Fordelene ved en flad organisationsstruktur

HR, Organisationsudvikling

Medarbejdere i en flad organisation skal være bemyndiget til at tage beslutninger.

Den organisatoriske struktur er et udtryk for de ledelsesmæssige lag og interne organisatoriske referencer i virksomheden. Mange store organisationer har flere lag af ledelse som kaskeres fra den øverste topledelse ned til frontlinje medarbejdere. Flade organisationer har færre ledelseslag. Grundet de færre ledelseslag i en flad organisation er medarbejdere bemyndiget til – og forventet af – at tage ansvar for en lang række beslutninger i det daglige arbejde.

flad organisationsstruktur / flad organisation

Omkostningsreduktion.

Da de flade organisationer indeholder færre lag af ledelse indeholder de også færre omkostninger til ledere. Desuden har flade organisationer færre lønstigninger som følge af lønstigninger ofte er forbundet med karriereudvikling af top-performere hos frontlinje medarbejder. Derfor vil lønstigninger ofte være forbundet med en stigning i produktivitet

Virksomheder med en flad organisation kan som ofte outsource ikke-kritiske områder med mulighed for yderligere omkostningsreduktion. Oursorucing af ikke-kritiske områder vil altid medføre mindre ledelse og koordinering. Derved er grundlaget lagt for en mere lean organisation..

Tilpasningsevne.

Medarbejdere og kompetencegrupper I flade organisationer har en tendens til at have en bedre tilpasningsevne i omgivelser med konstante forandringer eller andre unikke omgivelser. Dette skyldes et mindre hierarki og derved mindre bureaukrati. Når frontlinje personalet er bemyndiget til at håndtere kundereklamationer uden ledelsesmæssig involvering kan løsningen på reklamationen findes mere effektivt og hurtigere hvilket kun kan give en forbedret kundetilfredshed. Arbejdsgrupper i flade organisationer kan ofte definere deres egen unikke operationelle processer unde at søge om ledelsesmæssig opbakning.

Samarbejde.

I den flade organisation opmuntres til åben kommunikation og samarbejde. Da flere medarbejdere arbejder på samme vilkår, er ansvaret ofte placeret hos det enkelte individ, hvilket afstedkommer at innovative, samarbejdorienteret og selvkørende medarbejdere præsterer og de mindre passive efterlades bagude. Som en ekstra bonus kan organisationer med en flad struktur tiltrække medarbejdere som er motiveret af en kultur og struktur der kræver selvledelse og teamwork.

Innovation og kreativitet.

I den flade organisationsstruktur kommer ideer og kreativitet fra bredden. Ved at give alle medarbejdere i en organisation en ligeværdig mulighed for, at fremføre ideer på forbedring af operationelle processer, produkter, services, forretningsmodeller og politikker kan virksomheder høste frugterne af ideer, som kan lede til stærke konkurrencemæssige fordele.

Flad organisation er lig med en flad organisationsstruktur. Når en flad organisation skal fungere bør den indeholde en flad organisationsstruktur.

Send en besked

4 + 14 =

Besøg os i København

Springforbivej 4A, 1.sal
2930 Klampenborg

+45 70203302

Rekruttering & Headhunting
Rikke Pihl

Rådgivning & Udvikling
René Sejberg

Besøg os i Aarhus

Skæringvej 88
8520 Lystrup

+45 70203302

Rekruttering & Headhunting
Rikke Pihl

Rådgivning & Udvikling
René Sejberg

Følg os

Copyright © 2010 - 2019 ADVANZ ApS | All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This