Få succes med forandringsledelse

Forandringsledelse, HR

Forandringsledelse er svært og mange organisationer er fejlet med gennemførelse af større forandringer.

Forandringsledelse kan gribes an på 2 måder

 1. Top styret med nedsættelse af en ekspertgruppe, der finder løsningen
 2. Den involverende tilgang hvor medarbejdere inddrages i løsningsarbejdet

Forandringsledelse med en involverende tilgang har langt de største tilhængere da denne form oftest giver den bedste forankring. Omvendt er det også en mere langsommelig proces set fra ledelsens side. Vores erfaringer med gennemførelse af store forandringer (organisatoriske restruktureringer og store IT-projekter) har vi samlet i 7F modellen. 7F modellen indeholder alle de gennemførelses- og ledelsesmæssige aspekter der er nødvendige for arbejdet med forandringsledelse i forandringer.

7F modellen er et godt grundlag for forandringsledelse.

1. Forståelse

De væsentlige interessenter skal forstå hvad vi tidligere har gjort godt, mål,omfanget og nødvendigheden af forandringen.

 • Hvad kan vi være stolte af ved den hidtidige indsats? – Hvad er vi gode til?
 • Hvorfor er der brug for, at vi ændrer på den nuværende tilstand?
 • Hvor stammer den ændrede faktor fra? For eksempel fra brugere, politikere, nye trends med videre?
 • Hvad står på spil?
 • Hvad er det konkret, vi vil ændre?
 • Hvad vil vi gøre?
 • Hvilke fordele indebærer  dette for os?
 • Hvilke nye muligheder giver forandringen for os?
 • Hvilke ulemper kan der være forbundet med forandringen?
 • Hvordan vil vi afveje fordele og ulemper?
 • Hvad forventer vi af udbytte i forbindelse med forandringen?

2. Fællesskab

Mobilisering til og organisering af gennemførelse. Uddannelse af ledere og medarbejdere til gennemførelse af forandringen kan i mange tilfælde være en god idé.

 • Hvordan gennemfører vi forandringen?
 • Hvem skal gennemføre forandringen og hvilke værktøjer er nødvendige i arbejdet med forandringsledelse?

3. Forenkling

Gør det nemt for lederne og medarbejderne at tage det første skridt og opnå den hurtige succes.

 • Hvad skal vi fokusere på først?
 • Hvad er målet for den første del af forandringen?
 • Hvordan opnås den første succes hurtigt?

4. Forankring

Der skal sikres grundlag for ejerskab til og accept af forandringen og de afledte konsekvenser.

 • Hvad betyder forandringen for den enkelte medarbejder? – fordele og ulemper.
 • Hvordan fastholder vi forandringen? – målepunkter ledelsesopfølgning, evalueringer.

5. Fordele

Fordel af den gennemførte forandring skal realiseres og synliggøres så alle kan se forandringen har haft et succesfuldt resultat.

 • Hvad betyder forandringen for den enkelte medarbejder? – fordele og ulemper.
 • Hvordan fastholder vi forandringen? – målepunkter ledelsesopfølgning, evalueringer.

6. Formidling

Formidling skal ske undervejs i hele forløbet. Kommunikationen skal organiseres som fx. hvilken rolle nærmeste personaleleder har i forhold til den øverste topledelse.

 • Hvilke værdier skal kendetegne vores kommunikation af forandringen?
 • Hvad har vi tidligere kunnet iagttage, når medarbejderne fandt forandringen meningsfuld?
 • Hvornår er en forandring typisk ikke meningsfuld for medarbejderne?
 • Hvad kan vi lære af dette?
 • Hvordan kommunikerer vi, når der ikke er noget nyt at kommunikere?
 • Hvordan vil vi kommunikere med hver eneste team og medarbejder om, hvad forandringen betyder for dem?

7. Fremdrift

Fremdrift skal sikres gennem reel uddelegering af ansvar, involvering og løbende opfølgning.

 • Hvem har hvilke roller og ansvar i forandringen?
 • Hvordan sikres den rette involvering af de rigtige interessenter
 • Hvordan sikrer vi at forandringsorganisationen har et reelt uddelegeret mandat og ansvar?
 • Hvordan vil vi foretage opfølgning og rapportering?

Forandringsledelse

Hvordan skaber forandringsledelse værdi? Hvem er forandringsledelse til for ? Hvordan gennemføres forandringsledelse? Forandringsledelse med effekt. Forandringsledelse for mellemledere

Hvad er formålet med en jobcoach?

Hvad er formålet med en jobcoach?

En job coach hjælper med karriereudvikling, professionelle mål og hvilke muligheder du kan forfølge på din arbejdsplads. En leder hos din arbejdsgiver, en person fra HR eller en ekstern coach er måske din nuværende jobcoach. I mange tilfælde er det dog medarbejderen...

Fordelene ved en flad organisationsstruktur

Fordelene ved en flad organisationsstruktur

Medarbejdere i en flad organisation skal være bemyndiget til at tage beslutninger. Den organisatoriske struktur er et udtryk for de ledelsesmæssige lag og interne organisatoriske referencer i virksomheden. Mange store organisationer har flere lag af ledelse som...

Offboarding af medarbejdere

Offboarding af medarbejdere

Offboarding af medarbejdere er - hvis det gøres rigtigt - en god forretning. Når en medarbejder forlader en virksomhed forsvinder vigtig viden og kompetencer ofte sammen med dem. Det er dyrt for virksomheden og frustrerende for de medarbejdere som skal overtage...

Pin It on Pinterest

Share This