Agil projektledelse og SCRUM

Agil projektledelse Releaseplan

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

Agil projektledelse er ikke lig med SCRUM

For mange tror fejlagtigt tror at SCRUM også leverer en metode til agil projektledelse. SCRUM indeholder nogle ledelses- og arbejdsprodukter som Produkt Vision, Release Plan, Product Backlog og Burn Down Chart. SCRUM har dog udelukkende fokus på at levere en velfungerende IT-løsning. Det er essentielt at forstå, at SCRUM kan betegnes som leveranceledelse af softwareproduktet. 

Agil projektledelse Releaseplan

En række andre produkter bør også håndteres i agil projektledelse som brugertræning, opsætning af drift og levering af support samt løbende opdatering af business casen samt efterfølgende realisering af gevinster.

Omdrejningspunktet i Agil Projektledelse er Release planen

Agil projektledelse og Scrum

Uanset om metoden er Scrum, Kanban eller fx Feature Driven Development så er tankegangen, at levere en velfungerende IT-løsning. Release 1 bør i de fleste tilfælde have fokus på at levere en løsning som indeholder de mest kritiske og værdiskabende features.

Omfanget af features i hver enkelt release er i princippet også bestemmende for både omfanget af andre produkter som brugertræning, support m.m.

I agil projektledelse er det derfor essentielt at de øvrige arbejdsprodukter også afgrænses og justeres i forhold til release planen.

Agil projektledelse og Scrum

I ovenstående illustration er der inkluderet 4 arbejdsprodukter som alle justeres i forhold til Release planen. I praksis vil det være nødvendigt for Produkt Owner sammen med den agile projektleder – og eventuelt andre leveranceledere for de øvrige produkter – at koordinere omfanget af alle arbejdsprodukter.  


Agil projektledelse : Projektorganisering

Den største forandring i Agil projektledelse i forhold til traditionel projektledelse vil være

  1. De agile teams til softwareudvikling agerer som selvstyrende teams. I princippet rapporterer teamet ikke til nogle men anbefalinger fra Scrum er at Product Owner udvælger teamet og teamet rapporterer til projektlederen.
  2. I SCRUM er Product Owner ansvarlig for udarbejdelsen af en business case og ansvarlig for realisering af værdien. Derfor rapporterer Product Owner også direkte til styregruppen på lige fod med projektlederen

Project Governance

I agil projektledelse vil ændringer i scope ofte være styret af Product Owner og dennes forvaltning af indholdet i backloggen. I princippet lægger Scrum op til at Product Owner kan ændre i omfanget af Product Backloggen sålænge der også fjernes en tilsvarende mængde. Derved fastholdes den forventede ressource belastning. I praksis vil dette ikke fungere og derfor er det nødvendigt der etableres en praksis og procedure hvor Product Owner sammen med den agile projektleder m.fl. hurtigt kan beslutte ændringer i projektet scope.

 

Fremdriftsrapportering.

Scrum lægger op til anvendelse af agile rapporteringsværktøjer som Burn Down chart for den enkelte release og den samlede løsning. I praksis bør fremdriftsrapportering ligeledes understøttes af traditionelle projektledelsesrapporter som finansielt forecast på ressourcer, issue log m.m.

I den agile projektledelse bør den agile projektleder og Product Owner udarbejde rapporteringen sammen.

 

agil projektledelse

Agil projektledelse findes i flere former. Agil projektledelse medfører ændringer i metoden. Agil projektledelse fungere med Scrum og Kanban. Agil projektledelse kræver omtanke. Agil projektledelse kræver agile medarbejdere. Agil projektledelse kræver en ny projektmodel.
Hvordan kan agil projektledelse implementeres.

Search & Rekruttering

Rekruttering
“Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den.”

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

“Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes.”

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Om os

Om ADVANZ
“Vores navn ADVANZ er afledt af det engelske udtryk advance [ad-vans] som på dansk kan oversættes til at avancere, accelerere eller forbedre yderligere.”
 

Nysgerrig på mere?

Vores mål

Vi udvikler organisationer gennem rekruttering, rådgivning, træning og forandring.

Vores ambition er at gøre virksomheder og organisationer parate og kompetente til løsning af de fremtidige udfordringer.

 

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

Nysgerrig på mere?

Læs mere om Agil Projektledelse | Scrum eller andre emner

Pin It on Pinterest