Leadership Pipeline

“Maturity is a result of learning from success and from mistakes—in other words, learning from experience.”

Ram Charan

Hvad er Leadership Pipeline 

Teorien om Leadership Pipeline siger, at forskellige ledelsesniveauer i organisationen kræver forskellige ledelsesmæssige færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter. Hvert ledelsesniveau beror altså på særlige opgaver og udfordringer, som løses med særlige ledelsesmæssige færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter. Teorien Leadership Pipeline skelner mellem de forskellige ledelsesniveauer og giver et bud på, hvorledes organisationer kan understøtte de bedst mulige ledelsespræstationer på hvert enkelt niveau i organisationen og samtidig tilrettelægge arbejdet, så organisationen udvikler egne ledere.

Ved forskellige færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter menes der:

  • Færdigheder – de kompetencer, der skal mestres for at kunne udfylde et givent ansvarsområde.
  • Prioriteter – de tidsrammer, der er styrende for lederens prioritering.
  • Arbejdsværdier – det som lederen sætter i centrum og opfatter som vigtigst.

De væsentligste grunde til at arbejde med Leadership Pipeline

To aspekter er helt centrale for at forstå tankegangen bag Leadership Pipeline. For det første skal det sikre effektiv intern rekruttering af ledere. Dette ud fra en betragtning om, at det er bedre at træne og opfostre hovedparten af virksomhedens ledere selv. Det er et spørgsmål om kontinuitet og økonomi i forhold til omkostningerne ved rekruttering og effektivitetsnedgang i forbindelse med udskiftning af ledere. For det andet skal det skabe en ramme at udvikle lederne inden for, der er forståelig og mulig at håndtere for alle ledere.

Hvad vi gør

I samarbejde med HR hjælper vi med at definere og implementere virksomhedens skræddersydede Leadership Pipeline model.

Implementering af processer, metoder og værktøjer

Styring af Ledership Pipeline er måden hvorpå virksomheden tilrettelægger arbejdet med talentudvikling samt gennemførelse og evaluering. Vi hjælper med at designe og implementere strukturer og processer på tværs af HR og de øvrige funktioner.

&

Udviklings- og karrieremodel

Vi hjælper med at definere en tværgående og sammenhængende model for de faglige og organisatoriske udviklingsmuligheder, der skal gælde for lederne.

Action Learning baseret udvikling

De bedste udviklingsprogrammer skaber værdi for talentet og virksomheden på samme tid. Vi hjælper med at definere udviklingsprogrammer, hvor reelle forretningsmæssige problemer kombineres med en individuel udviklingsplan.

Læs vores blog

Artikler og Cases

360 graders feedback. 7 årsager til de fejler.

Hvorfor 360 graders feedback fejler 360 graders feedback har været anvendt i en årrække og der findes både gode og dårlige historier med anvendelse af denne...
Læs mere

Leadership Pipeline – succes med intern udvikling af ledere

Hvad er Leadership Pipeline? Leadership Pipeline er en af de nyeste tilgange til systematisk lederudvikling og intern lederrekruttering. Fokus ligger på...
Læs mere

Onboarding program for nye medarbejdere med maksimal success

Et målrettet tilpasset onboarding program er det bedste Forskning og almindelig viden tyder på, at medarbejdere får omkring 90 dage til at bevise sig selv i...
Læs mere

Action learning baseret Talent Management

Talent Management program baseret på action learning Dyrup ønsker at pleje og udvikle deres talenter gennem udviklingsprogrammet "Unlock your potential"....
Læs mere

Leadership pipeline

Leadership pipeline er en del af talent management. Leadership pipeline er nødvendigt for virksomehdens overlevelse. Leadership pipeline i den offentlige sektor.

Pin It on Pinterest