Agile metoder – et overblik

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

4 niveauer af agile metoder.

Agile metoder har vundet stort indpas i danske IT-organisationer. Der er mange begreber og filosofier og vi vil her guide dig til en bedre forståelse.

Agile metoder

Vi har inddelt metoderne i forhold til Porteføljestyring, Projektledelse, Leveranceledelse og Softwareudvikling.

Specielt Agil Leveranceledelse er vigtigt at forstå. Det omfatter organisering, styring og leverance af arbejdspakker (PRINCE2 terminologi). Det er fx levering af en fungerende softwareløsning. Se nedenstående figur.

Agil projektledelse Releaseplan

Agil projektledelse er koordinering af alle projektets leverancer og arbejdspakker, hvor softwareløsningen kun er en delmængde. Omdrejningspunktet i agil projektledelse er releaseplanen for softwareløsninger. Øvrige leverancer koordineres efter indholdet af den enkelte release.

 

Agile metoder til porteføljestyring.

Scaled Agile Framework (SAFe) er et rammeværk til styring af en portefølje, der skal afvikles agilt samt meget store projekter (+100 medarbejdere).

Scaled Agile Framework dækker hovedsageligt porteføljestyring samt program- og projektledelse. Projektledelse i SAFe kaldes Agile Release Trains.

Agile metoder til projektledelse.

Agile Project Management (DSDM) samt PRINCE2 Agile er de mest kendte og anvendte metoder. De indeholder begge en smule af porteføljestyring men hele værktøjskassen haves ikke. Agile Project Management er en smule mere omfattende i definitionen af Product Owner rollen og i skrivende stund er Agile PM en bedre udgave af Agil Projektledelse end PRINCE2 Agile, der ikke er nær så skarp på rollerne.

Scaled Agile Framework (SAFe) indeholder også en model for projektledelse (Agile Release Trains).

Læs mere om agil projektledelse her.

Agile metoder til leveranceledelse.

SCRUM er den mest kendte af metoderne til leveranceledelse. SCRUM har en smule overordnet ledelse da der indledningsvist skal formuleres en Produkt vision samt en release plan for leveringen af produktet. SCRUM indeholder dog ikke principper for afrapportering på andet end Produktets fremdrift og andre områder som træning, service management m.m. er ikke inkluderet.

Læs mere om SCRUM her

Kanban indeholder mindre end SCRUM og fokuserer kun på leveranceledelsen. Kanban er i modsætning til SCRUM mere fokuseret på reduktion af den samlede udviklingstid, hvor SCRUM fokuserer mere på at holde en høj hastighed i leverance gennem samarbejde. Desuden er SCRUM fokuseret på at levere én User Story ad gangen, hvor SCRUM leverer en klump af User Stories. Erfarne agile medarbejdere vil muligvis fremhæve SCRUMBAN som er en kombination af de 2 metoder.

Læs mere om Kanban her

Feature Driven Development er som SCRUM og Kanban en iterativ metode. Metoden fokuserer på udvikling af features, hvor SCRUM og KANBAN mere fokuserer på nedbrydning af features i funktioner til en vis størrelse.

Feature Driven Development kombinerer fordelene fra SCRUM og Extreme Programming (XP) på en pragmatisk måde og med fokus på minimalt design men nok.. Den store forskel på Feature Driven Development i forhold til SCRUM og Kanban er, at den inkluderer initielt design før der startes. Erfarne agile medarbejdere vil her henvise til SCRUM’s Sprint 0, hvor der arbejdes med initielt design. Sprint 0 er dog ikke standard inkluderet i SCRUM.

Læs mere om Feature Driven Development her.

Scaled Agile Framework (SAFe) baserer sin leveranceldelse på SCRUM eller Kanban.

Agile metoder til softwareudvikling.

eXtreme Programming (XP) er en metode der delvist indeholder nogle elementer til leverance ledelse men i højere grad fokuserer på udviklingsteamets ejerskab til en fælles kode og programmering i par.

Test Driven Development tager udgangspunkt i, at udviklerne skriver testen før koden. Det betyder at udviklerne tvinges til at forholde sig til brugernes behov inden udvikling. Test Driven Development fokuserer også på regressionstest og skal sikre at alt ny kode kan testes i en større sammenhæng.

Læs mere om Test Driven Development her.

Scaled Agile Framework (SAFe) baserer sine principper på softwareudvikling fra principperne i XP. 

Vi giver dig et overblik over agile metoder. Hvilke agile metoder findes. Hvilken af de agile metoder er bedst. Agile metoder kan være vanskelige at gennemskue. Brug tid på at gennemskue de agile metoder. Dit team har godt af at gennemgå agile metoder.

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

Nysgerrig på mere?

Læs mere om Agile Metoder | Kanban | Scrum eller andre emner

Search & Rekruttering

Rekruttering
"Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den."

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

"Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes."

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Pin It on Pinterest