Onboarding er ikke lig med blomster og personalehåndbog

Du har 90 dage til at sikre en succesfuld onboarding

Forskning og almindelig viden tyder på, at medarbejdere får omkring 90 dage til at bevise sig selv i et nyt job. Jo hurtigere de nyansatte føler sig velkomne og forberedt til jobbet, jo hurtigere vil de være i stand til at leveret et værdiskabende bidrag. Erfaringer har vist, at et målrettet onboarding program kan accelerere og forstærke en ny medarbejders præstation væsentligt. En sidegevinst er, at den usikkerhed, der ofte er forbundet med den første periode i et nyt ansættelsesforhold, reduceres betydeligt.

Onboarding er en strategisk trænings og læringsproces som får jeres nye medarbejdere hurtigt up to speed og sikrer at de bliver en velintegreret og velfungerende del af virksomheden

Alloker de rette ressourcer og lyt til medarbejderne

Det handler også om at I stille de rigtige ressourcer og det rigtige værktøj til rådighed for jeres nye medarbejdere, så læringsprocessen bliver så kort og effektiv som muligt.

Nøglen til god onboarding ligger hos jeres medarbejdere. Lyt til dem og få indsigt i hvad der skal til for at de kommer hurtigt up to speed.

Lav klare mål for trænings- og vidensopbygning

Sæt læringsmål for de nye medarbejdere. Læringsmål er med til at afstemme forventninger mellem virksomhed og medarbejder. Det skal bidrage til at sikre de nyansatte får lært det de skal indenfor en passende tidsramme.

 

Onboarding med fokus på “gennembrud” i jobbet sikrer succes for alle parter

Målet med vores Breakthrough Onboarding program er at accelerere og forstærke en ny medarbejders præstation i jobbet og virksomheden – med fokus på de første 3-6 måneder. Erfaringer har vist os, at et målrettet forløbkan accelerere og forstærke en ny medarbejders præstation væsentligt. En sidegevinst er, at den usikkerhed, der ofte er forbundet med den første periode i et nyt ansættelsesforhold, reduceres betydeligt. Vi hæver overliggeren, definerer målene for de første 3-6 måneder og stiller helt skarpt på de elementer, der kan sikre medarbejderen et hurtigt og slagkraftigt ”gennembrud” i jobbet. Vi understøtter den nye medarbejder via målrettet coaching og sparring med fokus på medarbejderens evne til at sætte retning, eksekvere og skabe velfungerende samarbejdsrelationer.

Artikler og Cases

Offboarding af medarbejdere

Offboarding af medarbejdere er - hvis det gøres rigtigt - en god forretning. Når en medarbejder forlader en virksomhed forsvinder vigtig viden og kompetencer...
Læs mere

Onboarding program for nye medarbejdere med maksimal success

Et målrettet tilpasset onboarding program er det bedste Forskning og almindelig viden tyder på, at medarbejdere får omkring 90 dage til at bevise sig selv i...
Læs mere

5 ting du bør lægge vægt på ved valg af rekrutteringsfirma

Vælg dit rekrutteringsfirma med omhu De fleste har sikkert prøvet en fejlrekruttering og ligeledes oplevet hvordan det får konsekvenser får den ansatte,...
Læs mere

Onboarding. Onboarding program for nye medarbejdere. Onbarding af nye medarbejdere har du 90 dage til´. Onboarding program skal skræddersyes til virksomheden. Virksomheder i vækst bør fokusere på onboarding program

Pin It on Pinterest