Agil projektkontrakt

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

En Agil projektkontrakt skal understøtte et tillidsbaseret samarbejde.

Til trods for at det agile manifest indeholder en passage om, at samarbejde med kunden er mere vigtig end kontraktforhandlinger, er det stadigvæk nødvendigt med en kontrakt. Kontrakten har til formål at støtte de agile metoder og understøtte et bilateralt tillidsbaseret samarbejde.

Agil softwareudvikling kræver agile kontrakter. Det er nødvendigt at forstå, at en af de fundamentale principper i agile metoder er baseret på den forudsætning, at et udviklingsprojekt ikke indeholder alle krav i detaljer i begyndelsen af projektet. Efterfølgende vil der med stor sandsynlig ske ændringer i krav, som bør kunne gennemføres uden store forhindringer som f.eks. Change Request processer. 

Et paradigmeskifte i samarbejde.

Agil udvikling er baseret på et fundmaletant skifte i paradigme. I den traditionelle tilgang driver specifikationer i “Scope” omfanget af omkostninger og deadline, hvorimod den agile tilgang med udgangspunkt i forudfastsatte omkostninger og deadline driver omfanget af “Scope” , som kan leveres. Indenfor bestemte grænser er “scopet” fleksibelt gennem hele projektet.

agil projektledelse

I de traditionelle kontrakter er de 3 områder i projektet (scope, omkostninger, deadline) defineret i begyndelsen af projektet, hvilket også medfører at estimater som oftest reduceres til et urealistisk niveau. Derfor vil leverandøren inkludere en forsikring i omkostningsestimatet – den såkaldte buffer. Målet for leverandøren bliver undervejs i projektet, at bevare så meget af bufferen som muligt og derved tage den til indtægt (margin). For kunden er målet er kunden at konvertere så meget som muligt af bufferen til værdi for projektet. Derved opstår to modsatrettede målsætninger, der ikke understøtter det bedst mulige samarbejde.

En agil projektkontrakt er baseret på et sidestillet tillidsbaseret partnerskab. Kunden betaler kun for den aktuelle indsats (omkostninger og deadline). Begge parter deler et fælles mål om optimal koordinering og bedst mulige præstation gennem et effektivt samarbejde. Derved lægges grundlaget for størst mulig ROI for kunden af det scope som leveres. Leverandør og kunde optræder her som ligeværdige partnere, der deller en fælles produktvision.

Områder der fokuseres på i en agil projektkontrakt.

agil kontrakt

En agil projektkontrakt bør være baseret på et agilt budget (fastsat pris). Indledningsvist skal budget og deadline fastsættes således at det kan aftales hvorledes styring af “Scope” kan håndteres i fællesskab. Derved er grundlaget for et godt samarbejde etableret, hvor der i forbindelse med det fastsatte budget aftales en releaseplan.

Scope er medtaget i kontrakten i form af en estimeret backlog og kan justeres efter behov undervejs i hele projektet.Her bør der etableres en form for risikodeling, således at specielt større projekter med store usikkerheder har delte risici. En agil kontrakt skal derfor indeholde en klausul, som tillader kunden at afbryde samarbejdet efter hver ilteration. Denne option mister sin betydning efterhånden som projektet gennemføres og den gensidige tillid etableres/øges.

Læs mere her : Agile kontrakter : Hvorfor kunder får flest fordele med “Team og Metode”

Speed boat til innovation. Speed boat til Scrum. Speed boat til Retrospective.

speedboat

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

Nysgerrig på mere?

Læs mere om Agil Projektledelse eller andre emner

Search & Rekruttering

Rekruttering
"Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den."

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

"Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes."

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Pin It on Pinterest