Vision og forretningsidé

Vores navn ADVANZ er afledt af det engelske udtryk advance [ad-vans] som på dansk kan oversættes til avancere.

 

  1. opnå en bedre position, fx en bedre position i markedet.
  2. bevæge sig fremad; rykke frem;accelerere.
  3. forbedre yderligere.

Vores vision er at udvikle organisationer så medarbejdere og ledelse skaber en bedre forretning. Vores forretningsidé understøttes af en række ydelser indenfor rekruttering, rådgivning og udvikling, der hver for sig eller som en sammenhæng skal gøre medarbejdere og ledere i stand til at løse de fremtidige udfordringer.

 

Konsulenter med kant

Gennem et åbent, passioneret og engageret samarbejde i tæt dialog med vores kunder gennemfører vi sammen forandringer i forretningskritiske områder.

Erfarne problemløsere

Vi er erfarne konsulenter, der anvender velafprøvede metoder og menneskelig indsigt.

Nytænkning

Vi udfordrer eksisterende løsninger og praksis. Vi tænker nyt og alternativt – og leverer løsninger der gør en forskel i markedet.

Collaborative Change

 Vi tænker implementering fra dag 1 og indgår i et forandringspartnerskab baseret på åbenhed, skræddersyede forløb og en tæt involvering af medarbejdere og ledelse.

Rådgivning & Udvikling

René Sejberg

Agil Transformation, Scrum & Kanban Projekt- og forandringsledelse, Talent Mangement

  +45 70 20 33 02      Send mail

Læs mere om René

Har mere end 20 års erfaring i gennemførelse af forandringsprojekter samt udvikling af organisationer på strategisk og operationelt niveau. Arbejdet har i særdeleshed haft fokus på udvikling af det tværgående samarbejde, udvikling af nye forretningskritiske færdigheder, implementering af agil ledelse samt kompetenceudvikling. Erfaringerne kommer fra et bredt udsnit af organisationer i private og offentlige virksomheder.

Per Lykke Jacobsen

Business Transformation, IT projekt porteføljestyring, målstyring og forandringsledelse

  +45 70 20 33 02     Send mail

Læs mere om Per

Har mere end 20 års erfaring med at udvikle virksomheder til at opnå økonomiske og organisatoriske resultater. Per har stor erfaring med at eksekvere strategier, herunder at drive design og implementering af programmer, ny porteføljestyringsmodel, ny målstyringsmodel, ny kompetencemodel, ny organisation og med at sikre kommunikation i forandringsprocessen. Per arbejder tæt sammen med ledelsen for at sikre effektive og vedvarende resultater i hele organisationen.

Erfaringerne kommer primært fra internationale private virksomheder.

Jan Für Andersen

Coaching, Lederudvikling, Teamudvikling, Talent Management

  +45 70 20 33 02    Send mail

Læs mere om Jan

Har mere end 24 års erfaring med organisationsudvikling samt udvikling af ledere og medarbejdere. Jan har desuden stor erfaring som proceskonsulent inden for HR, performance coaching, forretningsudvikling og strategi.

Michael Libens

Program og Projektledelse,Agil transformation, Agil projektledelse, SAFe, Coaching og træning.

  +45 70 20 33 02     Send mail

Læs mere om Michael

Michael er tidligere SAP Konsulent og projektleder med erfaring indenfor SAFe. Michael arbejder som Traditionel Program og Projektleder samt Agil projektleder.

Nicolai Schriver

Coaching, Facilitering, Udvikling, Træning, Projekt- og forandringsledelse

  +45 70 20 33 02      Send mail

Læs mere om Nicolai

Har mere end 14 års erfaring indenfor forretnings- og organisationsudvikling med fokus på skabelse af bedre forretningsmæssige resultater og større trivsel. Nicolai har hovedsageligt ekspertise indenfor procesudvikling, kompetenceudvikling og innovationsudvikling. Han har erfaringer fra både store og mellemstore organisationer og arbejder ud fra en erfaring om, at succesen af en forandring afhænger af tilgangen til  forandringsledelse.

