - scrum - agil kontrakt

Effekten fra erfaringskurven kan tildeles flere faktorer. For det første kan læring og forståelse ske mens hver enhed produceres – medarbejdere og organisation lærer at organiseres arbejdet i fremstillingsprocessen mere effektivt. For det andet, vækst medfører specialisering, hvilket igen forstærker læringseffekten. En person som gennemfører 2 arbejdsopgaver skiftevis i løbet af en arbejdsdag får 50% mindre erfaring sammenlignet med en person, der gennemfører en arbejdsopgave i løbet af en arbejdsdag.

Som følge af denne effekt, er det naturligt at søge effekt volumener så hurtigt som muligt. Høje volumener medfører at virksomheder kan tilbyde kunder et produkt/service til en lavere pris.

Læringskruven set i forhold til Softwareudvikling.

Naturligvis er softwareudvikling ikke lig med produktion af kuglepenne. Hvert projekt er forskelligt og kræver kreativitet af hvert teammedlem i projektet. De fleste agile teams er bedst og mest succesfulde når der sammensættes tværorganisatoriske teams med T-formede kompetenceprofiler. Det er sjældent at der sammensættes et helt hold med specialister der kun kan lave en eller meget få ting.

Med ovenstående in mente – hvordan kan læringskurven da skabe nogen værdi for softwareudvikling?

Tuckmans model (Forming, Storming, Norming, Performing)  for teambuilding og udviklingstrinene synes at understøtte dette. Trods alt kan et team kun komme til ”Performing” gennem en fælles og akkumuleret læring og her er den ”producerede volumen” lig med som af de kollektive arbejdstimer teamet har arbejdet.

Resultatet ? Teamet kan levere en løsning hurtigere og med en højere kvalitet.

I fastpris kontrakter opnår kunderne ikke fordele af læringskurven.

Desværre opnår kunderne ikke en gevinst som følge af et udviklingsteams læringskurve I fastpriskontrakter (leverance af X-antal funktioner til en fastpris på Y DKK) Dette pga. at it-leverandøren har en stor motivation for at reducere egne omkostninger da prisen er aftalt på forhånd og derved opnå en større margin. Dette kan blandt andet ske ved, at kvaliteten bliver ofret og løsningen er udviklet på så kort tid som muligt – uanset om den giver mening. Læringskurveeffekter i fastpriskontrakter giver store økonomiske incitamenter til at levere et produkt med ringere kvalitet.

Team og Metode kontrakten er en Win-Win på grund af læringskurve effekter og øget produktivitet.

Kunderne kan drage fordele ved at indgå en agil “Team og metodekontrakt”” hvor ”scope” er variabelt, som illustrereret i nedenstående figur.

agil projektledelse - scrum - agil kontrakt

I en agil kontrakt (Team og Metode) er det muligt for kunden, at opnå store fordele fra teamets effekt af læringskurven.  Kunden kan undervejs i kontraktforløbet beslutte om der ønskes en forbedret kvalitet eller større ”scope” i en løsningsrelease. Disse beslutninger kan træffes suverænt af kunden uden bekymring for at leverandøren optimerer på egen økonomisk gevinst.

Set fra leverandørens synsvinkel er den agile kontrakt en mulighed for en anden fordel. Teamet kan blive en ægte del af kundens projektorganisation grundet kundens motivation for, at teamet hurtigst muligt opnår den bedste effektivitet. Derved er grundlaget for et ægte partnerskab skabt, og ikke et leverandør-kundeforhold.

Hvad det handler om i sidste ende er: De som ønsker at tage ”Kundesamarbejde fremfor kontraktforhandlinger” (det agile manifest) bør indgå agile “Team og metode” kontrakter.

 

Læs mere her : Agil projektkontrakt – hvorfor og hvordan.

Speed boat til innovation. Speed boat til Scrum. Speed boat til Retrospective.

speedboat

Search & Rekruttering

Rekruttering
“Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den.”

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

“Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes.”

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Om os

Om ADVANZ
“Vores navn ADVANZ er afledt af det engelske udtryk advance [ad-vans] som på dansk kan oversættes til at avancere, accelerere eller forbedre yderligere.”
 

Nysgerrig på mere?

Vores mål

Vi udvikler organisationer gennem rekruttering, rådgivning, træning og forandring.

Vores ambition er at gøre virksomheder og organisationer parate og kompetente til løsning af de fremtidige udfordringer.

 

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

Nysgerrig på mere?

Læs mere om Agil Projektledelse eller andre emner

Pin It on Pinterest