Agil projektledelse og SCRUM

Agil Projektledelse, Scrum

Agil projektledelse er ikke lig med SCRUM

For mange tror fejlagtigt tror at SCRUM også leverer en metode til agil projektledelse. SCRUM indeholder nogle ledelses- og arbejdsprodukter som Produkt Vision, Release Plan, Product Backlog og Burn Down Chart. SCRUM har dog udelukkende fokus på at levere en velfungerende IT-løsning. Det er essentielt at forstå, at SCRUM kan betegnes som leveranceledelse af softwareproduktet. 

Agil projektledelse og scrum

En række andre produkter bør også håndteres i agil projektledelse som brugertræning, opsætning af drift og levering af support samt løbende opdatering af business casen samt efterfølgende realisering af gevinster.

Omdrejningspunktet i Agil Projektledelse er Release planen

Agil projektledelse og Scrum

Uanset om metoden er Scrum, Kanban eller fx Feature Driven Development så er tankegangen, at levere en velfungerende IT-løsning. Release 1 bør i de fleste tilfælde have fokus på at levere en løsning som indeholder de mest kritiske og værdiskabende features.

Omfanget af features i hver enkelt release er i princippet også bestemmende for både omfanget af andre produkter som brugertræning, support m.m.

I agil projektledelse er det derfor essentielt at de øvrige arbejdsprodukter også afgrænses og justeres i forhold til release planen.

Agil projektledelse og Scrum

I ovenstående illustration er der inkluderet 4 arbejdsprodukter som alle justeres i forhold til Release planen. I praksis vil det være nødvendigt for Produkt Owner sammen med den agile projektleder – og eventuelt andre leveranceledere for de øvrige produkter – at koordinere omfanget af alle arbejdsprodukter.  

Få mere viden om SCRUM eller andre agile metoder

Kontakt os og høre mere om vores trænings- og udviklingsforløb for Agile metoder i praksis. Dette er fx. SAFe, Scrum, Kanban


Projektorganisering

Den største forandring i Agil projektledelse i forhold til traditionel projektledelse vil være

  1. De agile teams til softwareudvikling agerer som selvstyrende teams. I princippet rapporterer teamet ikke til nogle men anbefalinger fra Scrum er at Product Owner udvælger teamet og teamet rapporterer til projektlederen.
  2. I SCRUM er Product Owner ansvarlig for udarbejdelsen af en business case og ansvarlig for realisering af værdien. Derfor rapporterer Product Owner også direkte til styregruppen på lige fod med projektlederen

Project Governance

I agil projektledelse vil ændringer i scope ofte være styret af Product Owner og dennes forvaltning af indholdet i backloggen. I princippet lægger Scrum op til at Product Owner kan ændre i omfanget af Product Backloggen sålænge der også fjernes en tilsvarende mængde. Derved fastholdes den forventede ressource belastning. I praksis vil dette ikke fungere og derfor er det nødvendigt der etableres en praksis og procedure hvor Product Owner sammen med den agile projektleder m.fl. hurtigt kan beslutte ændringer i projektet scope.

 

Fremdriftsrapportering.

Scrum lægger op til anvendelse af agile rapporteringsværktøjer som Burn Down chart for den enkelte release og den samlede løsning. I praksis bør fremdriftsrapportering ligeledes understøttes af traditionelle projektledelsesrapporter som finansielt forecast på ressourcer, issue log m.m.

I den agile projektledelse bør den agile projektleder og Product Owner udarbejde rapporteringen sammen. 

 

agil projektledelse

Agil projektledelse findes i flere former. Agil projektledelse medfører ændringer i metoden. Agil projektledelse fungere med Scrum og Kanban. Agil projektledelse kræver omtanke. Agil projektledelse kræver agile medarbejdere. Agil projektledelse kræver en ny projektmodel

Hvad er SCRUM

Hvad er SCRUM

Introduktion til SCRUM  SCRUM-metoden er udviklet med udgangspunkt i de principperne for agil udvikling (læs om andre agile metoder her eller det agile manifest her). Agil udvikling er baseret på en trinvis og iterativ tilgang. I stedet for omfattende analyse,...

Agile metoder – et overblik

Agile metoder – et overblik

4 niveauer af agile metoder. Agile metoder har vundet stort indpas i danske IT-organisationer. Der er mange begreber og filosofier og vi vil her guide dig til en bedre forståelse. Vi har inddelt metoderne i forhold til Porteføljestyring, Projektledelse,...

Scrum Product Owner – opgaver og ansvar

Scrum Product Owner – opgaver og ansvar

Product Owner rollen i Scrum. Product Owner rollen kan betragtes i 2 overordnede dele Forberedende aktiviteter som udarbejdelse af Produkt Vision, Produkt Roadmap og Releaseplan. Eksekverende aktiviteter som prioritering og vedligeholdelse af Produkt Backlog, Sprint...

Agil projektkontrakt

Agil projektkontrakt

En Agil projektkontrakt skal understøtte et tillidsbaseret samarbejde. Til trods for at det agile manifest indeholder en passage om, at samarbejde med kunden er mere vigtig end kontraktforhandlinger, er det stadigvæk nødvendigt med en kontrakt. Kontrakten har til...

Pin It on Pinterest

Share This