Fordelene ved en flad organisationsstruktur

HR, Organisationsudvikling

Medarbejdere i en flad organisation skal være bemyndiget til at tage beslutninger.

Den organisatoriske struktur er et udtryk for de ledelsesmæssige lag og interne organisatoriske referencer i virksomheden. Mange store organisationer har flere lag af ledelse som kaskeres fra den øverste topledelse ned til frontlinje medarbejdere. Flade organisationer har færre ledelseslag. Grundet de færre ledelseslag i en flad organisation er medarbejdere bemyndiget til – og forventet af – at tage ansvar for en lang række beslutninger i det daglige arbejde.

flad organisationsstruktur / flad organisation

Omkostningsreduktion.

Da de flade organisationer indeholder færre lag af ledelse indeholder de også færre omkostninger til ledere. Desuden har flade organisationer færre lønstigninger som følge af lønstigninger ofte er forbundet med karriereudvikling af top-performere hos frontlinje medarbejder. Derfor vil lønstigninger ofte være forbundet med en stigning i produktivitet

Virksomheder med en flad organisation kan som ofte outsource ikke-kritiske områder med mulighed for yderligere omkostningsreduktion. Oursorucing af ikke-kritiske områder vil altid medføre mindre ledelse og koordinering. Derved er grundlaget lagt for en mere lean organisation..

Tilpasningsevne.

Medarbejdere og kompetencegrupper I flade organisationer har en tendens til at have en bedre tilpasningsevne i omgivelser med konstante forandringer eller andre unikke omgivelser. Dette skyldes et mindre hierarki og derved mindre bureaukrati. Når frontlinje personalet er bemyndiget til at håndtere kundereklamationer uden ledelsesmæssig involvering kan løsningen på reklamationen findes mere effektivt og hurtigere hvilket kun kan give en forbedret kundetilfredshed. Arbejdsgrupper i flade organisationer kan ofte definere deres egen unikke operationelle processer unde at søge om ledelsesmæssig opbakning.

Samarbejde.

I den flade organisation opmuntres til åben kommunikation og samarbejde. Da flere medarbejdere arbejder på samme vilkår, er ansvaret ofte placeret hos det enkelte individ, hvilket afstedkommer at innovative, samarbejdorienteret og selvkørende medarbejdere præsterer og de mindre passive efterlades bagude. Som en ekstra bonus kan organisationer med en flad struktur tiltrække medarbejdere som er motiveret af en kultur og struktur der kræver selvledelse og teamwork.

Innovation og kreativitet.

I den flade organisationsstruktur kommer ideer og kreativitet fra bredden. Ved at give alle medarbejdere i en organisation en ligeværdig mulighed for, at fremføre ideer på forbedring af operationelle processer, produkter, services, forretningsmodeller og politikker kan virksomheder høste frugterne af ideer, som kan lede til stærke konkurrencemæssige fordele.

Overvejelser i forbindelse med dannelsen af en flad organisation.

1. Start med at skabe teams

Den flade organisation er baseret på at teams og medarbejdere får/har uddelgeret beslutningsmyndighed. Det er derfor en god idé at du definerer de teams der skal arbejde enten indenfor en afdeling/funktion eller teams der kan arbejde på tværs i organisationen.

2.  Inden du fjerner ledelseslag – mellemledere

Kortlæg mellemlederenes arbejdsopgaver og beslutninger vedkomne er involveret.
Beslut hvilke arbejdsopgaver og beslutninger der skal flyttes op i organisationen og hvilke arbejdsopgaver der skal flyttes ned i organisationen.

3. Hav tålmodighed

Teams skal dannes og typisk vil de følge Tuckmann’s teamdannelsesmodel FORMING – STORMING – NORMING – PERFORMING.  Teamdannelsesn foregår bedst ved at coache teamet og lære dem at træffe beslutninger. Der skal også gennemføres sessioner, hvor de sammen reflekterer over egen præstation med henblik på kontinuerlig forbedring. Dette kræver tid og tålmodighed.

Flad organisation er lig med en flad organisationsstruktur. Når en flad organisation skal fungere bør den indeholde en flad organisationsstruktur.

Hvad er formålet med en jobcoach?

Hvad er formålet med en jobcoach?

En job coach hjælper med karriereudvikling, professionelle mål og hvilke muligheder du kan forfølge på din arbejdsplads. En leder hos din arbejdsgiver, en person fra HR eller en ekstern coach er måske din nuværende jobcoach. I mange tilfælde er det dog medarbejderen...

Offboarding af medarbejdere

Offboarding af medarbejdere

Offboarding af medarbejdere er - hvis det gøres rigtigt - en god forretning. Når en medarbejder forlader en virksomhed forsvinder vigtig viden og kompetencer ofte sammen med dem. Det er dyrt for virksomheden og frustrerende for de medarbejdere som skal overtage...

Hvad er disruption?

Hvad er disruption?

Hvorfor er disruption på agendaen? Disruption er for tiden et meget anvendt begereb. "Disrupt eller dø" eller "Disrupt eller bliv disruptet" er et ofte anvendt udtryk. Disruption er ikke noget nyt og vi har gennem tiderne set gode eksempler på disruption.    Flere...

Pin It on Pinterest

Share This