Et godt CV kræver tid og omtanke

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

Dit CV skal sælge dig

De fleste opfat­ter et CV/dataliste som en oprem­sning af tidligere erhvervser­far­ing, uddan­nelse kry­dret med lidt fritidsin­ter­esser. CV’ets fornemmeste opgave er at sælge dig som per­son og dine kompetencer. Naturligvis er der i visse still­inger et krav om bestemt uddan­nelse eller erhvervser­far­ing.

Når du er i en sit­u­a­tion hvor du søger arbe­jde, er det der­for meget vigtigt at du bruger alle de midler, du har til rådighed for at skabe opmærk­somhed, og et af disse midler er dit CV. CV´et skal sælge. Det skal springe i øjnene. Det skal virke dynamisk og afspe­jle et lev­ende og inter­es­sant menneske.

CV’et skal afspejle dig som person

CV´et afspe­jler din per­son­pro­fil — den per­son du er — og dét er virksomhederne også meget inter­esserede i. Mens ansøgnin­gen helst skal være fre­madret­tet, må CV´et gerne skue tilbage. Vigtigst af alt er det dog, at CV´et fak­tisk afspe­jler den per­son, du er. Når du gen­nem­læser dit CV, skal du kunne genk­ende dig selv. Ofte glem­mer man at få vigtige ting med. Lad en per­son, der kender dig godt, læse dit CV igen­nem. Bed om ved­k­om­mendes mening. Giver CV´et det rigtige billede af dig? Før du påb­eg­y­n­der dit CV, så overvej meget nøje, hvilke oplysninger der er rel­e­vante at få med, er det et arbe­jde inden­for samme kat­e­gori, som det du søger der skal fremhæves eller skal du mere slå på din uddan­nelse. CV’et er dit billede mod omver­de­nen og skal afspe­jle dig på en tro­værdig og klar måde. 

Vores bud på et godt CV

Generelt anbefaler vi du laver flere Cv’er baseret på forskellige temaer/jobtyper.

Nogle eksempler på dette kunne være:

A. Et tema kunne være hvor du vil søge en lederstilling og fremhæve dine kompetencer og resultater inden for ledelse

B. Du ønsker at gå projektvejen og søge projektlederstillinger, hvorfor du fremhæver dine projekterfaring

C. Du ønsker at søge et job tilsvarende det du har. Her fremhæver du naturligvis relevante emner i forhold til stillings annoncen

Side 1 – i dit CV er en opsummering

På side har du et billede af dig selv samt en opsummerende tekst.

Det skal ikke være en opsummerende tekst for hele din karriere men en opsummerende tekst for de sidste 10-12 år, hvor du fremhæver det som er relevant i forhold til den stilling du vil søge. I nogle undtagelser kan det forekomme du skal beskrive erfaringer fra længere tid tilbage. Dette er ok men skriv det kort og henvis i din opsummering hvilken stilling du havde på det tidspunkt.

Hvad er relevant at fremhæve i opsummeringen ?

Se på stillingsannoncen under kvalifikationer. Hver kvalifikation skal du betragte som et spørgsmål? Det vil sige hvis der står du skal have 5 års erfaring med fx. ledelse af en kundeservicefunktion skal du beskrive hvor mange års erfaring du har med dette. Desuden bør du fremhæve en opsummering af dine resultater.

Vellignende billede

Kontaktoplysninger
 • Adresse
 • Mail
 • Tlf
Opsummerende tekst med
 • Relevante kvalifikationer i forhold til stillingen
 • Erfaring og resultater

 

 

 

Side 2 til xx er en opremsning af dine stillinger

For de sidste 10 til 12 år beskriver du i detaljer de stillinger du har haft. For hver stilling beskriver du som minimum:

A. Hvem du refererede til/nærmeste leder

B.  Din roller og ansvarsområder

C. Dine resultater, herunder forandringer og projekter du har gennemført

Stillinger som du havde for mere end 10-12 år siden beskrives mere overordnet men i samme 3 grupperinger (A,B,C). 

Er der erfaring som er relevant fra denne periode fremhæver du det i CV opsummeringen med henvisning til stillingen.

Virksomhed og stilling(er)
 • Fra dato – Til dato : Stilling, Virksomhed
 • Rolle og ansvar
 • Resultater
Virksomhed og stilling(er)
 • Fra dato – Til dato : Stilling, Virksomhed
 • Rolle og ansvar
 • Resultater 

 

 

Afslutning på dit CV

I afslutningen er dit CV inkluderer du

 • Uddannelse
 • Kurser
 • Hvilke sprog taler du og på hvilket niveau
 • Personlig information som
  – Fødselsdato
  – Børn
  – Civil status
  – Fritidsinteresser
Uddannelse(r)
 • Skole
 • Hvonår uddanelsen er gennemført
 • Studie retning
Kurser
 • Skole / Sted
 • Kursusnavn
Sprog
 • Sprog 1 : (flydende, øvet, begynder)
 • Sprog 2 : (flydende, øvet, begynder)
Personlig information
 • Fødselsdato.
  Bemærk at pr. 1. juli 2022 er det ikke længere tilladt at indhente oplysninger om alder. Se evt mere her : https://wtc-law.dk/jobansoegeres-alder/
 • Børn
 • Civil status
 • Fritidsinteresser

Din ansøgning

Først og fremmest skal din ansøgning være fremadrettet. Det vil sige du skal formulere hvorledes du med din personlighed og erfaring kan skabe værdi i stillingen. 

Et par generelle eksempler kunne være:

 • At du med din udadvendte personligheder har nemt ved at skabe relationer på tværs. Relationer du vil anvende i det tværgåendes drifts- og forandringsarbejde
 • At din erfaring på området vil medføre at du kan bidrage med muligheder for fornyelse, forbedring eller optimering

Husk din ansøgning må maksimalt være på 1 side

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

Nysgerrig på mere?

Læs mere om Karriere eller andre emner

Search & Rekruttering

Rekruttering
"Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den."

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

"Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes."

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Pin It on Pinterest