Fordelene ved en flad organisationsstruktur

HR, Organisationsudvikling

Medarbejdere i en flad organisation skal være bemyndiget til at tage beslutninger.

Den organisatoriske struktur er et udtryk for de ledelsesmæssige lag og interne organisatoriske referencer i virksomheden. Mange store organisationer har flere lag af ledelse som kaskeres fra den øverste topledelse ned til frontlinje medarbejdere. Flade organisationer har færre ledelseslag. Grundet de færre ledelseslag i en flad organisation er medarbejdere bemyndiget til – og forventet af – at tage ansvar for en lang række beslutninger i det daglige arbejde.

flad organisationsstruktur / flad organisation

Omkostningsreduktion

Da de flade organisationer indeholder færre lag af ledelse indeholder de også færre omkostninger til ledere. Desuden har flade organisationer færre lønstigninger som følge af lønstigninger ofte er forbundet med karriereudvikling af top-performere hos frontlinje medarbejder. Derfor vil lønstigninger ofte være forbundet med en stigning i produktivitet

Virksomheder med en flad organisation kan som ofte outsource ikke-kritiske områder med mulighed for yderligere omkostningsreduktion. Outsourcing af ikke-kritiske områder vil altid medføre mindre ledelse og koordinering. Derved er grundlaget lagt for en mere lean organisation..

Tilpasningsevne

Medarbejdere og kompetencegrupper I flade organisationer har en tendens til at have en bedre tilpasningsevne i omgivelser med konstante forandringer eller andre unikke omgivelser. Dette skyldes et mindre hierarki og derved mindre bureaukrati. Når frontlinje personalet er bemyndiget til at håndtere kundereklamationer uden ledelsesmæssig involvering kan løsningen på reklamationen findes mere effektivt og hurtigere hvilket kun kan give en forbedret kundetilfredshed. Arbejdsgrupper i flade organisationer kan ofte definere deres egen unikke operationelle processer unde at søge om ledelsesmæssig opbakning.

Samarbejde

I den flade organisation opmuntres til åben kommunikation og samarbejde. Da flere medarbejdere arbejder på samme vilkår, er ansvaret ofte placeret hos det enkelte individ, hvilket afstedkommer at innovative, samarbejdorienteret og selvkørende medarbejdere præsterer og de mindre passive efterlades bagude. Som en ekstra bonus kan organisationer med en flad struktur tiltrække medarbejdere som er motiveret af en kultur og struktur der kræver selvledelse og teamwork.

Innovation og kreativitet

I den flade organisationsstruktur kommer ideer og kreativitet fra bredden. Ved at give alle medarbejdere i en organisation en ligeværdig mulighed for, at fremføre ideer på forbedring af operationelle processer, produkter, services, forretningsmodeller og politikker kan virksomheder høste frugterne af ideer, som kan lede til stærke konkurrencemæssige fordele.

Overvejelser i forbindelse med dannelsen af en flad organisation

1. Start med at overveje hvilken organisation der er nødvendig.

Skal det være en agil, kundeorienteret eller lean organisation ? Du bør sikre dig din struktur afspejler hvad du ønsker opnået i markedet.
Læs evt. mere her Organisationen skal afspejle hvad du vil opnå

2. Overvej din teamstruktur

Den flade organisation er baseret på at teams og medarbejdere får/har uddelegeret beslutningsmyndighed. Det er derfor en god idé at du definerer de teams der skal arbejde enten indenfor en afdeling/funktion eller teams der kan arbejde på tværs i organisationen.

3.  Inden du fjerner ledelseslag – mellemledere

Kortlæg mellemlederenes arbejdsopgaver og beslutninger vedkomne er involveret i.
Beslut hvilke arbejdsopgaver og beslutninger der skal flyttes op i organisationen og hvilke arbejdsopgaver der skal flyttes ned i organisationen.

4. Hav tålmodighed

Uanset om dine flade struktur er baseret på høj grad af udelegeret beslutningsmyndighed til selvstyrende teams eller individder skal du have tålmodighed. Både teams og individder skal vænnse sig til og føle sig parat til det nye beslutningsansvar. I de fleste kulturerer vil der formodentlig være en vis form for tøven indtil, der er etablereret en grundlæggende tillid til, at også forkerte beslutninger håndteres konstruktivt.

For teams gælder det specialit at de skal skal dannes og typisk vil de følge Tuckmann’s teamdannelsesmodel FORMING – STORMING – NORMING – PERFORMING.  Teamdannelsesn foregår bedst ved at coache teamet og lære dem at træffe beslutninger. Der skal også gennemføres sessioner, hvor de sammen reflekterer over egen præstation med henblik på kontinuerlig forbedring. Dette kræver tid og tålmodighed.

Få adgang til en organisationscoach

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe med assistance fra en coach

Flad organisation er lig med en flad organisationsstruktur. Når en flad organisation skal fungere bør den indeholde en flad organisationsstruktur.