Agil projektledelse og udvikling

Agil rådgivning og implementering

Vi rådgiver om agil ledelse samt udvikler ledere og medarbejdere til, at kunne arbejde med agile metoder som et redskab til hurtige forandringer og omstillinger. 

1

Overvejer du at gøre din organisation agil ?

Vi skaber forståelse for den agile ledelsesform, krav til organisation og kultur. Vi får ledelsen engageret i udarbejdelse af en agil roadmap så den agile tanke og de agile principper kan udbredes i hele organisationen.

Har du brug for uddannelse og certificering?

Vi kan hjælpe dig med uddannelse af Scrum Master, Product Owners og Agile Projektledere. Vi gennemfører både certificerende kurser og skræddersyede uddannelsesforløb.

Har du brug for agile medarbejdere?

Vi hjælper dig med at finde de medarbejdere der i sin tanke og virkemåde er agilt indstillet. Vi kan rekruttere udviklere, Product Owners, Scrum Masters eller Agile Coaches.

*

Ønsker du en agil projektportefølje?

Vi træner dig i vores unikke værktøj til definition af en projektportefølje, der kan afvikles agilt.

Ønsker du at booste dine eksisterende agile teams?

Vi hjælper interne projektledere, Product Owners, Scrum Masters og Agile teams med at optimere deres agile principper og arbejds-gange. Vi evaluerer dine agile teams og revitaliserer gennem teambuilding.

$

Har du behov for assistance til afvikling af et agilt projekt?

Vi hjælper med at planlægge dine agile projekter, sætter ledelsen på skinner og støtter dig med agil projektledelsee samt coacher dine Scrum Teams undervejs.

Artikler og Cases

Agil projektledelse og SCRUM

Agil projektledelse er ikke lig med SCRUM! For mange tror fejlagtigt tror at SCRUM også leverer en metode til agil projektledelse. SCRUM indeholder nogle...
Læs mere

Agile metoder – et overblik

4 niveauer af agile metoder Agile metoder har vundet stort indpas i danske IT-organisationer. Der er mange begreber og filosofier og vi vil her guide dig til...
Læs mere

Scrum Product Owner – opgaver og ansvar

Product Owner rollen i Scrum Product Owner rollen kan betragtes i 2 overordnede dele Forberedende aktiviteter som udarbejdelse af Produkt Vision, Produkt...
Læs mere

Hvad er Design Thinking?

Design Thinking er en metode og en iterativ proces Design Thinking er ikke en eksklusiv rettighed for designere. Så hvorfor kalde det design thinking? Design...
Læs mere

3 ting du skal have på plads for, at få succes med agile metoder

1. SCRUM og KANBAN virker ikke uden agil projektledelse SCRUM og Kanban må ikke forveksles med agil projektledelse. Det skal betragtes som metoder til ledelse...
Læs mere

Agile kontrakter : Hvorfor kunder får flest fordele med “Team og Metode”

Sammenhæng mellem læring og effektivitet Softwareudviklings-projekter kan gennemføres med forskellige kontraktuelle konstruktioner.  Vi vil gerne introducere...
Læs mere

Hvis du glemmer “T” i Agilt Team bliver du aldrig rigtig agil!

Hvordan Talent Management skal ledes i den agile organisation. Agile organisationer er karakteriseret ved det forhold at værdi er skabt af små teams, som...
Læs mere

Agil projektkontrakt

Agil projektkontrakt. Til trods for at det agile manifest indeholder en passage om, at samarbejde med kunden er mere vigtig end kontraktforhandlinger, er det...
Læs mere

Agile organisationer og virksomhedskultur

Organisationsstruktur og virksomhedskultur spiller en vigtig rolle i en succesfuld implementering af agile metoder. Arbejdsopgaverne i den moderne agile IT...
Læs mere

Scrum Master – Opgaver og ansvar

SCRUM Master og succeskriterier Grundlæggende er succeskriteriet for en Scrum Master etablering af en velfungerende Scrum proces. Ved Scrum Proces forstås her...
Læs mere

Hvad er agil udvikling

I agil udvikling og agile projekter er der hele tiden fokus på at målrette og prioritere arbejdet i projektet mod netop det, som giver mest værdi for forretningen eller kunden. Det betyder, at forretningen i agile projekter løbende prioriterer mellem opgaverne, hvorefter det agile projektteam planlægger og udfører de opgaver, som de involverede i projektet vurderer giver mest værdi. Projektets produkter og resultater evalueres og testes løbende, og denne vurdering danner grundlag for prioriteringen af hvilke opgaver der skal løses som de næste.

 

Agile projekter kontra traditionelle plandrevne projekter

Agile projekter er i modsætning til mere traditionelle ”vandfalds”- eller plandreven projekter, hvor man ønsker at beskrive og planlægge hele projektforløbet i starten af projektet. Problemerne med de mere traditionelle metoder kan være, at man i praksis ikke kan overskue hele projektet fra starten. Man kender ikke alle ønsker og behov, og man tager ikke højde for at omverdenen og vilkår måske ændrer sig undervejs.

I agile projekter laver man noget planlægning i starten af projektet. Herefter går det agile projektteam i gang med at udvikle de vigtigste og højst prioriterede dele af produktet. Efter en udviklingsperiode vurderes, testes og evalueres det udviklede af interessenterne, og det besluttes hvad der nu skal prioriteres udviklingsmæssigt. Derefter laves der igen planlægning, og det agile projektteam udvikler de prioriterede dele. Sådan fortsætter projektet i et antal ”sprints”, indtil man har et resultat, der kan give de ønskede forretningsmæssige gevinster. Agile projekter består således af et antal iterationer, der gentages så længe det giver mening.

I februar 2001 satte 17 softwareudviklere sig sammen for at diskutere hvordan man kunne fremme brugen af agile metoder og kom frem til følgende manifest, som beskriver de grundlæggende værdier i agil udvikling:

1. Individer og interaktioner frem for processer og værktøjer. ⇒ Nedsæt en tværgående gruppe som arbejder sammen om kravspecificering, løsnignsdesign og test.

2. Fungerende software frem for omfattende dokumentation. ⇒ Prioriter udviklerens tid på test og sikring af software

3. Kundesamarbejde frem for kontraktforhandling⇒ Anerkend at brugerne ikke altid kan formulere deres krav, før de ser et stykke fungerende software.

4. Reaktion på ændringer frem for at følge en plan. ⇒ Anerkend at brugerne ikke altid kan formulere deres krav, før de ser et stykke fungerende software. Der vil komme ændringsønsker. Prioritering er nøglen.

Agil projektledelse.

Agil projektledelse af det nye sort oh har vist fantastiske resultater. Agil projektledelse fremmer samarbejder på tværs.Agil projektledelse er også agil ledelse. Agil projektledelse giver øget dynamik. Agil udvikling findes i 8 ud af 10 virksomheder. Agil udvikling kan gennemføres med SCRUM og Kanban. SCRUM og Kanban kan anvendes forskelligt

Pin It on Pinterest