Hvad er Design Thinking?

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

Design Thinking er en metode og en iterativ proces

Design Thinking er ikke en eksklusiv rettighed for designere. Så hvorfor kalde det design thinking?

Design Thinking er en metode og en iterativ proces, hvor vi søger at forstå brugeren, udfordre antagelser, og redefinere problemer i et forsøg på at identificere alternative strategier og løsninger, der måske ikke er dem som vi i udgangspunktet overvejer.

Fokus på det egentlige problem

Design Thinking er opfundet og italesat af den danske arkitekt A.S. Lauritsen, der opførte Frederiksberg Svømmehal i 1934 ud fra netop denne tankegang. Det betød, at svømmehallen i stedet for at være en lukket kasse, blev åbnet op og dermed fremstod langt mere indbydende og tilgængelig. På den måde fokuserer designtænkningen i høj grad på at tænke de rigtige krav og ønsker ind fra begyndelsen.

Principperne i Design Thinking har været anvendt i forskellige former igennem en årrække. Konsulentbranchen har i gennem længere tid anvendt metoden Solution Selling / Løsningssalg, hvor udgangspunktet er kundens problemer og behov, hvorefter der laves et skræddersyet projektforløb der sikrer at behov og ønsker integreres.

Design thinking

Design Thinking handler om at turde starte med at spørge ind til det egentlige problem. Derefter at dykke ned i, hvad problemet betyder, og hvilke behov det understøtter. Det betyder, at det er en helt anden indfaldsvinkel end den traditionelle tilgang hvor der for hurtigt fokuseres på løsningen uden egentlig at være sikker på at forstå den egentlige problemstilling.

Anvendelse af Design Thinking.

Design Thinking tager udgangspunkt i en forståelse af kunder og omverdenen, som kobles til organisationens produkter/services, samt anvendelse af kanaler og samarbejdspartnere. Dette er grundlaget for at kunne arbejde med brugerorienteret innovation.

Design Thinking Design tænkning
  1. Identificer problemer og have modet til at udfordre det som I tager for givet. Det kan være brugenes anvendelse, købsmønstre og ikke mindst Jeres egen opfattelse af hvordan I sælger og leverer.
  2. Gennemfør Research og få problemet bekræftet.
  3. Prioriter Jeres indsigt og observationer.
  4. Brainstorm mulige løsningskoncepter.
  5. Formuler løsningshypoteser.
  6. Eksperimenter med nye teknologier, ændringer i Jeres organisation m.m. Juster Jeres løsningshypotese indtil I har en løsning formuleret. Resultatet er enten et ”Proof of Concept” (POC) eller en prototype på Jeres løsning.
  7. Organiser arbejdet med implementering efter de agile principper og Lean Start Up.
  8. Levér løsningen i mindre iterationer og inkluder feedback fra de berørte interessenter undervejs. Lad den første version af løsningen være enkel men indeholde de elementer, der sikrer at det egentlige problem/behov løses.
  9. Efter implementering af løsningen måles og følges op på reaktioner og anvendelse.
  10. Målinger omsættes til læring med henblik på definition af næste version af løsningen.Ovenstående model tilgodeser at organisationen kan fejle tidligt i processen og derved undgås omkostningskrævende justeringer senere. Det er essentielt at forstå at, Design thinking kræver at kulturen og de den økonomiske model understøtter organisation kan og tør fejle.

Det bedste forløb er når virksomheden kan nedsætte en tværfaglig gruppe. Der skal skabes et team, hvor forskelligheden dyrkes som en styrke og er er grundlaget for at tilvejebringe en ny og innovativ løsning.

Design Thinking kræver en struktureret fremgangsmåde og ikke mindst tålmodighed. For ofte ønsker ledelsen en hurtig løsning og presser organisationen til, at hoppe for hurtigt til løsningen.

Design Thinking til innovation. Design Thinking til Scrum. Speed boat til Retrospective.Design Thinking til innovation. DEsign thinking til produktudvikling

Search & Rekruttering

Rekruttering
“Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den.”

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

“Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes.”

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Om os

Om ADVANZ
“Vores navn ADVANZ er afledt af det engelske udtryk advance [ad-vans] som på dansk kan oversættes til at avancere, accelerere eller forbedre yderligere.”
 

Nysgerrig på mere?

Vores mål

Vi udvikler organisationer gennem rekruttering, rådgivning, træning og forandring.

Vores ambition er at gøre virksomheder og organisationer parate og kompetente til løsning af de fremtidige udfordringer.

 

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

Nysgerrig på mere?

Læs mere om Agile Metoder | Innovation eller andre emner

Pin It on Pinterest