Thomas Ludvigsen

Strategi, Salgsudvikling, Lederudvikling, Teamudvikling 

  +45 70 20 33 02     Send mail

Læs mere om Thomas

Thomas har arbejdet som ledelseskonsulent i mere end 15 år. Desuden har han 20 års erfaring som professionelt bestyrelsesmedlem samt erfaring med topledelse.

Thomas har omfattende erfaring med:

  • Udvikling af ledere og medarbejdere, herunder coaching og supervision
  • Strategi og strategiprocesser
  • Projekt- og forandringsledelse
  • Salgs- og forretningsudvikling (Solution Selling, Presentation, Negation, KAM, Strategic selling, CRM systems)
Susanne Frandsen

Coaching, Facilitering, Lederudvikling, Træning, Kommunikation og forandringsledelse

  +45 70 20 33 02      Send mail

Læs mere om Susanne

Har mere end 12 års erfaring med projektledelse samt udvikling af organisationer gennem kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Susanne har bl.a. udviklet kompetencer inden for procesanalyse og -optimering, forandringsledelse samt realisering af effektiviseringsmål. Erfaringerne kommer fra mellemstore og store virksomheder indenfor såvel det private som det offentlige.

Mettelene Jellinggaard

Adfærdsledelse, Selvledelse, Lederudvikling, Teamudvikling

  +45 70 20 33 02       Send mail

Læs mere om Mettelene

Har arbejdet som selvstændig konsulent med egne konsulentfirmaer de sidste 25 år og har dyb kompetence med leder- og medarbejderudvikling.  Mettelene arbejder med relationer og kommunikation, social kapital, ledelse af selvledelse samt trivsel og effektivitet i det moderne arbejdsliv.

Værdier

J

Ærlighed

Vi forsøger altid at følge den rette vej i forhold til den nemme vej. Dette guider os i vores daglige ansvar sammen med vores kunder og med hinanden.

/

Integritet

Integritet er et naturligt element i ethvert samarbejde, hvor viden om hinanden og kunderne omgås med fortrolighed og anerkendelse.

&

Passion og engagement

Vi er stolte af at være en del en kultur, der tilfører kunderne værdi og professionalisme. Vi er passioneret omkring vores opgaver og vores medarbejdere. Vores engagement kommer fra en dyb tro på, at vi skaber værdi og får energi af vores samarbejde med kunderne.

1

Udvikling og læring

Vi forsøger at gøre vores bedste hver gang i alt hvad vi gør. Det er vores ambition, konstant at udvikle vores faglige viden og personlige kompetencer til gavn for os selv og vores kunder.

Ledelse & Selskabsoplysninger

Rekruttering

Rikke Pihl

Adm.direktør og Partner i ADVANZ │ Search & Selection

Hovedkontor

Springforbivej 4

DK-2930 Klampenborg

CVR : 36081589

  +45 40256886
   Send mail

Rådgivning

René Sejberg

Adm. direktør og partner i ADVANZ │ Consulting

Hovedkontor

Springforbivej 4

DK-2930 Klampenborg

CVR : 33083890

  +45 40994602 
   Send mail

Tidligere beskæftigelse

Rikke har 15 års erfaring med executive og specialist search, hvor hun har rekrutteret ledere og specialister nationalt og internationalt. Rikke har tidligere været Partner i Laigaard & Partners og senest Director i Compass Human Ressources.

Tidligere beskæftigelse

René har 24 års erfaring, heraf 14 års erfaring fra konsulent og IT-branchen, bl.a som direktør og partner i PA Consulting, EG og Tieto. Desuden 6 års erfaring fra dental og fødevarebranchen som projektleder og forretningsudvikler.

 

 

Pin It on Pinterest