Hvad er SCRUM

28. apr 2015 | Agil Projektledelse, Artikler, Scrum

SCRUM i 8 trin.

 

SCRUM er en metode til at lede og kontrollere leverancer af softwareløsninger som møder de forretningsmæssige behov. Metoden skaber overblik i komplekse løsninger og gennemtvinger en løbende prioritering af hvad der er vigtigst for forretningen i en løsning. Alle som har komplekse projekter fx som følge af brugere der har svært ved at definere deres krav eller løsninger som skal installeres i miljøer med mange integrationer, kan få udbytte af metoden.

De største problemer med disse ældre, formelle metoder er:

  • Man kender ikke alle krav i begyndelsen af en proces.
  • Krav kan ændre sig i løbet af processen.
  • Processen bliver uforudsigelig, når der bruges nye værktøjer og teknologier.

Metoden bygger på nogle principper, der skal sikre bedst mulige grundlag for en effektiv arbejdsgruppe og derved levere hurtigere løsninger med en højere kvalitet. I SCRUM er udviklingsprocessen modsat vandfalds- og spiralmetoderne ikke en lineær proces. I langt de fleste tilfælde består disse lineære processer af følgende fire aktiviteter: Analyse, Design, Implementering og Test. SCRUM derimod fastsætter ikke nogen retningslinjer for i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal implementeres. Et projekt kan derfor starte med en hvilken som helst aktivitet, og skifte til en anden aktivitet på ethvert tidspunkt. Dette øger projektets fleksibilitet og produktivitet.

Andre punkter der kendetegner metoden er:

  • Fleksible tidsplaner
  • Fleksible deadlines
  • Små udviklingshold
  • Hyppig gennemgang
  • Objektorientering
  • Samarbejde mellem udviklingshold

En metode til leveranceledelse

Scrum leveranceledelse

3 ceremonier

Sprint Planning – Planlægning af det enkelte sprint

Dagligt Stand Up – Daglig koordinerings måde, Hvad har jeg lavet, hvad skal jeg i dag og har jeg evt. nogle blokeringer

Sprint Review – Gennemgang og godkendelse af Sprintets leverancer

Retrospektive regnes ikke for en ceremoni der har med leverance at gøre. Den har fokus på teamets samarbejde

3 artefakter

Produkt Backlog En samlingsplads for alle krav til systemet. Håndteres af systemets ejer. Der er ingen begrænsning på hvor mange krav der må være. Til gengæld benyttes prioritering. Jo højere prioritet, jo bedre specificeret skal kravene være. 

Sprint Backlog Den del af en Produkt Backlog som gruppen påtager sig at implementere under den kommende Sprint. 

Burn Down Chart – Visuel diagrammering af fremdrift.

3 roller

Metoden indeholder tre roller som er essentielle for gennemførelsen af et projekt ved brug af SCRUM. 

Product Owner: Denne er ansvarlig for produktet og planlægge leverancerne til kunden igennem en effektiv kravstyring. 

Scrum Master har til opgave at sikre en succesfuld gennemførelse af de enkelte sprints og samtidig synliggøre fremdriften for Product Owner. 

Scrum Team: Holdet er ansvarlig for at færdiggøre de enkelte sprints indenfor de fastsatte budgetter.

Scrum kan ikke erstatte en projektmodel

For mange der implementerer Scrum antager fejlagtigt at de 3 trin med Produkt Vision, Produkt Roadmap og Releaseplan erstatter projektledelse. Det gør de ikke og skal betragtes som nye værktøjer der erstatte dele af projektledelsen.

Scrum er at betragte som leveranceledelse af funktionsdygtig software. Andre leverancer som driftsrutiner, træning af brugere mm. indgår ikke. 

Ligeledes er Scrum heller ikke en metode til effektiv softwareudvikling – her bør der ses på Extreme Programming (XP) eller Lean development)

Hvorfor bør man overveje at anvende SCRUM?

Metoden har de redskaber som kan forandre projektledelse på tværs af alle industrier. Ved at anvende SCRUM vil den enkelte opleve at de bliver mere agile og kan reagere hurtigere og respondere mere præcist på behovet for ændringer. Ved at forblive fokuseret, samarbejdsorienteret og bevare åbenhed i kommunikationen kan alle projektorganisationen overkomme at levere løsninger med succes. SCRUM er ikke et teoretisk modefænomen men en metode, som har bevidst at den kan effektivisere projektarbejdet og samtidig øge tilfredsheden hos de involverede medarbejdere. Universiteter anvender metoden i deres projekter for erhvervslivet, Militæret anvender SCRUM til at forberede deres krigsskibe til indsats. I automobilbranchen anvender Team Wikispeed SCRUM til at bygge en hurtig, billig, omkostningseffektiv og sikker bil til mindre en 130.000 DKK.


Relaterede indlæg


Hvad vi gør

Vi hjælper med at definere en agil forandringskultur, implementerer agile metoder og sætter projektledelsen på skinner

Læs mere om vores services

Kontakt René Sejberg

Agil rådgivning, udvikling og coaching

  +45 40 99 46 02   
  Send mail

Pin It on Pinterest

Share This