Hvad er Design Thinking?

Hvad er Design Thinking?

Design Thinking er en metode og en iterativ proces. Design Thinking er ikke en eksklusiv rettighed for designere. Så hvorfor kalde det design thinking? Design Thinking er en metode og en iterativ proces, hvor vi søger at forstå brugeren, udfordre antagelser, og...
4 ting du skal have på plads for, at få succes med agile metoder

4 ting du skal have på plads for, at få succes med agile metoder

Du vinder ikke med det team som kan alle SCRUM/ KANBAN reglerne og principperne. Du vinder med det team som arbejder bedst sammen, tager et kollektivt ansvar og som har lyst til læring og fornyelse. 1. Et velfungerende team er mere vigtigt end metoden En Agil metode...
Hvis du glemmer “T” i Agilt Team får du aldrig en agil kultur.

Hvis du glemmer “T” i Agilt Team får du aldrig en agil kultur.

Hvordan Talent Management skal ledes i den agile organisation. Agile organisationer er karakteriseret ved det forhold at værdi er skabt af små teams, som opererer mere eller mindre uafhængigt af hinanden. Små teams er betragteligt bedre til at omstille sig til hyppige...
Agil projektkontrakt

Agil projektkontrakt

En Agil projektkontrakt skal understøtte et tillidsbaseret samarbejde. Til trods for at det agile manifest indeholder en passage om, at samarbejde med kunden er mere vigtig end kontraktforhandlinger, er det stadigvæk nødvendigt med en kontrakt. Kontrakten har til...
Agile organisationer og virksomhedskultur

Agile organisationer og virksomhedskultur

Organisationsstruktur og virksomhedskultur spiller en vigtig rolle i en succesfuld implementering af agile metoder. Arbejdsopgaverne i den moderne agile IT organisation er placeret forskelligt sammenlignet med en traditionel organisation. Softwareudvikling er...

Pin It on Pinterest