3 ting du skal have på plads for, at få succes med agile metoder

okt 22, 2016 | Agil Projektledelse, Artikler

1. SCRUM og KANBAN virker ikke uden agil projektledelse.

SCRUM og Kanban må ikke forveksles med agil projektledelse. Det skal betragtes som metoder til ledelse af leveranceproduktion. Til trods for at begge metoder indeholder elementer af projektledelse vil de ikke kunne anvendes som erstatning for projektledelse. Omvendt er agil projektledelse heller ikke en metode til at sikre en effektiv leveranceledelse. 

Agil projektledelse - Scrum - Kanban

Implementering af SCRUM vil altid kræve at den enkelte organisation integrerer SCRUM som en form for leveranceledelse, herunder også rollerne i SCRUM.

Agil projektledelse - Scrum - Kanban

Det er i sig selv ikke et succeskriterie at alle SCRUM elementer er på plads fra starten, men det er essentielt at organisationen formår at etablere en lærende kultur, der af sig selv vil sikre den endelige implementering af alle SCRUMs elementer.

2. I skal fremme en læringskultur.

SCRUM og Kanban er i deres fundament anlagt på at være en lærende organisation

A. End-To-End
Organisation skal tænke som et lærende system med forståelse for optimering af de gensidige afhængigheder

Fra formulering af user story / krav til idriftsættelse er den kæde af aktiviteter der skal optimeres.

B. Personlig beherskelse af læring
Individets kommitment til læring og læringsprocesser

C. Team baseret læring
Teamets kommitment til at dele viden og læring så flaskehalse, blokeringer og hindringer kan overkommes i fremtiden

D. Mentale modeller
Aflæring af dårlige / forkerte værdier og indlæring af nye værdier

E. En fælles vision for læring og fornyelse
Der skal formuleres en vision for læring og fornyelse, der gælder alle organisatoriske niveauer og funktioner. Fra ledelsen skal der skabes fokus på læring, sættes læringsmål og lederne skal fremme en kultur præget af kultivering og opmuntring til læring.

3. Byg din agile organisation med agile medarbejdere.

Det er vigtigt at den agile organisation gør det nødvendige for at sikre læring, uddannelse samt at nye idéer hurtigt absorberes og distribueres inden for organisationen. Denne tilgang er nødvendig da det vil være naivt at tro at ved blot at følge de agile metoder i alle projekter også medfører en lærende organisation. Kernen i det agile: “byg din organisation med medarbejdere som ønsker at lære” – og giv dem derefter så mange muligheder som muligt. Agilitet virker trods alt kun, hvis du ved hvad laver.

Speed boat til innovation. Speed boat til Scrum. Speed boat til Retrospective.

speedboat

Relaterede indlæg


Hvad vi gør

Vi hjælper med at definere en agil forandringskultur, implementerer agile metoder og sætter projektledelsen på skinner

Læs mere om vores services

Kontakt René Sejberg

Agil rådgivning, udvikling og coaching

  +45 40 99 46 02   
  Send mail

Pin It on Pinterest

Share This