Leadership Pipeline – succes med intern udvikling af ledere

mar 14, 2016 | Artikler, Lederudvikling, Talent Management

Hvad er Leadership Pipeline?

Leadership Pipeline er en af de nyeste tilgange til systematisk lederudvikling og intern lederrekruttering. Fokus ligger på lederens opgaver samt prioriteringen af den løbende udvikling af virksomhedens ledere i det daglige.

Leadership Pipeline handler om:

  1. Virksomhedens arbejde med konstant at have kvalificerede medarbejdere til at sætte i ledige lederstillinger.
  2. Virksomhedens sikring af, at alle ledere skaber tilfredsstillende resultater ved at kende og være trænet i den opgave, de skal løse.
  3. Lederens vigtige ansvar i forhold til målrettet udvikling af ledere i direkte reference.

 

De væsentligste grunde til at arbejde med Leadership Pipeline

To aspekter er helt centrale for at forstå tankegangen bag Leadership Pipeline. For det første skal det sikre effektiv intern rekruttering af ledere. Dette ud fra en betragtning om, at det er bedre at træne og opfostre hovedparten af virksomhedens ledere selv. Det er et spørgsmål om kontinuitet og økonomi i forhold til omkostningerne ved rekruttering og effektivitetsnedgang i forbindelse med udskiftning af ledere. For det andet skal det skabe en ramme at udvikle lederne inden for, der er forståelig og mulig at håndtere for alle ledere.

Fordelene ved at anvende Leadership Pipeline vedrører blandt andet:

  • For mange ledere – erfaringsmæssigt mere end 20 procent – lykkes ikke til fulde i lederjobbet. Nogle falder helt fra, mens andre skaber for dårlige resultater eller bruger for lang tid til at finde deres ben og komme ind i rollen. Præcisering af ledelsesopgaven hjælper på den problemstilling.
  • Der skal bruges rigtig mange gode ledere fremover, når man kigger på vækst og generationsskifte. Der skabes et godt sprog for ledelse og lederudvikling, så tankerne bevæger sig ud af HR og bliver en del af ledelsens fokus.
  • Ledelse skal simplificeres, og den konkrete ledelsesopgave sættes i fokus. Diffuse begreber som nærvær, autenticitet og andet, der knytter sig tæt til personlighedstræk, skal nedtones i lederudviklingen. Der er mange måder, man kan være på som person og stadig løse ledelsesopgaven godt.
  • Der skabes større bevidsthed hos lederne omkring deres ansvar for at udvikle ledere til deres opgaver og opdyrke potentialet til at gå til næste niveau.
  • Lederne inddrages i at udvikle egne medarbejdere, så talentudvikling ikke kun drives af en HR-afdeling, men derimod er en integreret del af enhver leders opgave.

 

Niveaudelt syn på ledelsesopgaven

Den kontekst, som lederen skal agere i, og ledelsesopgaven i relation til konteksten, er et overset begreb i ledelseslitteraturen. Det er her Leadership Pipeline for alvor sætter en meningsfuld ramme!

I figuren nedenfor ses, hvordan man inden for Leadership Pipeline skelner mellem forskellige ledelsesniveauer for præcist at kunne definere opgaven på det enkelte niveau og sætte fokus på den vanskelige transition fra ledelsesniveau til ledelsesniveau.

Leadership pipeline.

LEadership pipeline handler om udvikling af ledere. Leadership pipeline i det offentlige. Leadership pipeline region hovedstaden

Relaterede indlæg


Hvad vi gør

Afspejler din organisations-struktur hvad du ønsker opnået? – Vi hjælper  med at definere den rette struktur i forhold til Jeres mål

Læs mere om vores services

Kontakt René Sejberg

Rådgivning, udvikling og coaching

  +45 40 99 46 02   
  Send mail

 

Pin It on Pinterest

Share This